Отключить рекламу

при подписке на рассылку

Додаток до форми - Перелік видів промислової діяльності, що за КВЕД-2010 належать до секцій В, C, D, E (витяг з КВЕД-2010 до форми №1-ПЕ)