Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


09.04.16
8370 30 Печатать

Створювати ОСББ чи залишитись під егідою "мутованих" ЖЕКів?

    1 липня 2016 року набуває чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», після чого існування ЖЕКів залишиться лише історією.
   
   Отже, що ж таки буде з 1 липня, ЖЕКи зникнуть? Ні, ЖЕКи не зникнуть, вони просто трансформуються в Управляючі компанії з тим же рівнем сервісу, який в них був присутній до 1 липня. Як зазначають експерти в галузі ЖКГ, оскільки саме місцева влада буде примусово призначати керуючі компанії, у зв'язку з цим очікувати якісного та покращеного підходу до вирішення питань мешканців не варто. Та мабуть і не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що від назви на будівлі старого ЖЕКу нічого крім вивіски не зміниться. Натомість, зі слів тих же експертів вартість послуг по обслуговуванню будинків значно здорожчає.
   
   Чи готові мешканці українських будинків до такої реформи, та що вони знають про нові форми управління будинками? Як показала практика, обізнаність населення дуже низька, як і ініціативність щодо змін свого ж будинку на краще. Більшості населення живе по принципу: «нехай краще буде якась компанія, яку нам призначить держава», тобто, які б реформи нам не пропонували, працює лише стара ментальність українців: «моя хата скараю» та «ні собі, ні людям». Отже, якщо ви відноситесь до цієї категорії, дана стаття вам буде не цікава.
   
   Але якщо ви прогресивний мешканець будинку з європейськими поглядами, який все таки мріє створити гарний простір хоча б навколо себе, тоді я б хотіла поговорити про створення ОСББ та пояснити, як практично це можливо реалізувати.
   
   Що таке ОСББ та його переваги:
   
   Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання)
- це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.
   
   Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством.
   
   Хто може бути членом ОСББ:
   
   
 • фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (примі­щень) у багатоквартирному будинку;

 •    
 • юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками кварти­ри (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

   
   В свою чергу, не можуть бути членами ОСББ: мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах на підставі ви­даних їм ордерів;особи, котрі орендують приміщення.
   
   В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання. (ст. 4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»).
   
   Слід зазначити, що Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках).
   
   Алгоритм створення ОСББ:
   
   1. Створення ініціативної групи;
   
   2. Формування реєстру співвласників;
   
   3. Скликання установчих зборів;
   
   4. Розробка Статуту;
   
   5. Проведення установчих зборів;
   
   6. Проведення письмового опитування (за потреби);
   
   7. Державна реєстрація ОСББ.
   
   Першим кроком є створення ініціативної групи, яка в подальшому і буде організовувати всю роботу по створенню ОСББ.
   
   Ініціативна група – це співвласники багатоквартирного будинку, які добровільно на громадських засадах беруть на себе обов’язки по проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед інших співвласників, скликання та проведення установчих зборів, підготовку проектів необхідних документів (статуту ОСББ, протоколу установчих зборів, тощо).
   
   Отже, щоб створити ОСББ, спочатку потрібно сформувати ініціативну групу, не менш, як з трьох власників квартир або нежилих приміщень. До складу ініціативної групи не можуть входити мешканці які не є власниками — орендарі, наймачі та ін.). Винятком може стати, наявність відповідного доручення від Власника квартири.
   
   Створення ініціативної групи не реєструється, але доцільно буде скласти Протокол про створення ініціативної групи, як документ, що підтверджував би юридичний факт її існування.
   
   Основним завданням Ініціативної групи є скликання Установчих зборів.
   
   Для того, щобдані збори відбулись, попередньо варто провестироз'яснювальну та агітаційну роботу серед мешканців, розповсюдження листівок, визначити перелік власників, що бажають створити об'єднання; зібрати необхідну інформації про будинок і мешканців; здійснити обстеження технічного стану будинку; конкретизувати видатки на ремонт, обслуговування, експлуатацію житлового будинку, підготувати проект статуту майбутнього об’єднання, скласти список власників квартир і нежитлових приміщень (реєстр співвласників).
   
   Є доречним спочатку провести інформаційні збори власників для розуміння настроїв власників будинку, щодо створення ОСББ. Повідомити про інформаційні збори необхідно шляхом Повідомлень та/або розміщення Оголошення на дошці оголошень Вашого будинку.
   
   Після того, як сформована ініціативна група не менш важливим кроком є формування реєстру власників.
   
   Шляхи формування Реєстру:
   
   1. Звернутись до мешканців (власників) квартир та нежитлових приміщень будинку з метою перевірки та отримання додаткової інформації щодо власників, безпосередньо у мешканців (власників) квартир шляхом опитування.
   
   2. Звернення до (Паспортиста) ЖЕКУ з запитом для отримання інформації.
   
   3. Звернення до БТІ (бюро технічної інвентаризації).
   
   На підставі отриманих даних варто скласти повний список (реєстр) співвласників багатоквартирного будинку, який знадобиться й для подальшої роботи ОСББ.
   
   Отже, після проведення попередніх підготовчих етапів, зібравши всю необхідну інформацію Ініціативна група переходить до третього етапу: підготовки та організації проведення Установчих зборів.
   
   Підготовку до проведення Установчих зборів слід розпочати з визначення дати та місця проведення зборів. Слід зважити на те, що Закон визначає, що час і місце обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.
   
   Після того, як визначено дату зборів Ініціативна група зобов’язана не менше ніж за 14 днів до дати проведення повідомити про це співвласників. Згідно ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», повідомлення направляється в письмовій формі.
   
   Закон визначає два способи вручення письмового повідомлення:
   
   1.) Вручення кожному співвласнику під розписку.
   
   При врученні доцільно, для підтвердження отримання власником квартири повідомлення про проведення Установчих зборів, зафіксувати дане отримання підписом власника. Для цього рекомендовано вести Список власників повідомлених про проведення установчих зборів.
   
   2.) Поштовим відправленням (рекомендованим листом).
   
   Четвертим етапом є підготовка Статуту.
   
   Згідно ст. 7 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» статут об'єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
   
   Слід звернути увагу, що 23 вересня 2015 року Наказом Мінрегіону №238 було внесено зміни до Типового статуту Об’єднання.
   
   Після того, як всі підготовчі етапи здійснено, основним етапом на яких фактично і відбувається волевиявлення власників квартир, це Установчі збори.
   
   Спершу, на установчих зборах, слід організувати реєстрацію присутніх (вияснити чи мають дані особи право голосу, а у разі представництва за дорученням отримати копію доручення.
   
   При проведені зборів необхідно розглянути наступні питання:
   
 • про обрання голови та секретаря зборів;

 •    
 • про створення об’єднання;

 •    
 • про назву об’єднання;

 •    
 • про затвердження статуту;

 •    
 • про обрання керівних органів (правління, голови правління, ревізійної комісії);

 •    
 • про визначення місцезнаходження;

 •    
 • про визначення особи, уповноваженої оформити державну реєстрацію об’єднання та підписати статут.

   
   Під час голосування на установчих зборах слід знати, що:
   
   
 • Рішення приймаються шляхом поіменного голосування.

 •    
 • Під час проведення підрахунку, враховуються голоси, віддані співвласниками під час проведення установчих зборів та голоси, подані під час письмового опитування.

 •    
 • Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»).

 •    
 • Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників.

 •    
 • Якщо після проведення установчих зборів та за результатами письмового опитування необхідну кількість «за» не набрана, то рішення вважається не прийнятим.

   
   Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Голова Зборів керує Зборами: ставить на обговорення питання повістки дня, проводить голосування та організовує підрахунок голосів.
   
   Проведення Загальних зборів обов’язково оформляються протокольно.
   
   Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" або "проти"). Результати проведення установчих зборів оформляються протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку, форму якого затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 р. № 203.
   
   Слід зауважити особливість оформлення Протоколу за новим законодавством: щодо кожного питання потрібно оформити відповідне рішення, яке збори ухвалюють через поіменне голосування. Кожен, хто проголосував, мусить поставити в протоколі свій підпис і зазначити результат голосування («за», «проти», «утримався»).
   
   До протоколу додаються:
   
 • список співвласників, присутніх на установчих зборах;

 •    
 • відомості про результати голосування по кожному питанню на установчих зборах;

 •    
 • пронумеровані та прошнуровані листки опитування співвласників.

   
   Рекомендую оформити протокол установчих зборів одразу у двох примірниках, оскільки, один примірник даного протоколу залишається у Реєстратора при проведенні державної реєстрації об’єднання.
   
   Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників (частина 9 ст. 6 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»).
   
   Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрало кількості голосів «за», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.
   
   Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.
   
   Якщо рішення прийнято, та належним чином зафіксовано документально залишається звернутись до Державного реєстратора або до Нотаріуса, який проведе державну реєстрацію ОСББ.
   
   Звичайно кожен вирішує для себе сам: створювати ОСББ чи залишатись під егідою «мутованих» ЖЕКів.
   
   
   
По материалам Ліга.Блоги
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • 333
09.04.16 04:19

Передать обязаны отремонтированные дома, а хотят передать розвалюхи. Особенно бараки, которые от рождения не ремонтировались ЖЕКами. Все проблемы страны - народу. Ответственность государства-ноль. Где деньги которые брал ЖЕК за капитальный реионт десятками лет?

Ответить
 • Мирра
09.04.16 08:58

Конечно это хорошо бы принять подъезд отремонтированным!!! А еще хочется все-таки расшевелить соседей - и все-таки собраться и обсудить данный вопрос!!!!

Ответить
 • Ой
09.04.16 11:13

Нужно не ОСББ, которое потом налоговыми законами как всегда ограбят, а создавать Народные Громады в домах, микрорайонах, районах. По примеру Швейцарских Коммун. Они выше любого чиновника, т.к. они и будут настоящей Властью которая им уже дана по Конституции Украины.

Ответить
 • Ника
09.04.16 12:10

У нас в доме все полуподвальные помещения давно приватизированы, хотя все знают что это не законно. А, теперь, когда ни разу даже не сделали косметический ремонт на лестничных площадках, крыша тоже желает быть получше, оконные рамы в подъездах как труха, стёкол через одно, хотят всё свалить на жильцов. А, вот если бы эти полуподвальные помещения сами жильцы могли сдавать в аренду, были бы средства на ремонт и содержание дома. А, так я считаю что в новых домах имеет смысл создавать ОСББ. Ради справедливости скажу ещё, что жильцы у нас тоже не все сознательные, есть такие которые вообще не платят за коммунальные услуги. Светильник перед подъездом два раза покупали и вешали. Воры снимают. Как то очень грустно после этого. Вот и получается что только новостройки с двухэтажными квартирами это жильё, а хрущёвки и сталинки, а у нас ещё есть и екатериненки, это уже просто жильё для людей второго сорта. И ОСББ им просто не оп силам.

Ответить
 • Жанна
09.04.16 14:22

Даже и не думать - только осбб. Будет тяжело, но пора брать правление в свои руки, или позволяйте себя грабить и дальше.

Ответить
 • Инесса
09.04.16 15:50

Ой, Жанна, не чудите и не будьте наивными . Глупее и затратнее формы управления, чем ОСББ, придумать невозможно! Мы вляпались- поэтому знаем.Скажу по опыту ,что совсем оно не дешевле и не лучше качеством и количеством. Хватит загонять страшилками народ в колхозы-ОСББ! Просто родная держава придумала еще один трюк, как здыхаться от ремонтнозатратных и проблемных хрущевок, навешав их на пенсионеров. А несогласных добровольно-принудительно в колхоз- задавим повышением тарифов. Что так, что эдак- держава в дамках и с козырями. А какие перспективы открываются у чиновников на отмывание бюджетных денежек (в обоих вариантах) - это песня! Все рекомендации по ОСББ у этих "писак-теоретиков" начинаются и заканчиваются на этапе создания. Дальше-тишина. Потому что о плохом не принято говорить вслух.

Ответить
 • Учетное Дело
09.04.16 21:11

Инесса, ты несёшь полнейший бред, охолонись. Если не ОСББ - то совок, коррупция и перерасход. Кто не сделал ОСББ - тот лох. ОСББ - ае.

Ответить
 • 333
10.04.16 04:31

Инесса права. У меня две квартиры в одном городе. Живу в 9-ти этажке 54,4 кв.м. ОСББ- квартплата 194,70грн.(не в центре) . Вторая жилкоп 57кв.м. ЖЕК-квартплата 36,46грн.(в центре)-заявлением отказалась от услуг кап. ремонта, насаждений и др. А в ОСББ в свое время хотела сделать индивид.отопление правление не разрешило. В ЖЕКовском сделала отопление без проблем. ОСББ- кормим председателя, бухгалтера,сантехника и т.д. из 144 квартир, а в жековском на тысячи(если не на десяткитысяч) квартир.

Ответить
 • Жанна
10.04.16 16:07

Инесса и 333 мы тоже осбб, все вопросы по дому решают на общем собрании. Если жильцы лохи и дураки - то кто им доктор.

Ответить
 • Cap.....
10.04.16 16:28

333, а хто вам нашептав, що ЖЕКи зобов’язані передати відремонтовані будинки? Назвіть мені нормативний документ і статтю, яка про це говорить. Наскільки мені відомо, норма закону яка зобов’язувала ЖЕКи це робити - вже вилученаі не є чинною

Ответить
 • ТаняТкач
10.04.16 20:10

Люди очень пассивные, особенно пенсионеры. В нашем городе нач.ЖКХ собирает соьрания жильцов и промываем им мозг - как ОСМД плохо. Кстати сейчас начали они работать с удвоенной силой

Ответить
 • С-Т
11.04.16 09:22

Можно вопрос для 333?Это же сколько стоит кв.метр площади в вашем жековском доме? 0,64коп. получается. Извините,не верю, у меня дом жековский 1кв.м -,3,38грн. У детей в ОСМД-1кв.м-2,98грн. Я согласна кормить председателя,сантехника и пр.обсл.персонал,человек10 наберется,и это всеравно меньше ,чем огромное управление УЖКХ у нас в провинциальном городе с сотней работающих и при этом услуги отвратительные.

Ответить
 • Лана
11.04.16 11:15

Согласна с Никой - такая же ситуация. У нас также никто не спрашивал разрешения приватизировать нежилые помещения в доме. А самим отремонтировать 50-летнюю хрущевку очень накладно! Учетное Дело - Вы в лесу воспитывались?

Ответить
 • Лена Одесса
11.04.16 13:22

С-Т, у меня тариф в Жэковском доме 1,31 грн за кв.м. Как говорится, зачем платить в ОСМД больше за то же самое?..

Ответить
 • хи-хи
11.04.16 13:44

Я тоже согласна, у нас бывший военный городок с домами в пределах 40-50лет. Живут на данный момент много пенсионеров-военных с льготами. Вся сантехника домов старая. Попробуй собери с них на ремонт или замену чего-нибудь. У них льготы, я против льгот ничего не имею, заработали- на здоровье. Но если создать ОСББ, за что содержать, даже пусть несколько соседних пятиэтажек. В новых домах или 9-этажках, там ещё можно подумать....

Ответить
 • лариса
11.04.16 16:12

А как же быть с теми у кого не приватизированы квавртиры или у кого долги большие за квартплату?Может заставить ОСББ платить своевременно квартплату?

Ответить
 • Ира
11.04.16 16:18

Мне так нравится, как в статье написали, мол это не для тех, кто живёт по принципу" моя хата с краю".. Я например, не живу по этому принципу, но, против ОСББ, т.к. за наши же деньги, еще и "геморой" на нас перекладывают. Я живу в доме, где почти 50% пенсионеров, которые и по-льготам не могут оплатить все услуги..о каком ОСББ идет речь. Уже, честно говоря, как бы мягко сказать, "задолбали" со своими европейскими взглядами - сколько можно. Сначала, дайте людям работу и ЗП по "европейским" расценкам, а потом и о европейских ценностях будем рассуждать. Зачем изобретать велосипед, нужно навести порядок в ЖЭКах и всё!

Ответить
 • І я скажу
11.04.16 17:21

А я живу в доме, которому 48 лет и 80 % -сдают квартиры, и 79,9 % - не платят... Какой ОСББ? с кем? ВЫселится ? Куда? Я боюсь кому либо сделать замечание, дверь мне уже изрезали, в обшивку вставляют использованные шприцы... лампочку на этаже выкручивали, а теперь скрутили совсем.

Ответить
 • 1234567
12.04.16 09:44

Тоже ОЧЕНЬ хочу поделиться. Наша 16-тиэтажка стала ОСББ 15 лет назад, сразу после принятия Закона. Дом был относительно новый, но построиный ногами.... При передаче сделали косметический ремонт в подъезде. пПооначалу было еще ничего. Но за это время чего мы только не пережили и без отопления сидели зимой, в квартире было 10 градусов. Пару лет назад все закончилось заключением договора с Жэком про обслуживание. Теперь опять заставляют. Без комментариев.

Ответить
 • Серега Одесса
12.04.16 09:51

у нас с ЖЭКой оплата - 0,14 грн за кв м. т.к. домики старые - они не хотели их ремонтировать - и по общему заявлению отказались от их услуг, отремонтировали сами себе, платим только за уход придомовой территории. Активисты ОСББ, кот живут в доме где не отказались по такому же заявлению - платят 1,48 за кв м ., говорят что после образования ОСББ будем собирать по 4 грн за кв м. т.к. потом у управителя будете платить по 6грн за кв м . Вопрос на...я мне платить вместо 8 грн в месяц - 240? власть - пи...сы

Ответить
 • Житомир
12.04.16 10:27

А що потім місцева влада зробить з землею на якій стоять будики ОСББ? Знову податок на землю і все з громадян.

Ответить
 • Инесса
12.04.16 12:58

Именно так-налог на землю теперь оплачивают совладельцы и эта сумма обязательно закладывается в составляющие тарифа на утримання будинку за 1м2.

Ответить
 • Бухгалтер
12.04.16 13:18

Лена Одесса, а вы довольны работой своего Жека? вы хоть знаете, за что ему платите? если у вас все хорошо, большинство жителей Украины вам позавидуют и порадуются за вас. Оставайтесь при своем Жеке. Создание ОСМД- реальная и единственная на сегодня возможность контролировать расход средств и добиться - да, не сразу, а постепенно - ремонта парадной, канализации, крыши и т.д.

Ответить
 • о! народ прозревает :)
12.04.16 16:04

"якщо ви прогресивний мешканець будинку з європейськими поглядами" Что за бредовые лозунги?!! Посмотрите , кто живет в вашем доме : -платежеспособны ли соседи вообще или у них долги за ком услуги с 1991года и никто из монополистов с ними не судился за эти годы; -если в доме пенсионеры , то вам повезло -это самые ответственные плательщики; -если весь подъезд со льготами, то кто, как и КОГДА вам их будет возмещать ; - в каком состоянии ваш дом: хватит ли ваших средств делать в нем капремонт, с учетом неоплаты 50% соседей (тот без работы, тот после операции, тот наркоман, тот уехал на заработки и т.п.) - как собираетесь выбивать деньги у своих соседей(станете врагами -это минимум ), если вас никто в квартиру не пустит в лучшем случае, в худшем сами съедете из этого колхоза

Ответить
 • Дома
12.04.16 22:04

о! народ прозревает :) -если весь подъезд со льготами, то кто, как и КОГДА вам их будет возмещать ; Тут вы не правы- возмещяет государство после предоставления счетов и сверки актов и списков льготников, Правда с опозданием. Так же и субсидии, которые раздают щедро и не по фактическому использованию. В доме прибор учета тепловой энергии, стараемся экономить . К примеру - тариф по дому 6,80 с 1м2 , а государство дает людям из расчета 15,60 ( как без счетчика) - и в итоге, тот кто живет по субсидии получает "переплату" за отопление, а кто без нее платит сполна.

Ответить
 • Лена Одесса
13.04.16 11:08

Бухгалтер, я получаю услуги от ЖЭКа ровно на ту сумму, которую оплачиваю и больше платить не вижу смысла, т.к. никакое ОСМД не будет делать больше ЖЭКа. А ремонт парадной при желании можно организовать, собрав деньги с соседей специально на это. Зато задолженность неплательщиков будут раскидывать на тех, кто платит.

Ответить
 • Серега Одесса
13.04.16 13:06

Лена Одесса, вы же видите "Бухгалтер" ещё молода, на 1 месте европейские ценности, мало, что понимает наверное кроме дебита кредита :)

Ответить
 • Мариша
25.04.16 07:02

Уже писала, напишу еще раз. Меня не радует ОСМД, все, что народ пишет, правда. НО! Я просто прекрасно представляю, что такое управляющие компании. Если в вашем городе это будут порядочные люди - за вас просто рада. Я живу в Днепропетровске. У нас город поделили 4 управляющие компании - все люди Коломойского. Ребята заявляют открыто - мы пришли поднимать тарифы и за неплатежеспособность выставлять людей из квартир. Если кто-то скажет - нереально - нет, реально. У нас на данный момент из 36 квартир людей уже выгнали а 1200 квартир стоит на торгах. У нас просто нет перспектив. Кто-то написал отопление 15,6 грн\м2, у меня 25,6. По квартплате нам уже озвучили - умножайте квитанции в десять раз. И поверьте, делать за эти деньги они ничего не будут, зато у них штат юристов, которые будут заниматься выселением людей.

Ответить
 • ольга
21.06.16 21:26

Добрий вечір!наш будинок трьох поверховий і всього 11 квартир ,ми при жеках робили і так все за свій кошт,а тепер прийшла до нас управляюча компанія Зразковий дім і хоче нас взяти до себе на баланс,но я не бачу сенсу ,коли у нас і так все зроблено у підїзді ,підвалі на горищі ,за що я тепер буду платити гроші !! Адже за даром ніхто нічого робити не буде ,підскажіть люди що робити ,завтра вони приходять на розмову з нашими мешканцями і будуть вирішувати ми з ними чи ні.

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям