Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Директор купив «за свої» для підприємства: ситуації з життя Ситуації, коли директор (чи інший працівник підприємства) купує за свої кошти ТМЦ для потреб підприємства, — непоодинокі. У цій статті розберемо питання, пов’язані з можливістю компенсувати витрати директора через підзвіт, якщо (1) придбання товарів підтверджують тільки видаткові накладні; (2) товар придбано директором у закордонвідрядженні.
  • Директор купил «за свои» для предприятия: ситуации из жизни Ситуации, когда директор (или другой работник предприятия) покупает за свои средства ТМЦ для нужд предприятия, — не редкость. В этой статье разберем вопросы, связанные с возможностью компенсировать расходы директора через подотчет, если (1) покупку товаров подтверждают только расходные накладные; (2) товар приобретен директором в загранкомандировке.
  • Приймаємо на роботу директора: коли починати платити зарплату Ситуація. На новоствореному підприємстві рішенням учасників товариства від 10.03.2020 р. було прийнято рішення призначити директором Петренка П. П. Цим же числом відомості про директора включено до ЄДР. При цьому в рішенні не зазначено, з якого числа він повинен стати до виконання обов’язків. Повідомлення про прийняття на роботу директора зараз не подається. Але фактично директор стане до своїх обов’язків з 22.06.2020 р. Чи потрібно робити окремий наказ про прийняття директора? Починаючи з якої дати нараховувати йому зарплату? Запитання цікаві. Давайте розбиратися.
  • Принимаем на работу директора: когда начинать платить зарплату Ситуация. На вновь созданном предприятии решением участников общества от 10.03.2020 г. было принято решение назначить директором Петренко П. П. Этим же числом сведения о директоре включены в ЕГР. При этом в решении не указано, с какого числа он должен приступить к обязанностям. Уведомление о приеме на работу директора сейчас не подается. Но фактически директор приступит к своим обязанностям с 22.06.2020 г. Надо ли делать отдельный приказ о приеме директора? Начиная с какой даты начислять ему зарплату? Вопросы интересные. Давайте разбираться.
  • Повідомлення про прийняття на роботу: щодо директора вже не потрібно На запитання: «чи потрібно, приймаючи на роботу директора, подавати на нього повідомлення про прийняття на роботу?», тепер є інша правильна відповідь. Ні, не потрібно. Відповідні зміни внесені до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413 постановою КМУ від 12.02.2020 р. № 188 (далі — постанова № 188). Деталі — у нашій статті.
  • Уведомление о приеме на работу: по директору уже не нужно На вопрос: «нужно ли, принимая на работу директора, подавать на него Уведомление о приеме на работу?», теперь есть другой правильный ответ. Нет, не нужно. Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ от 17.06.2015 г. № 413 постановлением КМУ от 12.02.2020 г. № 188 (далее — постановление № 188). Детали — в нашей статье.
  • Якщо в контрагента нове найменування... Доволі типова ситуація: у контрагента змінилися найменування, учасники (власники), директор, місцезнаходження тощо. Незважаючи на всю її буденність, в іншої сторони договору виникає безліч запитань. Що робити? Чи потрібно вносити зміни до договору? Чи зобов’язані контрагенти повідомляти один одного про подібні зміни? Ці запитання й обговоримо в нашій статті.
  • Если у контрагента новое наименование… Достаточно типичная ситуация: у контрагента изменились наименование, участники (собственники), директор, местонахождение и т. д. Несмотря на всю ее будничность, у другой стороны договора возникает множество вопросов. Что делать? Нужно ли вносить изменения в договор? Обязаны ли контрагенты сообщать друг другу о подобных изменениях? Эти вопросы и обсудим в нашей статье.
  • Договір із самим собою: як підписати? Припустимо, у ФОП є обладнання, яке він готовий здати в оренду юридичній особі, в якій цей же ФОП, точніше, цей же громадянин, є директором. Чи, припустимо, юрособа продає своєму ж директорові який-небудь основний засіб. Чи законно підписувати договір з двох сторін однією і тією ж особою? Як оформляти такі домовленості? Давайте розбиратися.
  • Договор с самим собой: как подписать? Предположим, у ФЛП есть оборудование, которое он готов сдать в аренду юридическому лицу, в котором этот же ФЛП, точнее, этот же гражданин, является директором. Или, предположим, юрлицо продает свое­му же директору какое-нибудь основное средство. Законно ли подписывать договор с двух сторон одним и тем же лицом? Как оформлять такие договоренности? Давайте разбираться.
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
83748 195
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям