Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Бухгалтер: межі відповідальності «Служба» бухгалтера не лише важка, але й дуже штрафонебезпечна. У цій статті поговоримо про відповідальність бухгалтера — його особисту відповідальність. Чи може, наприклад, керівник підприємства стягнути з бухгалтера штраф, який застосували до підприємства за помилки, пов’язані з бухгалтерським і податковим обліком? Чи відповідає новий бухгалтер за помилки попереднього бухгалтера тощо.
  • Бухгалтер: грани ответственности «Служба» бухгалтера не только трудна, но и очень штрафоопасна. В этой статье поговорим об ответственности бухгалтера — его личной ответственности. Может ли, к примеру, руководитель предприятия взыскать с бухгалтера штраф, который применили к предприятию за ошибки, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом? Отвечает ли новый бухгалтер за ошибки предыдущего бухгалтера и др.
  • Якщо бухгалтер виконує функції кадровика Якщо підприємство не може дозволити собі мати в штаті інспектора з кадрів, зазвичай, його обов’язки «вішають» на бухгалтера. Як оформити такі обов’язки, щоб і документи були в порядку і перевіряючі не чіплялися? Зараз усе розповімо.
  • Если бухгалтер выполняет функции кадровика Если предприятие не может позволить себе иметь в штате инспектора по кадрам, как правило, его обязанности «вешают» на бухгалтера. Как оформить такие обязанности, чтобы и документы были в порядке, и проверяющие не придирались? Сейчас все расскажем.
  • «Танці» навколо посади «бухгалтер (з дипломом магістра)» Класифікатор професій ДК 003:2010* продовжує купатися в променях слави, провиною чому апґрейд таблиці 5 ЄСВ-звіту за формою № Д4**. Сьогодні нас цікавитиме професійна назва роботи / назва посади «бухгалтер (з дипломом магістра)». Як виявилося, усе не так просто, як може здатися на перший погляд.
  • «Пляски» вокруг должности «бухгалтер (с дипломом магистра)» Классификатор профессий ДК 003:2010* продолжает купаться в лучах славы, виной чему апгрейд таблицы 5 ЕСВ-отчета по ф. № Д4**. Сегодня нас будет интересовать профессиональное название работы / название должности «бухгалтер (с дипломом магистра)». Как оказалось, все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
В фокусе фото автора
Томашпольский Сергей ФЛП и наличка: оприходование, лимиты, РРО и финмониторинг… ...
27998 40
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд