Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • «БезПЕЧАТна» первинка: розвіюємо страхи Чи обов’язкова зараз наявність печатки на ТТН та інших первинних документах? Якщо в статутних документах не зазначено, що підприємство не використовує печатку, чи означає це, що печатку потрібно ставити на всіх документах? Як визначити коло осіб, що мають право підписувати первинні документи?
  • «БесПЕЧАТная» первичка: развеиваем страхи Обязательно ли сейчас наличие печати на ТТН и других первичных документах? Если в уставных документах не указано, что предприятие не использует печать, означает ли это, что печать нужно ставить на всех документах? Как определить круг лиц, имеющих право подписывать первичные документы?
  • ТТН і видаткова накладна: чи можуть не збігатися дати складання? Ситуація. Постачальник у ТТН від 08.01.2020 р. виписав видаткові накладні (ВН) від 08.01.2020 р. і від 09.01.2020 р. Чи можуть не збігатися дати складання ВН і ТТН? Чи можна вважати дату ТТН датою складання документа, а не датою відвантаження товару?
  • ТТН и расходная накладная: могут ли не совпадать даты составления? Ситуация. Поставщик в ТТН от 08.01.2020 г. вписал расходную накладную (РН) от 08.01.2020 г. и РН от 09.01.2020 г. Могут ли не совпадать даты составления РН и ТТН? Можно ли считать дату ТТН датой составления документа, а не датой отгрузки товара?
  • Чи підтверджує ТТН відвантаження/оприбуткування товарів? ТТН-запитання протягом багатьох років не втрачають своєї актуальності1. Сьогодні в нашому полі зору чергове таке запитання: чи достатньо ТТН для підтвердження відвантаження товарів у продавця й оприбуткування їх у покупця? Ну що ж, давайте розберемося.
  • Подтверждает ли ТТН отгрузку/оприходование товаров? ТТН-вопросы в течение многих лет не теряют своей актуальности1. Сегодня в нашем поле зрения очередной такой вопрос: достаточно ли ТТН для подтверждения отгрузки товаров у продавца и оприходования их у покупателя? Ну что ж, давайте разберемся.
  • ТТН-нововведення: оновлена форма і можливість складати в електронній формі Мінінфраструктури наказом від 03.06.2019 р. № 413 внесло зміни до Правил № 363*. Оновлено саму форму «загальної» ТТН — у ній скоротилася кількість реквізитів. І що найважливіше — з’явилася можливість оформляти електронні ТТН (е-ТТН). У цій статті ознайомимося з нововведеннями в оформленні ТТН і пройдемося основними питаннями, які найчастіше виникають із застосуванням цього транспортного документа.
  • ТТН-новшества: обновленная форма и возможность составлять в электронной форме Мининфраструктуры приказом от 03.06.2019 г. № 413 внесло изменения в Правила № 363*. Обновлена сама форма «общей» ТТН — в ней сократилось количество реквизитов. И что самое важное — появилась возможность оформлять электронные ТТН (е-ТТН). В этой статье ознакомимся с новшествами в оформлении ТТН и пройдемся по основным вопросам, которые чаще всего возникают с применением этого транспортного документа.
  • ТТН-запитання: ні кінця ні краю У яких випадках ТТН обов’язково оформляти, а в яких можна обійтися і без неї? Які наслідки відсутності ТТН? Чи може вона замінити видаткову накладну? Ці та інші запитання обговоримо в сьогоднішній статті.
  • ТТН-вопросы: ни конца, ни края В каких случаях ТТН обязательно оформлять, а в каких можно обойтись и без нее? Какие последствия отсутствия ТТН? Может ли она заменить расходную накладную? Эти и другие вопросы обсудим в сегодняшней статье.
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
61023 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям