Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении некоторых законодательных норм

О применении некоторых законодательных норм   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.07.2014 № 15472/7/99-99-25-01-17

   
Головні управління Міндоходів
   у Донецькій та Луганській областях
   
Про застосування деяких законодавчих норм

   У зв’язку з численними зверненнями платників податків, що перебувають на обліку в органах доходів і зборів Донецької та Луганської областей, щодо загрози виконання такими платниками обов’язків із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених Податковим кодексом України (далі – Кодекс), Міністерство доходів і зборів України повідомляє.
   
   Відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 щодо проведення заходів з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України.
   
   Під час проведення таких заходів платникам податків, у яких існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або відсутня можливість їх сплати у зв’язку з непередбачуваними обставинами, рекомендуємо скористатися такими законодавчими нормами.
   
   Кодексом передбачені права:
   
   платників податків на отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) (підпункт 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 Кодексу);
   
   органів доходів і зборів на прийняття рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством (підпункт 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Кодексу).
   
   Згідно із статтею 32 Кодексу строк сплати податку та збору може бути змінено шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк. Загальні засади розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платників податків передбачені статтею 100 Кодексу.
   
   Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів, наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» (далі – постанова № 1235).
   
   Відповідно до розділу ІІ постанови № 1235 доказом, що підтверджує факт настання (існування) обставин непереборної сили, що є підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, є висновок Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили.
   
   Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1853/24385 (далі – наказ № 574).
   
   Згідно з пунктом 3.1 розділу ІІІ наказу № 574 для ініціювання відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платник податків звертається до органу доходів і зборів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов’язання (податкового боргу) з:
   
   - письмовою заявою, форма якої наведена у додатку 1 до наказу № 574. У заяві обов’язково повинні бути зазначені суми платежів (податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені), сплату яких платник податків просить відстрочити, а також строк відстрочення та періоди сплати таких платежів. При цьому суми, строк сплати яких ще не настав, та строк сплати яких вже минув, вказуються окремо;
   
   - економічним обґрунтуванням, яке складається з:
   
   переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;
   
   аналізу фінансового стану;
   
   графіка погашення відстрочених сум;
   
   розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.
   
   За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів протягом 30 календарних днів з дати подання заяви або приймає рішення про відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), або відмовляє платнику в відстроченні в письмовій формі за відсутності підстав для надання відстрочення та при недотриманні обов’язкових вимог, визначених наказом № 574.
   
   Відстрочення надається окремо за кожним податком, збором, штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом), пенею. Строки сплати відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення змін до договору відстрочення.
   
   Також зазначаємо, що на відстрочені грошові зобов’язання (податковий борг) пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання (підписання) договору до закінчення строку дії договору про відстрочення грошового зобов’язання (податкового боргу). Згідно із пунктом 1.6 розділу І наказу № 574 на суму відстроченого грошового зобов’язання (податкового боргу) нараховуються проценти за кожний календарний день користування платником відстроченням грошових зобов’язань (податкового боргу).
   
   Податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний відповідно до статті 101 Кодексу. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1844/24376 (далі – наказ № 577), згідно з яким платник податків може звернутися до органу доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню.
   
   До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують, що податковий борг вважається безнадійним.
   
   За результатами розгляду документів, наданих платником податків, керівник (його заступник) органу доходів і зборів за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу. Списання безнадійного податкового боргу проводиться органами доходів і зборів щоквартально.
   
   Зазначене довести до відома та використання в роботі підпорядкованих органів доходів і зборів та платників податків.
   
   
   Перший заступник Міністра
І.О. Білоус

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29003 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам