Договір підряду чи субпідряду

Вид, реквізити, оформлення, зберігання первинних документів
20.02.2013
Профи
Повідомлень: 37
З нами з: 20 лютого 2013, 00:21
Подякували: 20 разів

Повідомлення 20.02.2013 »

ar4ik писав:
20.02.2013 писав:
ar4ik писав:Пятикратный размер от полученной выручки за безлицензионную деятельность. Наложит налоговая при проверке.
Спасибо. А чем это предусмотрено?
Чесно говоря, лень лазить по записям. По-моему "Законом о лицензировании предпр. деятельн."
нету там такого, там написано следующее
Стаття 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Посадові особи органів ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.

До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом.

Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

Рішення про стягнення штрафів, приймаються органом, на який згідно з чинним законодавством покладено функції контролю за наявністю ліцензій.

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »


20.02.2013
Профи
Повідомлень: 37
З нами з: 20 лютого 2013, 00:21
Подякували: 20 разів

Повідомлення 20.02.2013 »

спасибо, первая ссылка у меня не открылась, ошибка, а во второй написано
здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві;
а где же все-таки про пятикратный размер полученной выручки? Или дурите маленьких?

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

http://panagia.org.ua/ukr/article/62

роведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - 50% вартості цих робіт;
виконання будівельних робіт, що не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням - 10 % вартості виконаних робіт;
прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, а так само місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень - 5 % вартості відповідних об'єктів;
здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві;
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - 50 НМДГ (850 грн.)
експлуатацію або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - 10 % вартості виконаних робіт;
недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час планування і забудови населених пунктів, режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність - 25 НМДГ (425 грн.)

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 4111 разів

Повідомлення Marlboro »

Gella, скоріш за все мова йде про штрафи за порушення отримання дозволу на будівництво (регулюється ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Постановою КМУ від 13 квітня 2011 р. № 466), але не про ліцензування - ліцензія це документ про право проведення діяльності, але не конкретно будівництва того чи іншого об'єкту. За ліцензію ж в розмірі ліцензії, де там 5-кратний хз...

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14213
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22123 рази
Подякували: 40654 рази

Повідомлення ar4ik »

Напишу последний ответ, больше нехочу разводить демагогию.
Насчёт 5 кратного размера, это было давновастенько, поменялось, изымается размер выручки:
Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (далее - Закон) определяет виды хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, порядок их лицензирования, устанавливает государственный контроль в сфере лицензирования, ответственность субъектов хозяйствования и органов лицензирования за нарушения законодательства в сфере лицензирования.

Статья 9 Закона определяет перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с этим законом. В ст.2 Закона указана деятельность, которая подлежит лицензированию согласно специального законодательства.

За осуществление хозяйственной деятельности без соответствующей лицензии предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.
Административная ответственность:

Согласно ст.22 Закона к субъектам хозяйствования за осуществление хозяйственной деятельности без лицензии применяются финансовые санкции в виде штрафов в размерах, установленных законом.

Статья 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение порядка занятия предпринимательской или хозяйственной деятельностью. Так занятие хозяйственной деятельностью без лицензии, если ее получение предусмотрено законом влечет за собой наложение штрафа от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 136 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Указанные штрафы взимаются в Государственный бюджет Украины. Решение о взыскании штрафа, принимается органом, на который в соответствии с действующим законодательством возложены функции контроля за наличием лицензий. Это орган, который выдает лицензии на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности (их перечень установлен в Постановлении КМ Украины "Об утверждении перечня органов лицензирования", а также специальными законами (ст.2 Закона). Также функции контроля за наличием лицензий выполняет Государственная налоговая служба Украины (ст.ст.8 и 10 Закона "О государственной налоговой службе в Украине"). Такие решения принимаются по результатам проведения плановых и внеплановых проверок.
Уголовная ответственность:

В соответствии с ч.1 ст.202 Уголовного кодекса Украины осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию согласно законодательству, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах (более 17000 грн.) наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 4250 грн.) или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Административная и уголовная ответственность распространяется лишь на физических лиц. Поэтому наложение штрафов, исправительных работ или ограничение свободы применяется непосредственно к должностным лицам предприятия.
Гражданско-правовая:

В соответствии с ч.1 ст.207 Хозяйственного кодекса Украины хозяйственное обязательство, которое не отвечает требованиям закона, или заключено с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, может быть по требованию одной из сторон, или соответствующего органа государственной власти признано судом недействительным полностью или частично.

То есть, во-первых, заключенное соглашение относительно осуществления деятельности, которая подлежит лицензированию, если у исполнителя нет соответствующей лицензии, может быть признано недействительным по иску контрагента.

Во-вторых, согласно п.11 ст.10 Закона "О государственной налоговой службе Украины" государственные налоговые инспекции подают в суды иски на предприятия, учреждения, организации и граждан о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства средств, полученных по таким сделкам.

Статьей 208 Хозяйственного кодекса Украины определены последствия признания хозяйственного обязательства недействительным. Согласно ч.1 указанной статьи если хозяйственное обязательство признано недействительным как такое, что заключено с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, то при наличии намерения у обеих сторон - в случае выполнения обязательства обеими сторонами - в доход государства по решению суда взимается все полученное ими по обязательству. В случае выполнения обязательства одной стороной со второй стороны взимается в доход государства все полученное ею, а также все надлежащее с неё первой стороне на возмещение полученного. В случае наличия намерения лишь у одной из сторон все полученное ею должно быть возвращено второй стороне, а полученное последней или надлежащее ей на возмещение выполненного взимается по решению суда в доход государства.

Итак, осуществление хозяйственной деятельности без получения лицензии, если это предусмотрено законом, влечёт административную, криминальную и гражданско-правовую ответственность в виде штрафов, конфискации изготовленной продукции, орудий производства и сырья, исправительных работ или ограничение свободы. Средства, полученные стороной по соглашению относительно деятельности, на которую не было получено лицензии, взимаются в доход государства в судебном порядке.
Насчёт лицензии на генподряд:
Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (далее - Закон) определяет виды хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, порядок их лицензирования, устанавливает государственный контроль в сфере лицензирования, ответственность субъектов хозяйствования и органов лицензирования за нарушения законодательства в сфере лицензирования.

Статья 9 Закона определяет перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с этим законом. В ст.2 Закона указана деятельность, которая подлежит лицензированию согласно специального законодательства.

За осуществление хозяйственной деятельности без соответствующей лицензии предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.
Административная ответственность:

Согласно ст.22 Закона к субъектам хозяйствования за осуществление хозяйственной деятельности без лицензии применяются финансовые санкции в виде штрафов в размерах, установленных законом.

Статья 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение порядка занятия предпринимательской или хозяйственной деятельностью. Так занятие хозяйственной деятельностью без лицензии, если ее получение предусмотрено законом влечет за собой наложение штрафа от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 136 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Указанные штрафы взимаются в Государственный бюджет Украины. Решение о взыскании штрафа, принимается органом, на который в соответствии с действующим законодательством возложены функции контроля за наличием лицензий. Это орган, который выдает лицензии на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности (их перечень установлен в Постановлении КМ Украины "Об утверждении перечня органов лицензирования", а также специальными законами (ст.2 Закона). Также функции контроля за наличием лицензий выполняет Государственная налоговая служба Украины (ст.ст.8 и 10 Закона "О государственной налоговой службе в Украине"). Такие решения принимаются по результатам проведения плановых и внеплановых проверок.
Уголовная ответственность:

В соответствии с ч.1 ст.202 Уголовного кодекса Украины осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию согласно законодательству, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах (более 17000 грн.) наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 4250 грн.) или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Административная и уголовная ответственность распространяется лишь на физических лиц. Поэтому наложение штрафов, исправительных работ или ограничение свободы применяется непосредственно к должностным лицам предприятия.
Гражданско-правовая:

В соответствии с ч.1 ст.207 Хозяйственного кодекса Украины хозяйственное обязательство, которое не отвечает требованиям закона, или заключено с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, может быть по требованию одной из сторон, или соответствующего органа государственной власти признано судом недействительным полностью или частично.

То есть, во-первых, заключенное соглашение относительно осуществления деятельности, которая подлежит лицензированию, если у исполнителя нет соответствующей лицензии, может быть признано недействительным по иску контрагента.

Во-вторых, согласно п.11 ст.10 Закона "О государственной налоговой службе Украины" государственные налоговые инспекции подают в суды иски на предприятия, учреждения, организации и граждан о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства средств, полученных по таким сделкам.

Статьей 208 Хозяйственного кодекса Украины определены последствия признания хозяйственного обязательства недействительным. Согласно ч.1 указанной статьи если хозяйственное обязательство признано недействительным как такое, что заключено с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, то при наличии намерения у обеих сторон - в случае выполнения обязательства обеими сторонами - в доход государства по решению суда взимается все полученное ими по обязательству. В случае выполнения обязательства одной стороной со второй стороны взимается в доход государства все полученное ею, а также все надлежащее с неё первой стороне на возмещение полученного. В случае наличия намерения лишь у одной из сторон все полученное ею должно быть возвращено второй стороне, а полученное последней или надлежащее ей на возмещение выполненного взимается по решению суда в доход государства.

Итак, осуществление хозяйственной деятельности без получения лицензии, если это предусмотрено законом, влечёт административную, криминальную и гражданско-правовую ответственность в виде штрафов, конфискации изготовленной продукции, орудий производства и сырья, исправительных работ или ограничение свободы. Средства, полученные стороной по соглашению относительно деятельности, на которую не было получено лицензии, взимаются в доход государства в судебном порядке.

Насчёт генподряда прописано в лицензионных условиях:
4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві
4.04.01 будов та споруд житлового і громадського призначення
4. 04.01.01 до 9 поверхів включно
4. 04.01.02 понад 9 поверхів

to_be
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1535
З нами з: 24 січня 2013, 12:11
Дякував (ла): 1018 разів
Подякували: 352 рази

Повідомлення to_be »

ar4ik писав:
Насчёт генподряда прописано в лицензионных условиях:
4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві
4.04.01 будов та споруд житлового і громадського призначення
4. 04.01.01 до 9 поверхів включно
4. 04.01.02 понад 9 поверхів

Подивіться. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ Наказ №47 від 27.01.2009 N 47 зі змінами від 06.10.2010 N 392. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської....

ПЕРЕЛІК робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами,
а де ж те, що написано вище. Немає генпідряду в ліцензійних умовах. Для виконання БМР самостійно згодна, що потрібна ліцензія, що всі штрафні санкції можна отримати. А для генпідряду не потрібна. |

Имя
Ученик
Повідомлень: 4
З нами з: 18 лютого 2013, 01:26
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Имя »

Спасибо вам всем! От ваших ответов я узнала, где проводииться лицензирование и позвонила туда. Генподрядчику НЕ нужна лицензия. Письмо Держ ком архитектуры 9/8-117 от 08.06.2004 действующее.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14213
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22123 рази
Подякували: 40654 рази

Повідомлення ar4ik »

to_be писав:
ar4ik писав:
Насчёт генподряда прописано в лицензионных условиях:
4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві
4.04.01 будов та споруд житлового і громадського призначення
4. 04.01.01 до 9 поверхів включно
4. 04.01.02 понад 9 поверхів

Подивіться. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ Наказ №47 від 27.01.2009 N 47 зі змінами від 06.10.2010 N 392. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської....

ПЕРЕЛІК робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами,
а де ж те, що написано вище. Немає генпідряду в ліцензійних умовах. Для виконання БМР самостійно згодна, що потрібна ліцензія, що всі штрафні санкції можна отримати. А для генпідряду не потрібна. |
Вообще-то лицензионные условия менялись в 2011 году, ну куда уж мне бедному главбуху со стажем по строительсву 10 лет со всеми спорить. УДАЧИ ВСЕМ!!! Наступайте на свои грабли сами, больше я в эту тему заходить не хочу, я не являюсь Санчо Пансо

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1650
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1236 разів
Подякували: 476 разів

Повідомлення READYN »

дакота писав:Подскажите, пожалуйста, мы заключили договор подряда с заказчиком на выполнение монтажных работ, но сами эти работы не выполняем, а привлекаем третью компанию. С этой третьей стороной мы заключаем договор подряда или субподряда и должны ли эти договоры быть как-то связаны между собой?
Если в аналогичной ситуации и между заказчиком и подрядчиком заключен договор подряда 1, и между подрядчиком и субподрядчиком
заключен тоже договор подряда 2 (где сторонами договора выступают не генподрядчик и субподрядчик, а подрядчик и заказчик) могут ли таким образом быть оформлены отношения? Или обязательно должен быть Договор субподряда? Смущает то, что в договоре подряда 2 мы выступаем Заказчиком, а объекты, по которым выполняются работы не наши.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.

Відповісти

Повернутись до “Первинні документи”