Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


 • Про державне мито

Про державне мито

   

ДЕКРЕТ
   КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   Про державне мито


   
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.113 )

    { Із змінами, внесеними згідно з Декретом
   N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281
   Законами N 3629-XII ( 3629-12 ) від 19.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.459
   N 4042-XII ( 4042-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.237
   N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.241 }
    { Додатково див. Постанову ВР N 4048-XII ( 4048-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.242 }
    { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 68/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.257
   N 107/94-ВР від 15.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.300
   N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85
   N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90
   N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.229
   N 53/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст.43
   N 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.192
   N 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст. 302
   N 490/96-ВР від 13.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст. 306
   N 589/96-ВР від 12.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 46
   N 621/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст. 70
   N 131/97-ВР від 05.03.97, ВВР, 1997, N 18, ст.131 }
    { Про поширення дії додатково див. Закон
   N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст.207 }
   { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99, ВВР, 1999, N 25, ст.211
   N 1019-XIV ( 1019-14 ) від 08.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.386
   N 1244-XIV ( 1244-14 ) від 18.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.470
   N 1489-III ( 1489-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 19, ст.143
   N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.229
   N 1662-III ( 1662-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.232
   N 1804-III ( 1804-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.317
   N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398
   N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436
   N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року
   N 2368-III ( 2368-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.124
   N 2785-III ( 2785-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.43
   N 2986-III ( 2986-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.163 - набуває чинності з 01.07.2002 року
   N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.223
   N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87
   N 456-IV ( 456-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.100 - набуває чинності 01.01.2003 року
   N 664-IV ( 664-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.194
   N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214
   N 899-IV ( 899-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.314
   N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6
   N 1121-IV ( 1121-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.62
   N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58
   N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140
   N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
   N 1448-IV ( 1448-15 ) від 05.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.268
   N 1622-IV ( 1622-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.353
   N 1713-IV ( 1713-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.403
   N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
   N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,ст.267
   N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427
   N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134
   N 3352-IV ( 3352-15 ) від 17.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, ст.164
   N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268
   N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519
   N 811-V ( 811-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.339
   N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 }
    { У тексті Декрету слово "арбітражний" у всіх відмінках замінено словом "господарський" у відповідних відмінках згідно із Законом N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002 }

    Стаття 1. Платники державного мита
    Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

    Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

    Державне мито справляється:

    1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів; ( Пункт 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002 )

    2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до господарських судів, та апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами; ( Пункт 2 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002 )

    3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

    4) за реєстрацію актів громадянського стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадянського стану;

    5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України; ( Пункт 5 статті 2 в редакції Закону N 456-IV ( 456-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )

    6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

    7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

    8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

    9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, іпотечних цінних паперів (іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій), сертифікатів фондів операцій з нерухомістю та з видачі приватизаційних паперів; ( Пункт 9 статті 2 в редакції Законів N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99, N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 )

    10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; ( Пункт 10 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 )

    11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; ( Пункт 11 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 )

    12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; ( Пункт 12 статті 2 в редакції Законів N 75/95-ВР від 28.02.95, N 2785-III ( 2785-14 ) від 15.11.2001 )

    13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи. ( Статтю 2 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96 )

    Стаття 3. Розміри ставок державного мита

   ( Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів згідно із Законом N 404/97-ВР від 27.06.97 )
 
   Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Найменування документів і дій,  |  Розміри ставок
  за які справляється мито    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом 
копій документів: 

 а) із позовних заяв          1 відсоток ціни позову, але 
                    не     менше     3 
                    неоподатковуваних мінімумів 
                    доходів  громадян  і  не 
                    більше 100 
                    неоподатковуваних мінімумів 
                    доходів громадян 

 б) із скарг за неправомірні дії   0,2   неоподатковуваного 
  органів державного управління   мінімуму доходів громадян
  і службових осіб, що ущемляють
  права громадян 

 в) із   позовних  заяв  про   0,5   неоподатковуваного 
  розірвання шлюбу          мінімуму доходів громадян 

  із позовних   заяв   про   1 неоподатковуваний мінімум
  розірвання повторного шлюбу    доходів громадян 

  у разі  поділу  майна  при   мито      визначається
  розірванні шлюбу          відповідно до ціни позову 
                    згідно  з підпунктом "а" 
                    цього пункту 

 г) із  позовних  заяв   про   0,2   неоподатковуваного 
  розірвання шлюбу з особами,   мінімуму доходів громадян
  визнаними  у  встановленому
  порядку безвісно відсутніми чи
  недієздатними    внаслідок
  душевної    хвороби   чи
  недоумства, або з  особами,
  засудженими  до  позбавлення
  волі на строк не менше трьох
  років 

 д) із позовних заяв про зміну або   0,5   неоподатковуваного 
  розірвання  договору  найму   мінімуму доходів громадян
  житлових  приміщень,   про
  продовження строку прийняття
  спадщини,  про  скасування
  арешту на майно та з інших
  позовних  заяв  немайнового
  характеру (або таких, що не
  підлягають оцінці) 

 е) із  заяв (скарг) у справах   0,5   неоподатковуваного 
  окремого провадження        мінімуму доходів громадян 

 є) із   позовних   заяв   з   0,5   неоподатковуваного 
  переддоговірних спорів       мінімуму доходів громадян 

 ж) із позовних заяв про розгляд 
  питань  захисту  честі  та 
  гідності: 

  із позовних  заяв немайнового  1 неоподатковуваний мінімум
  характеру             доходів громадян 

  із позовних   заяв   про   1 відсоток ціни позову, але
  відшкодування    моральної   не     менше     1
  (немайнової) шкоди з  ціною   неоподатковуваного мінімуму
  позову     до     100   доходів громадян
  неоподатковуваних  мінімумів
  доходів громадян 

  із позовних   заяв   про   5 відсотків ціни позову
  відшкодування    моральної
  (немайнової)  шкоди з ціною
  позову  від 100 до 10 000
  неоподатковуваних  мінімумів
  доходів громадян 

  із позовних   заяв   про   10 відсотків ціни позову
  відшкодування    моральної
  (немайнової) шкоди з  ціною
  позову    понад   10 000
  неоподатковуваних  мінімумів
  доходів громадян

   ( Підпункт "ж" пункту 1 статті 3 в редакції Закону N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )

    з) із апеляційних скарг на рішення 50 відсотків ставки, що судів і скарг на рішення, що підлягає сплаті при поданні

    набрали законної сили позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми ( Підпункт "з" пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002 )

    и) за повторну видачу копії 0,03 неоподатковуваного судового рішення, вироку, мінімуму доходів громадян

    ухвали та іншої постанови суду за кожний аркуш копії

    і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай 0,1 відсотка ціни позову ( Пункт 1 статті 3 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом N 1804-III ( 1804-14 ) від 08.06.2000 )

   ( Пункт 1 статті 3 в редакції Закону N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000 )

    2. Із заяв, що подаються до господарських судів:

    а) із заяв майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

   ( Підпункт "а" пункту 2 статті 3 в редакції Законів N 1244-XIV ( 1244-14 ) від 18.11.99, N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

    б) із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами 5 неоподатковуваних до боржника після оголошення про мінімумів доходів гро- порушення справи про банкрутство мадян

    в) із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських 5 неоподатковуваних договорів мінімумів доходів громадян

   ( Підпункт "в" пункту 2 статті 3 в редакції Закону N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002 )

    г) із апеляційних і касаційних 50 відсотків ставки, скарг на рішення та постанови, що підлягає сплаті у а також заяв про перегляд їх разі подання заяви, за нововиявленими обставинами для розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового ха- рактеру - 50 відсотків ставки, обчисленої ви- ходячи з оспорюваної суми

   ( Підпункт "г" пункту 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III ( 3096-14 ) від 07.03.2002 )

    3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

    а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що 1 відсоток суми договору, але здійснює таке відчуження не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

   ( Підпункт "а" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000 )

    б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке 1 відсоток суми договору, але

    відчуження не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

   ( Підпункт "б" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000 )

    в) за посвідчення договорів 0,1 відсотка вартості купівлі-продажу майна державних майна, що викуповується

    підприємств

   ( Підпункт "в" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003; в редакції Закону N 3352-IV ( 3352-15 ) від 17.01.2006 )

    г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

    дітям, одному з подружжя, батькам 1 відсоток суми дого- вору, не нижчої дійс- ної вартості транс- портного засобу, іншої самохідної машини, ме- ханізму

    іншим особам 5 - " -

    д) за посвідчення інших 1 відсоток суми договору, договорів, що підлягають але не менше 1

    оцінці неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

   ( Підпункт "д" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000 )

    е) за посвідчення установчих 1 неоподатковуваний мінімум (засновницьких) договорів, доходів громадян інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

   { Підпункт "е" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 811-V ( 811-16 ) від 22.03.2007 }

    є) за посвідчення заповітів 0,05 - " - ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину: одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям 0,5 відсотка суми спадщини онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі -"- - " - іншим спадкоємцям -"- - " -

    за видачу свідоцтва про

    право на спадщину земельної

    частки (паю):

    одному з подружжя, батькам,

    повнолітнім дітям, онукам,

    правнукам, братам, сестрам,

    діду, бабі 0,1 відсотка суми спадщини

    іншим спадкоємцям 0,5 відсотка суми спадщини ( Підпункт "ж" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1804-III ( 1804-14 ) від 08.06.2000 )

    з) за видачу подружжю свідоцтва про 0,03 неоподатковуваного право власності на частку в мінімуму доходів громадян спільному майні, нажитому за час шлюбу

    и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, одному з подружжя, батькам 0,03 - " - іншим громадянам 0,1 - " -

    і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 - " - іншим громадянам 0,3 - " -

    ї) за посвідчення загальних доручень мито визначається за на право користування майном, ставками, передбачени- включаючи транспортні засоби ми відповідно підпунк- тами "и" або "і" цього пункту

    й) за посвідчення інших доручень 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

    к) за вжиття заходів до охорони 2 - " - спадкового майна

    л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -

    м) за вчинення протестів векселів, 0,3 - " - пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків

    н) за засвідчення вірності перекладу 0,3 - " - документа з однієї мови на іншу (за сторінку)

    о) за вчинення виконавчих 1 відсоток суми, що написів стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

   ( Підпункт "о" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 1657-III ( 1657-14 ) від 20.04.2000 )

    п) за засвідчення вірності копій 0,01 неоподатковуваного документів та витягів з них мінімуму доходів громадян (за сторінку)

    р) за засвідчення справжності 0,02 - " - кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)

    с) за передачу заяв громадян, 0,03 неоподатковуваного державних установ, підприємств та мінімуму доходів громадян організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, об'єднань, об'єднань громадян іншим громадянам, державним уста- новам, підприємствам і організа- ціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним об'єднанням та об'єднанням громадян і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту

   ( Підпункт "с" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )

    т) за видачу дублікатів нотаріально 0,03 - " - посвідчених документів

    у) за нотаріальне посвідчення договорів:

    застави 0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    оренди (суборенди) об'єктів 0,01 відсотка суми договору,

    нерухомості але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    оренди (суборенди) земельних 0,01 відсотка від грошової

    ділянок оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

    У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

   ( Пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "у" згідно із Законом N 1019-XIV ( 1019-14 ) від 08.09.99; в редакції Закону N 3352-IV ( 3352-15 ) від 17.01.2006 )

    ф) за посвідчення іпотечних 0,01 відсотка вартості договорів, а також за предмета іпотеки, посвідчення договорів зазначеної в іпотечному відступлення права вимоги договорі. за іпотечними договорами

   { Пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "ф" згідно із Законом N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005, N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

    4. За нотаріальні та інші дії, у розмірі встановлених вчинювані за межами нотаріальної ставок за відповідні контори, виконавчого комітету дії (крім цього спла- сільської, селищної, міської Рад чуються фактичні вит- народних депутатів за місцем надання рати, пов'язані з ви- послуги їздом для вчинення дій)

    5. За вчинення актів громадянського стану:

    а) за реєстрацію шлюбу 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

    б) за реєстрацію розірвання шлюбу:

    за взаємною згодою подружжя, 0,5 - " -

    яке не має неповнолітніх дітей

    на підставі рішення суду, якщо від 0,5 до 1 неоподат-

    обоє з подружжя перебувають у ковуваного мінімуму

    першому шлюбі доходів громадян - з одного або обох із подружжя

    на підставі рішення суду, якщо від 1 до 1,5 неоподат-

    одне з подружжя перебуває у ковуваного мінімуму

    повторному шлюбі доходів громадян - з одного або обох із подружжя

    з особами, визнаними у встанов- 0,03 неоподатковуваного

    леному порядку безвісно відсут- мінімуму доходів громадян

    німи або недієздатними внаслі-

    док душевної хвороби чи недоумс-

    тва, або з особами, засудженими

    за скоєння злочину до позбавлен-

    ня волі на строк не менше трьох

    років

    в) за реєстрацію зміни прізвища, 0,3 - " - імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

    г) за реєстрацію повторної зміни 3 - " - прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

    д) за видачу свідоцтва у зв'язку із 0,02 - " - зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів про реєст- рацію громадянського стану

    е) за видачу повторних свідоцтв про 0,03 - " - реєстрацію актів громадянського стану

   ( Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3, за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується у 1994-1998 роках до державного бюджету, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації громадян згідно з Постановою ВР N 4048-12 від 25.02.94 ) 6. За вчинення інших дій:

    а) за видачу паспорта громадянина України:

    у разі обміну нині чинного 0,2 неоподатковуваного

    паспорта мінімуму доходів громадян

    в інших випадках 1 - " -

   ( Підпункт "а" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 490/96-ВР від 13.11.96 )

    б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього пас- порта:

    на території України 10 - " -

    за межами України за тарифом консульського збору України

   ( Установити, що у 2004 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3, становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Установити, що у 2005 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3, становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 ) ( Підпункт "б" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

    в) за перереєстрацію загальногро- 2 неоподатковуваних мадянського закордонного паспорта мінімуми доходів громадян

    г) за видачу посвідчення особи без 5 неоподатковуваних громадянства для виїзду за кордон мінімумів доходів громадян або продовження строку дії пос- відчення

    д) за оформлення іноземним громадя- у розмірах, що вста- нам та особам без громадянства новлюються Кабінетом віз для в'їзду в Україну, виїзду Міністрів України з України та транзитного проїзду через територію України

    е) за внесення будь-яких змін до ви- 0,5 неоподатковуваного даних раніше документів, зазначе- мінімуму доходів громадян них у підпунктах "б" і "г" цього пункту (крім продовження строку їх дії)

    є) за видачу документів громадянам 0,3 - " - України, іноземним громадянам і особам без громадянства про зап- рошення в Україну

    ж) за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:

    на постійне проживання 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    на тимчасове проживання 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян

   ( Підпункт "ж" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 456-IV ( 456-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )

   з) за продовження строку дії візи для 1 неоподатковуваний мінімум в'їзду в Україну, транзитного доходів громадян" проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)

   ( Підпункт "з" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 456-IV ( 456-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )

    и) за видачу документів громадянам 0,5 - " - України, які проживають у прикор- донних районах, на право перети- нання державного кордону України у спрощеному порядку

    і) за видачу іноземним громадянам і у розмірах, передбаче- особам без громадянства посвідки них за видачу відпо- на проживання замість загубленої відних первинних доку- ментів

    ї) за подання заяв про прийняття 0,5 неоподатковуваного у громадянство України мінімуму доходів громадян

    й) за подання заяв про вихід з 6 неоподатковуваних громадянства України мінімумів доходів громадян

    к) за видачу замість загублених пас- у розмірах, передбаче- портів або документів, які їх за- них за видачу відпо- мінюють, на право виїзду за кор- відних первинних доку- дон або документів про запрошення ментів в Україну

    л) за дострокове (до десяти робочих ставки державного мита днів) оформлення документів, пе- за вчинення відповід- редбачених підпунктами "б","в" і них дій збільшуються "є" цього пункту, за заявами гро- на 100 відсотків мадян

    м) за прописку громадян або реєстра- 0,05 неоподатковуваного цію місця проживання мінімуму доходів громадян

    н) за видачу громадянам України пас- ставки державного мита портів для виїзду за кордон, до- за відповідні дії зни- кументів, які їх замінюють, а та- жуються на 50 відсот- кож за продовження строку дії цих ків документів учасникам громадянсь- кої і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо за- хисту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

    о) за консульські дії, які прова- за тарифами консульсь- дяться за кордоном і на території ких зборів України України

    п) за операції з цінними паперами:

    за реєстрацію інформації про

    емісію цінних паперів, крім

    облігацій державних та місцевих

    позик 0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів

    за видачу приватизаційних паперів 0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів

    за придбання вексельних 0,1 неоподатковуваного

    бланків мінімуму доходів громадян за кожний бланк

   ( Підпункт "п" пункту 6 статті 3 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1622-IV ( 1622-15 ) від 18.03.2004 )

   ( Підпункт "п" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 )

    р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України 1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду

   ( Підпункт "р" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 )

    с) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності 1 відсоток фактичної вартості

    громадянина-продавця, крім реалізованих об'єктів

    операцій з примусового нерухомого майна, але не мен-

    відчуження такого майна у ше одного неоподатковуваного

    випадках, передбачених законами мінімуму доходів громадян за

    України кожний реалізований об'єкт ( Підпункт "с" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99 )

    т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян ( Підпункт "т" пункту 6 статті 3 в редакції Законів N 490/96-ВРвід 13.11.96, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 )

    у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності: ( Абзац перший підпункту "у" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2986-III ( 2986-14 ) від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року )

    за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

    для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

    для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

    за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

    для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

    для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

    за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

    для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

    для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

    за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:

    для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

    для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

    за реєстрацію права на сорт - 1,0 неоподатковуваного мінімуму                

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам