Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • «Дорога» малоцінка: облікові тонкощі Запитання. Чи можна матеріальний актив вартістю 9 тис. грн. віднести до МШП? Об’єкт використовуватиметься не рік, але і не 4-5 років, як для основних засобів? Не хочемо відносити його до складу основних засобів. А хочемо відразу на 112 поставити й амортизацію списати 100 % у першому місяці використання.
  • «Дорогая» малоценка: учетные тонкости Вопрос. Можно ли материальный актив стоимостью 9 тыс. грн. отнести к МБП? Объект будет использоваться не год, но и не 4-5 лет, как для основных средств? Не хотим его относить в состав основных средств. А хотим сразу на 112 поставить и амортизацию списать 100 % в первом месяце использования.
  • Інвентаризація: підсумки за основними засобами і малоцінкою І знову інвентаризація. Цього разу, як і обіцяли в минулому номері1, поговоримо про підсумки інвентаризації основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). Знову-таки доведеться мати справу з нестачами і надлишками.
  • Инвентаризация: итоги по основным средствам и малоценке И снова инвентаризация . На этот раз, как и обещали в прошлом номере1, поговорим об итогах инвентаризации основных средств и малоценных необоротных материальных активов (далее — МНМА). Опять-таки придется иметь дело с недостачами и излишками.
  • «Всяко-різно» в обліку: сейфи, двері, картриджі та інше У цій статті розглянемо порядок відображення в обліку операцій з деякими основними засобами та іншими необоротними й оборотними матеріальними активами.
  • «Всяко-разно» в учете: сейфы, двери, картриджи и прочее В этой статье рассмотрим порядок отражения в учете операций с некоторыми основными средствами и прочими необоротными и оборотными материальными активами.
  • Чайник, мікрохвильова піч, газонокосарка: як нині це обліковувати Ви використовуєте хоча б один з перелічених матеріальних активів у процесі роботи? У такому разі пропонуємо вам обговорити нюанси, пов’язані з їх «життям» на підприємстві в умовах законодавства, що постійно змінюється.
  • Чайник, микроволновка, газонокосилка: как сейчас это учитывать Вы используете хотя бы один из перечисленных материальных активов в процессе работы? В таком случае предлагаем вам обсудить нюансы, связанные с их «жизнью» на предприятии в условиях постоянно меняющегося законодательства.
  • Малоцінка не входить до складу основних засобів: позитив від ДФСУ Податкове визначення основних засобів (ОЗ) дає чітко зрозуміти, що малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) до складу «податкових» ОЗ не належать. Але місцями ПКУ це сам же і ставить під сумнів. Плюс Мінфін при розробці декларації з податку на прибуток підприємств зайняв невигідну для платників податків позицію. Але не так давно все на свої місця розставила... ДФСУ. Про це й поговоримо.
  • Малоценка не входит в состав основных средств: позитив от ГФСУ Налоговое определение основных средств (ОС) дает четко понять, что малоценные необоротные материальные активы (МНМА) в состав «налоговых» ОС не относятся. Но местами НКУ это сам же и ставит под сомнение. Плюс Минфин при разработке декларации по налогу на прибыль предприятий занял невыгодную для налогоплательщиков позицию. Но не так давно все на свои места расставила... ГФСУ. Об этом и поговорим.
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться