Сторінка 4 з 7

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 22 листопада 2017, 12:22
Al Shurshun
Al Shurshun писав:[center]Уважаемые коллеги[/center]
[size=7
декларирование ренты с 01.01.2018[/size]]
Здравствуйте!
Хочу задать вопрос, который касается будующего.
В связи с вступлением в силу закона Украиы от 20.12.2016 № 1793-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату", поменяется форма декларации с рентной платы?
Понимаю, что без информации по добыче углеводородов в разрезе сельрад, невозможно распределять ренту между местными, райоными и областными бюджетами.
До сих пор декларировали добычу и сумму ренты в разрезе специальних дозволов (родовищ).
Можете рассказать как будет выглядеть декларирование ренты с 01.01.2018.
Очень волнует этот вопрос, так как для разбивки добычи по сельрадам нужно провести огромную работу.
С уважением Зображення

ДФСы опубликовали статью РЕНТНА ПЛАТА. Видобуток вуглеводнів: розподіл доходів которая направлена на Правильне зазначення коду КОАТУУ у декларації з рентної плати є дуже важливим, оскільки від цього залежить, до якого бюджету буде спрямовано податкові зобов’язання. Бюджетний розподіл рентної плати зміниться у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2018 р. Законом № 1793. З’ясуємо, яким чином розподілятиметься рентна плата та як заповнити розрахунок
может кому будет интересно

С уважением Зображення

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 06 січня 2018, 14:41
Al Shurshun
[center]Уважаемые коллеги[/center]
ознакомился с Законом 2245 от 07.12.2017 и присел Зображення

записано
14.1.124-1 нова свердловина (в цілях реалізації положень розділу ІХ цього Кодексу) – свердловина, буріння якої розпочато від донної поверхні суходолу (рівня нуль метрів згідно з проектом свердловини) після 1 січня 2018 року, що підтверджується актом про введення в експлуатацію бурової установки
предлагаемый результат
44. У статті 252:
...
2) у пункті 252.20:
...
доповнити позиціями такого змісту:

"природний
газ, видобутий із
нових свердловин
з покладів,
які повністю або частково залягають
на глибині до 5000 метрів
(крім природного газу,
видобутого під час
виконання договорів про спільну діяльність)
..........12
народ, кто-то видел, чтобы буровая установка, по сути станок, который осуществляет исключительно сверление горных пород, стал производить природный газ или еще чего-либо

а может это know how какое то #blush#


С уважением Зображення 9 336Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 30 січня 2018, 09:26
Al Shurshun
Державна фіскальна служба України писав:#rtfm# Про особливості справляння рентної плати у 2018 році
Державна фіскальна служба України
Про особливості справляння рентної плати у 2018 році
, керуючись Податковим кодексом України (далі – Кодекс) та нормами Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон), направляє для використання у роботі рекомендації щодо особливостей справляння у 2018 році рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – Рентна плата) та рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

1) Розширено перелік об’єктів, які не належать до об’єкту оподаткування Рентною платою за рахунок обсягу газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання (пп. 252.4.8 п. 252.4 ст. 252 Кодексу).

2) Впроваджено пільгові ставки у розмірі 12 та 6 відс. вартості об’єктів оподаткування Рентною платою за природний газ, що видобуватиметься із покладів глибиною до та понад 5000 метрів відповідно (далі – Пільгова ставка) гірничими виробками, які у Кодексі визначені як «нові свердловини» (п. 252.20 ст. 252, пп. 14.1.1241 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Особливу увагу необхідно звернути на визначення терміну «нова свердловина», як об’єкту, пов’язаному з оподаткуванням. Зокрема,:

«нова свердловина – свердловина, буріння якої розпочато від денної поверхні суходолу (рівня нуль метрів згідно з проектом свердловини) після
1 січня 2018 року, що підтверджується актом про введення в експлуатацію бурової установки».

Зважаючи на те, що об’єкт оподаткування Рентною платою є обсяг товарного природного газу, що видобутий у звітному періоді, то запропонована редакція об’єкту, пов’язаного з оподаткуванням, який ідентифікує лише момент можливого спорудження гірничої виробки, не забезпечує ідентифікацію:

а) звітного періоду, у якому може бути застосована Пільгова ставка;

б) порядку обчислення об’єкту оподаткування за Пільговою ставкою.

Правила розробки нафтових і газових родовищ, що затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.06.2017 за № 692/30560 (далі – Правила), визначають як порядок ідентифікації свердловин за групами: основний фонд видобувних свердловин, основний фонд нагнітальних свердловин, контрольних (спостережних, п’єзометричних) свердловин; оціночних, оціночно-експлуатаційних свердловин; спеціальних (поглинальних, водозабірних, дегазаційних тощо) свердловин (п. 20 Правил), але й встановлюють основні вимоги до організації та здійснення розробки родовищ вуглеводнів та регламентують відносини суб’єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, що виникають під час користування нафтогазоносними надрами, з метою їх комплексного і раціонального використання.

Зокрема, наказом Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.09.2005 за № 995/11275, регламентовано Порядок ведення обліку нафтових і газових свердловин, який у тому числі передбачає складання Паспорта свердловини із зазначенням у ньому не тільки виду свердловини, але й «результати випробовування свердловини» щодо дати випробовування, та інтервалу глибин випробовування (розд. 7 Паспорту), а також «стан експлуатації» в частині дати початку експлуатації та інтервалу глибин перфорації (видобування) (розд. 11 Паспорту).

Таким чином, ідентифікація звітного періоду, у якому можуть застосовуватися Пільгові ставки може бути виконаною на підставі відповідних розділів отриманого від платника Паспорта свердловини.

При визначенні об’єкта оподаткування за Пільговою ставкою в межах ділянок надр із свердловини, що введено в експлуатацію до 2018 року, необхідно враховувати різницю між величиною об’єкту оподаткування Рентною платою, задекларованому у звітному періоді що передує зазначеної у Паспорті свердловини календарному місяцю введення в експлуатацію, та обсягом у відповідному звітному періоді після введення в експлуатацію «нової свердловини».

3) Затверджено ставки Рентної плати для вуглеводнів, що видобуватимуться в умовах угод про розподіл продукції у розмірі 2 та 1,25 відс. для нафти та природного газу відповідно (п. 252.20 ст. 252 Кодексу).

4) З метою формування джерел фінансування територіальних громад, подібно до існуючого розподілу коштів Рентної плати, що надходить від інших ніж вуглеводнева сировина видів корисних копалин, з 2018 року запроваджується розподіл Рентної плати, що надходить від вуглеводневої сировини у співвідношенні 5 до 95 відс. загального фонду місцевого та державного бюджетів відповідно (п. 41-42 ст. 64 та п. 51 ст. 29 Бюджетного кодексу України).

Оскільки, п. 41 ст. 66 та п. 31 ст. 69 Бюджетного кодексу України передбачено додатковий розподіл коштів доходів місцевого бюджету між бюджетами територіальних громад, а також сільських, селищних та міських рад, то виникає необхідність деталізації додатків розрахунку Рентної плати із складанням в межах розрахунків за спеціальними дозволами окремих додатків із зазначенням кодів адміністративно-територіального устрою за місцезнаходженням відповідних об’єктів пов’язаних із видобуванням вуглеводневої сировини.

Приклад заповнення податкових розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини у зв’язку із запровадженням розподілу надходжень цієї плати між державним та місцевими бюджетами наведено у статті «Видобуток вуглеводнів: розподіл доходів», що опублікована у журналі «Вісник» від 22 вересня 2017 року № 35 (939).

Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 7 пункту 37 Закону України від 07 грудня 2017 року № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (далі – Закон № 2233), який набрав чинності з 1 січня 2018 року, розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу доповнено пунктом 172, яким як виняток установлено, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2017 року, податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату зараховуються (здійснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2018 року, крім надміру сплачених до 31 грудня 2017 року сум за податковими зобов’язаннями з цієї плати за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, які розподілятимуться між державним та місцевими бюджетами відповідно до нормативів, визначених цим Кодексом та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, у січні 2018 року сплачені платниками суми рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за податковими зобов’язаннями грудня 2017 року зараховуватимуться у повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України.

5) Збільшено ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (п. 45 розд. І Закону № 2245), а саме:

5.1. для зберігання природного газу та газоподібних продуктів, нафти та інших рідких нафтопродуктів ставки збільшено на 16,7 відс.;

5.2. для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, а також для провадження іншої господарської діяльності – на 16,8 відс.;

5.3. для вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин – на 16,2 відс.;

5.4. для зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів – на 17,6 відсотка.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам рентної плати за користування надрами.С уважением #impossibl

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 15 березня 2018, 10:53
Яков
Временные коэффициенты рентабельности горнодобывающих предприятий в 2018 году

По материалам Офіс великих платників податків

Офис крупных налогоплательщиков сообщает, что ГФСУ письмом от 06.03.2018 г. № 6696/7/99-99-12-03-04-17 предоставлено для плательщиков рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых лист Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України від 19.02.2018 №197/02 о временном коэффициенте рентабельности для горнодобывающих предприятий, который применяется для расчета налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых по расчетной стоимости единицы добытого полезного ископаемого (п. 252.16 НКУ) в 2018 году.
Государственная комиссия рекомендует установить такие временные коэффициенты рентабельности горнодобывающих предприятий (промыслов) на участках недр, где проводится хозяйственная деятельность по добыче полезных ископаемых, но геолого-экономическая оценка их запасов с соответствующим определением этого коэффициента еще не выполнена, для применения пользователями недр при расчете налоговых обязательств в 2018 году:
для нефтегазодобывающих предприятий – 1,43;
для других горнодобывающих предприятий – 0,33.

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 15 березня 2018, 11:24
Al Shurshun
Яков писав:Временные коэффициенты рентабельности горнодобывающих предприятий в 2018 году

По материалам Офіс великих платників податків

Офис крупных налогоплательщиков сообщает, что ГФСУ письмом от 06.03.2018 г. № 6696/7/99-99-12-03-04-17 предоставлено для плательщиков рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых лист Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України від 19.02.2018 №197/02 о временном коэффициенте рентабельности для горнодобывающих предприятий, который применяется для расчета налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых по расчетной стоимости единицы добытого полезного ископаемого (п. 252.16 НКУ) в 2018 году.
Государственная комиссия рекомендует установить такие временные коэффициенты рентабельности горнодобывающих предприятий (промыслов) на участках недр, где проводится хозяйственная деятельность по добыче полезных ископаемых, но геолого-экономическая оценка их запасов с соответствующим определением этого коэффициента еще не выполнена, для применения пользователями недр при расчете налоговых обязательств в 2018 году:
для нефтегазодобывающих предприятий – 1,43;
для других горнодобывающих предприятий – 0,33.
наиболее показательным является цифра 143%#secret#

к ней надо прибавить еще 17% от "новых" скважин #g_haha#

у кого меньше 160% ?!#sigh#

С уважением #impossibl

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 20 березня 2018, 10:14
Яков
О расчёте рентной платы за пользование недрами

По материалам ГУ ДФС у м. Києві

    Плательщики рентной платы за пользование недрами (далее – рентная плата), при исчислении стоимости соответствующего вида добытого в налоговом (отчетном) периоде полезного ископаемого по расчетной стоимости, применяют коэффициент рентабельности горного предприятия (п. 252.16 НКУ).
    При расчете налоговых обязательств по плате за пользование недрами в 2018 году плательщики рентной платы, которые осуществляют хозяйственную деятельность по добыче полезных ископаемых в пределах участков недр, геолого-экономическая оценка запасов полезных ископаемых в пределах которых выполнена:
    – не позднее 5 лет с момента возникновения налоговых обязательств по плате, применяют коэффициент рентабельности горного предприятия, определенный в протоколах Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых, для минерального сырья, добытого из таких участков недр;
    – ранее 5 лет с момента возникновения налоговых обязательств по рентной плате, применяют коэффициент рентабельности горного предприятия, который равняется трехкратному размеру учетной ставки Нацбанка.

    Другие плательщики платы за пользование недрами, которые проводят хозяйственную деятельность по добыче полезных ископаемых в пределах участков недр на этапе геологического изучения и, таким образом, завершили геолого-экономическую оценку запасов участка недр, а также плательщики платы, которые осуществляют хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешения на специальное водопользование, рассчитывают налоговые обязательства с применением указанного в письме Госкомиссии Украины по запасам полезных ископаемых при Держгеонадр от 19.02.2018 г. № 197/02 коэффициента рентабельности горного предприятия - 33%.

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 17 травня 2018, 20:22
Al Shurshun
[center]Уважаемые коллеги[/center]
казалось, что вопросы по рентной плате давно уже не актуальны, но оказывается кого-то еще интересуют вопросы первичной переработки, нет не той, когда щебневый завод принимает на себя роль Всевышнего и каким-то только ему ведомым способом создаёт чудо горнодобывающей отрасли – щебень

ДФС издали консультацию в которой обсуждают работу Золушки в одноимённой сказке по сортированию смеси фасоли от гречихи, но только в условиях традиционных для Украины бедных руд железа, которые подлежат обогащению, т.е. сортированию результата дробления горной породы в виде смеси двух минералов – магнетита и кварца

Зображення
1937/6/99-99-12-03-04-15/ІПК писав:
Державна фіскальна служба України на виконання постанови суду щодо визнання недійсною індивідуальної податкової консультації Товариству стосовно визначення бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - Рентна плата), яка згідно чинного порядку не внесена до Реєстру індивідуальних податкових консультацій, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає нову індивідуальну податкову консультацію.

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - Платники), у тому числі є суб’єкти господарювання, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі - Дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин в межах зазначених у таких Дозволах об’єктах (ділянках) надр (п.п. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Кодексу).

Платники для цілей оподаткування здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат і доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано Дозвіл (п. 252.2 ст. 252 Кодексу).

Об’єктом оподаткування Рентною платою по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному Дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством (п.п. 252.3.1 п. 252.3 ст. 252 Кодексу).
Господарська діяльність гірничого підприємства з видобування корисних копалин для цілей розд. IX Кодексу - діяльність гірничого підприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин (п.п. 14.1.37 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Добування корисних копалин - сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщення, у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини (пп. 14.1.51 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію, та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (п.п. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, далі - Первинна переробка).

Види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються Платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених Платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції (п. 252.5 ст. 252 Кодексу).

Корисні копалини, у тому числі включають природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після Первинної переробки (пп. 14.1.91 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до приписів п. 2 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432, мінеральна сировина - корисна копалина, видобута і перероблена на товарну продукцію гірничого виробництва.

Згідно з п.п. 4.1.6 п. 4.1 розд. 4 Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому), затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 18.10.2002 № 155 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за № 881/7169, товарною продукцією гірничо-збагачувальних підприємств залізорудної промисловості є доменні або мартенівські руди, концентрати, агломерат, котуни та спеки. Після переробки залізистих кварцитів одержують концентрати з умістом заліза 62-66%. Вимоги до якості товарної продукції регламентуються відповідними стандартами та технічними умовами.
Зокрема, ДФС при наданні попередньої індивідуальної податкової консультації із переліку технологічних процесів, які згідно з п.п. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу віднесено до «первинної переробки мінеральної сировини», для цілей ідентифікації об’єкта та бази оподаткування Рентною платою враховано результати дії та витрати понесені на здійснення технологічних операцій із дроблення, мелення та класифікації.

Підставами для включення таких операцій є, зокрема, й самостійно задекларовані перед Державною комісією України із запасів корисних копалин
Товариством описи технологічних операцій, які складені для встановлення передбачених Кодексом України про надра кондицій руд заліза з метою обчислення кількості їх запасів (далі - Опис).

Зокрема, згідно Опису Товариства в межах контрольованих родовищ руди заліза представлені залізистими кварцитами - щільними гірськими породами, які переважно утворені зростаннями двох мінералів із суттєво відмінними кристалохімічними структурами та речовим складом.

При цьому, корисним компонентом в такій породі є мінерал магнетит із кристалохімічної формулою Fе304, який містить 72,4 відсотки заліза. Іншим компонентом є мінерал кварц із кристалохімічною формулою SiO2. тобто, який
не містить кристалохімічних атомів заліза.

Власне кількісне співвідношення кількості мінералу магнетит та мінералу кварц в гірській породі залізистого кварциту визначає первинний вміст такого елементу, як залізо, вміст якого для залізистого кварциту родовищ, як правило, не перевищує 35 відсотків.

Оскільки промислово значимий вміст заліза в товарному продукті для споживачів чорної металургії має перевищувати 50 відсотків, то залізисті кварцити родовищ піддаються Первинній переробці в значенні пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
Першим етапом Первинної переробки в значенні пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є дроблення та мелення, з подрібненням залізисті кварцити родовищ до розмірів уламків, коли мінерал магнетит та мінерал кварц утворюють суміш не поєднаних між собою мінералів.

При цьому, кристалохімічна структура - це структура кристалічного твердого тіла, у якій позиції атомів, які утворюють мінерал, розташовані у просторових позиціях, з дотриманням притаманних такому мінералу законів симетрії речовини, як у мінералу магнетит, так і у мінералу кварц, не зазнає жодних змін.

Водночас, агрегатно-фазовий стан речовини, як стан речовини, що є сильно відмінним за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини, як у мінералу магнетит, так і у мінералу кварц, не зазнає жодних змін, вони залишаються у твердому кристалічному вигляді.

Таким чином, вказаними технологічними операціями досягається головна мета - формування суміші мінералу магнетит, так і мінералу кварц, які не зазнають жодних змін кристалохімічної структури або агрегатно-фазового стану речовини, але придатні до класифікації за властивостями мінералів.

Другим етапом Первинної переробки є класифікація (сортування), суміші мінералу магнетит та мінералу кварц, яка утворилася в результаті подрібнення (Первинної переробки операціями дроблення та мелення, згідно з пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) залізистих кварцитів родовищ.

Найбільш поширеними на практиці підходами в сортуванні суміші мінералу магнетит та мінералу кварц, у тому числі й до насиченої водою з метою зменшення сил тертя між уламками мінералів у суміші, є прикладення магнітного поля. При цьому мінерал магнетит, як кристалохімічна структура, що сприймає магнітне поле, просторово виокремлюється (класифікується) із вказаної суміші мінералу магнетит та мінералу кварц.

При цьому просторово виокремлена в результаті сортування суміші мінералу магнетит та мінералу кварц, та її частина, яка переважно складається із мінералу магнетит, в залежності від якості виконання операції із сортування містить залізо в кількості від 58 до 68 відсотків, що забезпечує згідно із стандартами товарної продукції руд чорних металів правомірність застосування до такої частини суміші ідентифікаційного визначення - магнетитовий концентрат, у якому мінерал магнетит не зазнав жодних змін кристалохімічної структури або агрегатно-фазового стану речовини.

Таким чином, в результаті застосування технологічних операцій Первинної переробки із дроблення, мелення та класифікації (сортування) забезпечується отримання продукції - частини суміші залізистих кварцитів у формі магнетитового концентрату, яка за ознаками вмісту металу відповідає стандартам для товарної продукції руд заліза і, відповідно, визначенню об’єкта оподаткування рентною платою, в значенні п. 252.3 ст. 252 Кодексу з урахуванням положень пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) (п. 252.6 ст. 252 Кодексу).

Вартість відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничого підприємства) за більшою з таких її величиніза фактичними цінами реалізації або за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства (п. 252.7 ст. 252 Кодексу).
При цьому, база оподаткування формується в результаті об’єднання витрат понесених Товариством на операції з добування залізистих кварцитів та витрат на виконання операцій з їх Первинної переробки в складі технологічних операцій з дроблення, мелення та класифікації (сортування).

З огляду на викладене та керуючись нормами п.п. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, товарною продукцією гірничого підприємства для цілей визначення податкових зобов’язань Товариства з Рентної плати слід вважати концентрат - продукт Первинної переробки залізистих кварцитів, отриманий в результаті операцій дроблення, мелення та класифікації (сортування) (далі - Товарна продукція).

З метою забезпечення вимог нормативних актів, у тому числі й кодексів сталої практики в частині розміру уламків Товарної продукції для транспортування та включення до процесів металургійного переділу, Товариство піддає Товарну продукцію передпродажній підготовці (п. 252.9 ст. 252 Кодексу), в якій калькулюються витрати на здійснення технологічних операцій з агломерування та/або грудкування з включенням технологічних домішок агломерування з відповідною термічною обробкою. При цьому Товарна продукція, що пройшла передпродажну підготовку, обліковується та реалізується Товариством, як концентрат залізорудний агломераційний або залізорудні котуни (окатки).
Зважаючи на викладене, при визначенні податкового зобов’язання з Рентної плати Товариство повинно застосовувати більшу із таких величин: фактичну ціну реалізації або розрахункову вартість Товарної продукції.

При обчисленні вартості Товарної продукції за розрахунковою вартістю Товариство повинно включати витрати визначені пунктами 252.11, 252.12 та 252.14 ст. 252 Кодексу, а при обчисленні за фактичною ціною реалізації - фактична вартість концентрату залізорудного агломераційного або залізорудних котунів (окатків) повинна зменшуватися на суму витрат Товариства, пов’язаних з передпродажною підготовкою Товарної продукції.
вот такой вот пердимонокль...

ну очень похоже создание щебня – раздробили горную породу и рассортировали обломки этой самой породы по размеру...

а когда читаешь щебеночные судебные решения – слёзы на глазах от усилий производителя по глубочайшей переработке и рождению щебня от таинства непорочного зачатия #g_haha#

хотя, что кому нравиться и кто к чему привык #blush#

как там у классика "это наша корова и мы её доим" (© Менты) #g_dance#


С уважением #hi#

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 09 липня 2018, 20:36
Al Shurshun
[center]Уважаемые коллеги[/center]
спустя более чем полгода после внедрения опуса о "новых" скважинах до меня наконец-то дошло что же меня смущало: Зображення
14.1.124-1 нова свердловина (в цілях реалізації положень розділу IX цього Кодексу) - свердловина, буріння якої розпочато від донної поверхні суходолу (рівня нуль метрів згідно з проектом свердловини) після 1 січня 2018 року, що підтверджується актом про введення в експлуатацію бурової установки;


не буду тянуть кошку за мышку – прикол состоит в написании единственного слова "донної" это наименование поверхности от которой осуществляется начало бурения... Зображення

каждый, кто сталкивался с технологическими процессами бурения и недропользования знает, что термин "донна поверхня суходолу" не существует... Зображення

думаю, что ДФСы также обратили внимание, на то, что определение "новой" скважины – НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ определение (НІКЧНЕМНЕ визначення) Зображення:

и, как результат, невозможности применения преференциональных ставок рентной платы, коль скоро не существуют скважины, у которых "буріння якої розпочато від донної поверхні суходолу" Зображення

спасибо законодателю за такой терминологический пердимонокль, в результате которого налоговая преференция по рентной плате накрылась медным тазом ЗображенняЗображення

С уважением Зображення12 945

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 24 липня 2018, 09:53
Хмель
Al Shurshun писав:Уважаемый коллега Яков
Яков писав:Скажите, какой коэффициент рентабельности для гірничнодобувного підприємства использовать при заполнении додатка 1 (в строке 7.4) к декларации по рентной плате за 3 квартал, в случае, когда надра — подземные воды?
на это вопрос существует 4 (четыре) обусловленных ответа

1) объект недр никогда не был изучен геологически, но имеется специальное разрешение на пользование на недропользование, что предполагает выполнение геологического изучения, но граничный строк указанный в этом самом специальном разрешении еще не наступил ГКЗ и ДФС в начале 2017 опубликовали 22%

2) объект недр никогда не был изучен геологически и использование осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование – ГКЗ и ДФС в начале 2017 опубликовали 22%

3) объект недр был изучен геологически до 2013 года, и имеется специальное разрешение на пользование на недропользование, ДФС будет настаивать на коэффициенте 3*НБУ ссылаясь на нормы Кодекса (при этом 25 или 26 пункт постановления 865 – выбор по вкусу, Геонедра по обращению ДФСов с удовольствием посылают письмо счастья на основании 26 пункта для объектов с датами оценки до 2000 года)

4) объект недр был изучен геологически до 2013 года, т.е. включен в Государственный реестр месторождений, но сегодня недра эксплуатируются на разрешения на специальное водопользование, ДФС будет настаивать на коэффициенте 3*НБУ ссылаясь на нормы Кодекса (при этом 25 или 26 пункт постановления 865 – выбор по вкусу, Геонедра по обращению ДФСов с удовольствием посылают письмо счастья на основании 26 пункта для объектов с датами оценки до 2000 года)

вроде бы ничего не забыл


С уважением #drinks#
Підкажіть, будь ласка, на 2кв.2018 який застосовуємо коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, якщо наш випадок 3) ?
Дякую

Re: Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

Додано: 24 липня 2018, 13:45
Al Shurshun
Хмель писав:
Al Shurshun писав:Уважаемый коллега Яков
Яков писав:Скажите, какой коэффициент рентабельности для гірничнодобувного підприємства использовать при заполнении додатка 1 (в строке 7.4) к декларации по рентной плате за 3 квартал, в случае, когда надра — подземные воды?
на это вопрос существует 4 (четыре) обусловленных ответа

1) объект недр никогда не был изучен геологически, но имеется специальное разрешение на пользование на недропользование, что предполагает выполнение геологического изучения, но граничный строк указанный в этом самом специальном разрешении еще не наступил ГКЗ и ДФС в начале 2017 опубликовали 22%

2) объект недр никогда не был изучен геологически и использование осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование – ГКЗ и ДФС в начале 2017 опубликовали 22%

3) объект недр был изучен геологически до 2013 года, и имеется специальное разрешение на пользование на недропользование, ДФС будет настаивать на коэффициенте 3*НБУ ссылаясь на нормы Кодекса (при этом 25 или 26 пункт постановления 865 – выбор по вкусу, Геонедра по обращению ДФСов с удовольствием посылают письмо счастья на основании 26 пункта для объектов с датами оценки до 2000 года)

4) объект недр был изучен геологически до 2013 года, т.е. включен в Государственный реестр месторождений, но сегодня недра эксплуатируются на разрешения на специальное водопользование, ДФС будет настаивать на коэффициенте 3*НБУ ссылаясь на нормы Кодекса (при этом 25 или 26 пункт постановления 865 – выбор по вкусу, Геонедра по обращению ДФСов с удовольствием посылают письмо счастья на основании 26 пункта для объектов с датами оценки до 2000 года)

вроде бы ничего не забыл


С уважением #drinks#
Підкажіть, будь ласка, на 2кв.2018 який застосовуємо коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, якщо наш випадок 3) ?
Дякую
#rtfm#
...ДФС будет настаивать на коэффициенте 3*НБУ...
С уважением #g_haha#