Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Якщо підвищувалася зарплата, або Загадка п. 10 Порядку № 100 Якщо потрібно розрахувати середню зарплату для оплати періоду відпустки, відрядження, підвищення кваліфікації, виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час (наприклад, часу військової служби), вихідної допомоги і т. д., ми з вами керуємося Порядком № 100*. Так ось, у цьому Порядку є «непростий» п. 10. Чим він непростий? Зараз і розповімо.
  • Если повышалась зарплата, или Загадка п. 10 Порядка № 100 Если нужно рассчитать среднюю зарплату для оплаты периода отпуска, командировки, повышения квалификации, выполнения работниками государственных и общественных обязанностей в рабочее время (например, времени военной службы), выходного пособия и т. д., мы с вами руководствуемся Порядком № 100*. Так вот, в этом Порядке есть «непростой» п. 10. Чем он непрост? Сейчас и расскажем.
  • Вимога про сплату ЄСВ з МЗП і винагорода за ЦПД У яких випадках ЄСВ із суми винагороди за цивільно-правовими договорами (ЦПД) за виконані роботи (надані послуги) необхідно сплачувати в розмірі не нижче мінімального страхового внеску?
  • Требование об уплате ЕСВ с МЗП и вознаграждение по ГПД В каких случаях ЕСВ с суммы вознаграждения по гражданско-правовым договорам (ГПД) за выполненные работы (предоставленные услуги) необходимо уплачивать в размере не ниже минимального страхового взноса?
  • Підвищення соцгарантій: що врахувати Чергове підвищення прожиткового мінімуму (далі — ПМ) і мінімальної заробітної плати (далі — МЗП) відбулося з 1 травня 2016 року. Давайте поговоримо про те, на що вплине таке підвищення. Зацікавить це і юросіб, і підприємців.
  • Повышение соцгарантий: что учесть Очередное повышение прожиточного минимума (далее — ПМ) и минимальной заработной платы (далее — МЗП) произошло с 1 мая 2016 года. Давайте поговорим о том, на что повлияет такое повышение. Интересно будет и юрлицам, и предпринимателям.
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться