Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Вік валюти не бачити, або «Перекидання» валюти з підприємницького рахунка Чи може підприємець «перерахувати» інвалюту зі свого підприємницького рахунка на особистий? У листі від 14.09.2016 р. № 57-0002/76798 Нацбанк каже «ні». Заглиблюємося.
  • Век валюты не видать… или «Переброска» валюты с предпринимательского счета Может ли предприниматель «перечислить» инвалюту со своего предпринимательского счета на личный? В письме от 14.09.2016 г. № 57-0002/76798 Нацбанк говорит «нет». Углубляемся.
  • Валютні моменти в закордонвідрядженнях: у пошуках істини Тема закордонвідряджень — це вже захопливо, а якщо ще й при цьому маємо справу з валютною корпоративною карткою (КПК)*, то вдвічі. Зокрема, виникають запитання, якщо КПК відкрита в одній валюті (у доларах США), а гроші з неї зняли в іншій (чеських кронах). Або якщо не збігаються дати зняття готівки та дати списання коштів з карткового рахунка тощо. Пропонуємо вам знайти на них відповіді.
  • Валютные моменты в загранкомандировках: в поисках истины Тема загранкомандировок — это уже увлекательно, а если еще при этом имеем дело с валютной корпоративной карточкой (КПК)*, то вдвойне. В частности, возникают вопросы, если КПК открыта в одной валюте (в долларах США), а деньги с нее сняли в другой (чешских кронах). Или если не совпадают даты снятия наличных и даты списания средств с карточного счета и т. д. Предлагаем вам найти на них ответы.
  • Інвалютні ціни у внутрішньоукраїнських договорах, «курсові» коригування «Учора — по три, сьогодні — по п’ять». Гривня тане на очах, звідси й актуальність цієї теми. Законність прив’язки цін до інвалюти, особливості розрахунків та їх бухгалтерського і податкового обліку — про все це наша сьогоднішня стаття. Особливий акцент при цьому зробимо на коригуваннях доходів, витрат; ПК і ПЗ з ПДВ як невід’ємних атрибутів таких розрахунків. Отже, почнемо!
  • Инвалютные цены во внутриукраинских договорах, «курсовые» корректировки «Вчера по три, сегодня — по пять…» Гривня тает на глазах, отсюда и актуальность данной темы. Законность привязки цен к инвалюте, особенности расчетов и их бухгалтерского и налогового учета — обо всем этом наша сегодняшняя статья. Особый акцент при этом сделаем на корректировках доходов, расходов; НК и НО по НДС как неотъемлемых атрибутах таких расчетов. Итак, начнем!
фото автора В фокусе
Винокуров Дмитрий ФОП: как не платить ЕСВ за 1 квартал 2021 года?...
53682 40
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям