Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Дрібні монети: чому «більше» гірше, ніж «менше»? Пристрасті щодо монет не вщухають*. У своїх попередніх публікаціях ми писали про те, що працівникові краще недодати, ніж видати більше. Але наші читачі хвилюються: чи не буде причіпок з боку Держпраці? А що коли зарплату округлити? А чи можна все-таки видати зарплату на декілька копійок більше?
  • Мелкие монеты: почему «больше» хуже, чем «меньше»? Страсти по монетам не утихают*. В своих предыдущих публикациях мы писали о том, что работнику лучше недодать, чем выдать больше. Но наши читатели переживают: не будет ли придирок со стороны Гоструда? А что если зарплату округлить? А можно ли все-таки выдать зарплату на несколько копеек больше?
  • Вільне відвідування в працівника: не все так просто… Сьогодні розглянемо запитання з приводу організації праці працівника з вільним графіком. Чи можна надати працівникові можливість приходити на роботу на власний розсуд? Чи може працівник в один місяць відпрацювати 10 годин, а в інший місяць 50 годин? Як у цьому випадку розрахувати зарплату і податки (ПДФО, ВЗ, ЄСВ)? Як бути, якщо весь місяць працівник був відсутній з тієї причини, що в нього не було роботи і він не приходив. Чи є ще якісь варіанти офіційно оформити працівників для тимчасових робіт, які періодично виникають? Цікаві запитання. Давайте розбиратися.
  • Свободное посещение у работника: не все так просто… Сегодня рассмотрим вопрос организации труда работника со свободным графиком. Можно ли предоставить работнику возможность приходить на работу по собственному усмотрению? Может ли работник в один месяц отработать 10 часов, а в другой месяц — 50 часов? Как в этом случае рассчитать зарплату и налоги (НДФЛ, ВС, ЕСВ)? Как быть, если весь месяц работник отсутствовал по той причине, что у него не было работы? Есть ли еще какие-то варианты официально оформить работников для временных работ, которые периодически возникают? Интересные вопросы. Давайте разбираться.
  • Банк повернув зарплату: як облікувати? Ситуація. Підприємство виплачує зарплату на банківські картки. В одного співробітника на дату виплати зарплати картка виявилася заблокованою. Банк того ж дня повернув суму зарплати, що належить йому, а також пропорційну суму банківської комісії на поточний рахунок підприємства. Як правильно провести ці операції в обліку?
  • Банк вернул зарплату: как учесть? Ситуация. Предприятие выплачивает зарплату на банковские карточки. У одного сотрудника на дату выплаты зарплаты карта оказалась заблокированной. Банк в тот же день вернул причитающуюся ему сумму зарплаты, а также пропорциональную сумму банковской комиссии на текущий счет предприятия. Как правильно провести эти операции в учете?
  • Основна зарплата: якщо місяць відпрацьовано не повністю Сьогодні ми обговоримо два листи, присвячені одній темі: розрахунку основної заробітної плати працівникові, якому встановлено місячний оклад (місячну тарифну ставку). Ідеться про лист Держпраці від 27.05.2019 р. № 4340/4/4.1-ДП-19 і Мінсоцполітики від 15.04.2019 р. № 553/0/206-19. Обидва ці листи є відповідями на наші запити. Чому ми вирішили звернутися до цієї теми знову і потривожили спокій Мінсоцполітики та Держпраці? Розповідаємо.
  • Основная зарплата: если месяц отработан не полностью Сегодня мы обсудим два письма, посвященных одной теме: расчету основной заработной платы работнику, которому установлен месячный оклад (месячная тарифная ставка). Речь идет о письмах Гоструда от 27.05.2019 г. № 4340/4/4.1-ДП-19 и Минсоцполитики от 15.04.2019 г. № 553/0/206-19. Оба эти письма являются ответами на наши запросы. Почему мы решили обратиться к этой теме снова и потревожили покой Минсоцполитики и Гоструда? Рассказываем.
  • Зарплата в інвалюті? Чи можна працівникам госпроз­рахункового підприємства — громадянам України встановити заробітну плату в іноземній валюті?
  • Зарплата в инвалюте? Можно ли работникам хозрасчетного предприятия — гражданам Украины установить заработную плату в иностранной валюте?
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Карантин выходного дня. Куда девать работников? [юрикам и ФОПам]...
25479 34
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд