Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Платник із зони АТО несвоєчасно сплатив ЄСВ: штрафу і пені бути?! Підприємець, який був зареєстрований у податковому органі на території проведення АТО, у 2017 році виїхав із цієї території (має статус внутрішньо переміщеної особи) і зареєструвався в податковій у Київській області. У 2018 році самостійно нарахував ЄСВ за 2015 — 2017 роки і повністю його сплатив. Форс-мажорні обставини, що діяли на той час, підтверджені сертифікатом ТПП, отриманим у 2018 році. Зараз податківці вимагають сплатити пеню і штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ. Чи правомірно це і чи можна щось зробити?
  • Плательщик из зоны АТО несвоевременно уплатил ЕСВ: штрафу и пене быть?! Предприниматель, который был зарегистрирован в налоговом органе на территории проведения АТО, в 2017 году выехал с этой территории (имеет статус внутренне перемещенного лица) и зарегистрировался в налоговой в Киевской области. В 2018 году самостоятельно начислил ЕСВ за 2015 — 2017 годы и полностью его уплатил. Форс-мажорные обстоятельства, действовавшие в то время, подтверждены сертификатом ТПП, полученным в 2018 году. Сейчас налоговики требуют уплатить пеню и штраф за несвоевременную уплату ЕСВ. Правомерно ли это и можно ли что-то предпринять?
  • Податки «другого ешелону»: вивчаємо новинки Закону Податкова реформа — 2019, що втілилася в Законі № 2628*, не обійшла стороною і «другорядних» податків і зборів. Зверніть увагу, що вже другий рік поспіль у їх число потрапив (у зв’язку з незначністю змін) і єдиний податок. Пропонуємо вам розглянути і ці зміни.
  • Налоги «второго эшелона»: изучаем новинки Закона Налоговая реформа — 2019, воплотившаяся в Закон № 2628*, не обошла стороной и «второстепенных» налогов и сборов. Заметьте, что уже второй год подряд в их число попал (в связи с незначительностью изменений) и единый налог. Предлагаем вам рассмотреть и эти изменения.
  • Податкові пільги з «прив’язкою» до АТО: що з їх застосуванням зараз? Як і обіцяли в минулому номері (у статті «АТО/ООС-пільги: прийнято Закон»), сьогодні пройдемося по тих податкових пільгах, дія яких так чи інакше пов’язана із закінченням проведення антитерористичної операції (далі — АТО), але які не удостоїлися уваги в Законі України від 19.06.2018 р. № 2463-VIII. Відповідно зараз застосування деяких з них перебуває під питанням.
  • Налоговые льготы с «привязкой» к АТО: что с их применением сейчас? Как и обещали в прошлом номере (в статье «АТО/ООС-льготы: принят Закон»), сегодня пройдемся по тем налоговым льготам, действие которых так или иначе связано с окончанием проведения антитеррористической операции (далее — АТО), но которые не удостоились внимания в Законе Украины от 19.06.2018 г. № 2463-VIII. Соответственно сейчас применение некоторых из них находится под вопросом.
  • АТО/ООС-пільги: прийнято Закон Ви вже знаєте, що антитерористична операція (далі — АТО) вже закінчилася1. Фактично відбулося її перейменування на операцію Об’єднаних сил (далі — ООС). У зв’язку із цим у «підвішеному» стані опинилася низка податкових пільг, обмежених у дії періодом проведення АТО. Зараз щодо деяких пільг питання вирішилося: «строк їх придатності» продовжено. Але за низкою пільг аналогічне питання залишається відкритим.
  • АТО/ООС-льготы: принят Закон Вы уже знаете, что антитеррористическая операция (далее — АТО) уже закончилась1. По факту произошло ее переименование в операцию Объединенных сил (далее — ООС). В связи с этим в «подвешенном» состоянии оказался ряд налоговых льгот, ограниченных в действии периодом проведения АТО. Сейчас по некоторым льготам вопрос решился: «срок их годности» продлен. Но по ряду льгот аналогичный вопрос остается открытым.
  • Слідами податкової реформи: Закон про дивіденди й АТО Реформа податкової системи за традицією, що склалася, досягає свого апогею під Новий рік, унаслідок чого «під ялинку» ми з вами отримуємо чергові законодавчі зміни. «Післясмак» же відчувається пізніше (іноді достатньо довго). За допомогою Закону № 1989* народні обранці вирішили виправити ситуацію «по гарячих слідах». Що із цього вийшло і яких аспектів стосується — давайте обговоримо.
  • По следам налоговой реформы: Закон о дивидендах и АТО Реформа налоговой системы по сложившейся традиции достигает своего апогея под Новый год, вследствие чего «под елку» мы с вами получаем очередные законодательные изменения. «Послевкусие» же ощущается позже (иногда достаточно долго). С помощью Закона № 1989* народные избранники решили исправить ситуацию «по горячим следам». Что из этого вышло и какие аспекты затронуты — давайте обсудим.
В фокусе фото автора
Ушакова Лилия Форма № 1ДФ за 3 квартал: аренда, займы, ФЛП, штрафы …...
4484 3
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд