Сторінка 1 з 1

трудноизвлекаемая нефтегазовая рента

Додано: 20 листопада 2017, 21:44
Al Shurshun
[center]Уважаемые коллеги[/center]
идея трудноизвлекаемой нефтегазовой ренты в очередной раз демонстрирует свою живучесть

наблюдаем третий приход идеи: 1996, 2009-2013, 2017

этот раз в законопроекте №7321 идея с погіршеним гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах , а также на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин с апофеозом з числа ліквідованих базовими обсягами видобутої вуглеводневої сировини вважаються обсяги видобутої вуглеводневої сировини на момент припинення експлуатації свердловини возрождена педагогом и врачом в следующей редакции

вноситься народними депутатами України
Матківський Б. М. (посв. № 319)
Мусій О.С. (посв.№322)

[center]ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо залучення інвестицій в нафтогазову промисловість
[/center]

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) такі зміни:
У пункті 14.1.126. статті 14 Розділу І. Загальні положення доповнити підпунктом в) та г) такого змісту:
в) базові обсяги видобутої вуглеводневої сировини – обсяги видобутку нафти, газу, газового конденсату, які згідно з розрахунками, виконаними на момент затвердження родовища таким, що має важковидобувні та виснажені запаси, можуть бути досягнуті із використанням існуючих виробничих потужностей, техніки та технології. Базові обсяги встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафто-газовому комплексі;
г) понадбазові обсяги видобутої вуглеводневої сировини – обсяги видобутих нафти, газу, газового конденсату, які перевищують базові обсяги вуглеводневої сировини;
2. Текст пункту 252.21. статті 252 Розділу IX Рентна плата викласти в такій редакції:
252.21. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок реалізації інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеним гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотки від вартості понадбазових обсягів видобутої вуглеводневої сировини з родовищ затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важко видобувні та виснажені запаси. На свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих базовими обсягами видобутої вуглеводневої сировини вважаються обсяги видобутої вуглеводневої сировини на момент припинення експлуатації свердловини.
Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення понадбазових обсягів видобутку вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм) визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку.
Перелік ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.
Положення цього пункту поширюються на:
підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить
25 відсотків та більше;
господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;
дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;
учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких становить
25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

Прикінцеві положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
розробити критерії та порядок визначення важковидобувних, виснажених родовищ та покладів в процесі розробки в попередні періоди;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


голод, голод идей, если не 12 то хотя бы 2 процента ставки, но с абсолютно прозрачным механизмом определения объекта налогообложения, на объектах недр, которые абсолютно прозрачно определены как трудноизвлекаемые по причине усложненных геологических условий

С уважением Зображення