Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Підприємство –комісіонер, виконуючи доручення комітента, здійснює розрахунки з третіми особами –покупцями через свій валютний рахунок, а потім перераховує отриману іноземну валюту на валютний рахунок комітента. На рахунок комісіонера валютна виручка надійшла з порушенням терміну 90 днів. Чи застосовується до комісіонера пеня за ст. 4 Закону Украї

Підприємство –комісіонер, виконуючи доручення комітента, здійснює розрахунки з третіми особами –покупцями через свій валютний рахунок, а потім перераховує отриману іноземну валюту на валютний рахунок комітента. На рахунок комісіонера валютна виручка надійшла з порушенням терміну 90 днів. Чи застосовується до комісіонера пеня за ст. 4 Закону Украї

Відповідно до статті 1011 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV (далі – ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
Нормами статті 1016 ЦКУ встановлено, що за договором, укладеним з третьою особою, комісіонер набуває права навіть тоді, коли комітент був названий у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору. Комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився за виконання договору (делькредере). У разі порушення третьою особою договору, укладеного з нею комісіонером, комісіонер зобов'язаний негайно повідомити про це комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази. Комітент має право вимагати від комісіонера відступлення права вимоги до цієї особи.
Враховуючи вищевикладене, відповідальність, передбачена статтею 4 Закону України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (із змінами і доповненнями) за порушення термінів розрахунків, встановлених статтями 1 і 2 цього Закону, при виконанні договору комісії (згідно якого комісіонером здійснюється продаж товарів нерезиденту), покладається на сторону договору, яка набуває прав і стає відповідальною за зовнішньоекономічним договором укладеним з третьою особою. Дане роз’яснення надано листом ДПА України від 21.02.2002 р. N1151/6/23-5315.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам