Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Податківці «слідами» антикоронавірусних послаблень Ви вже знаєте про Закон № 533*, який передбачає пакет «пом’якшуючих» норм для суб’єктів господарювання**. У багатьох закралися сумніви, чи не будуть ці нововведення спускатися на гальмах податківцями. Бачимо першу реакцію ДПСУ. Ідеться про Інформаційний лист ДПСУ № 7 від 20.03.2020 р.*** Далі — подробиці.
  • «Привіт, квітню», або Перша хвиля РРО-змін (19.04.2020 р.) Цього року квітень стане щед­рим на зміни РРО-нормативки. «Налетить» перша хвиля змін, передбачених законами № 128-IX1 і № 129-IX2. Про це зараз детальніше й поговоримо.
  • Налоговики «по следам» антикоронавирусных послаблений Вы уже знаете о Законе № 533*, который предусматривает пакет «смягчающих» норм для субъектов хозяйствования**. У многих закрались сомнения, не будут ли эти нововведения спускаться на тормоза налоговиками. Видим первую реакцию ГНСУ. Речь идет об Информационном письме ГНСУ от 20.03.2020 г. № 7.*** Далее — детали.
  • «Привет, апрель», или Первая волна РРО‑изменений (19.04.2020 г.) В этом году апрель станет щедрым на изменения РРО-нормативки. «Налетит» первая волна изменений, предусмотренных законами № 128-IX1 и № 129-IX2. Об этом сейчас подробнее и поговорим.
  • Облік товарів у ФОП у світлі прийдешніх РРО-новацій Проблема з наявністю документів на товар у ФОП добре знайома нашим читачам. Пропонуємо поговорити про те, чи зміниться щось у цьому питанні наступного року з початком дії РРО-новацій*.
  • Учет товаров у ФЛП в свете грядущих РРО новаций Проблема с наличием документов на товар у ФЛП хорошо знакома нашим читателям. Предлагаем поговорить о том, изменится ли что-то в данном вопросе в следующем году с началом действия РРО-новаций*.
  • Продаємо товар післяплатою: коли пробивати чек РРО Щойно схлине хвиля нових законів — відразу починається! Той не так почув, цей не так зрозумів, комусь не так пояснили. А хтось і зовсім розповідає відверті байки. Зокрема, про те, що інтернет-торговцям скоро доведеться пробивати чек у бук­вальному розумінні на повітря. Ідеться про торгівлю з оплатою післяплатою. Нібито відразу при відправленні товару, не маючи не лише грошей, але навіть жодних гарантій щодо його отримання й оплати покупцем, продавець уже повинен провести через РРО повну вартість товару і вкласти чек у посилку. Але чи так це насправді?
  • Продаем товар наложенным платежом: когда пробивать чек РРО Как только схлынет волна новых законов — сразу начинается! Тот не так услышал, этот не так понял, кому-то не так объяснили. А кто-то и вовсе рассказывает откровенные басни. В частности, о том, что интернет-торговцам скоро придется пробивать чек в буквальном смысле на воздух. Речь идет о торговле с оплатой наложенным платежом. Будто бы сразу при отправке товара, не имея не только денег, но даже никаких гарантий по его получению и оплате покупателем, продавец уже должен провести через РРО полную стоимость товара и вложить чек в посылку. Но так ли это в действительности?
  • Штраф 1 грн.: що буде першим правопорушенням? Верховний Суд (ВС) у своїй постанові від 05.09.2019 р. у справі № 822/328/15* дійшов дуже важливого висновку: за вчинення порушення, відповідальність за яке передбачена п. 1 ст. 17 Закону про РРО, встановленого в межах однієї перевірки, можна застосувати тільки одну фінансову санкцію в розмірі 1 грн.! (Зрозуміло, за умови, що протягом календарного року попередньо не було встановлено порушення суб’єктом господарювання таких же вимог.) Подробиці — у статті.
  • Штраф 1 грн.: что будет первым правонарушением? Верховный Суд (ВС) в своем постановлении от 05.09.2019 г. по делу № 822/328/15* сделал очень важный вывод: за совершение нарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 17 Закона об РРО, установленного в пределах одной проверки, можно применить только одну финансовую санкцию в размере 1 грн.! (разумеется, при условии, что в течение календарного года предварительно не было установлено нарушение субъектом хозяйствования таких же требований). Подробности — в статье.
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться