Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно момента включения в состав расходов налогоплательщика сумм роялти

Относительно момента включения в состав расходов налогоплательщика сумм роялти   

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.01.2012 р. N 605/6/15-1215


   
   ДПСУ розглянула лист щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті і повідомляє.
   
   Відповідно до абзацу першого пп. 14.1.225 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми.
   
   Разом з тим, згідно з абзацом другим пп. 14.1.225 ст. 14 Кодексу не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених в абзаці першому цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності.
   
   У разі якщо понесені ТОВ витрати підпадають під визначення роялті, то суми роялті, які платник податку на прибуток підприємства нараховує у звітному періоді, враховуються при визначенні об'єкта оподаткування відповідно до вимог пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу.
   
   Так, згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку включаються до складу витрат такого платника у повному обсязі.
   
   При цьому, згідно з абзацом другим пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу до складу витрат платника податку на прибуток не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори)в обсязі, що перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов, передбачених цим підпунктом Кодексу.
   
   Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухобліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).
   
   Разом з тим, у разі якщо платник податку нараховує роялті на користь нерезидента, то для підтвердження таких витрат такий платник повинен документально підтвердити, що нерезидент, якому виплачуються роялті, є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу, отриманого із джерел в Україні.
   
   Відповідно до п. 138.5 ст. 138 Кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухобліку.
   
   Наказом МФУ від 31.12.99 р. N 318 затверджено ПБО-16 "Витрати".
   
   Враховуючи викладене, витрати платника податку на прибуток з нарахування роялті за надання прав на використання аудіовізуальних творів (телепередач, фільмів тощо) на користь резидента України включаються до складу витрат такого платника у повному обсязі згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу в тому звітному періоді, в якому фактично відбулося отримання таких прав (збільшення зобов'язання), тобто у періоді, в якому було підписано акт прийому-передачі ліцензійних прав.
   
   А на користь нерезидента враховуються при визначенні об'єкта оподаткування в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік в тому звітному періоді, в якому фактично відбулося отримання таких прав (збільшення зобов'язання), тобто у періоді, в якому було підписано акт прийому-передачі ліцензійних прав.
   
   Слід зазначити, що в рядку 06.5.33 додатка ІВ "Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати" до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. N 114, зареєстрованої в Мін'юсті України 25.03.2011 р. за N 397/19135, передбачено відображати нараховані роялті.
   
   Заступник Голови
   А. Ігнатов

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60849 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти