Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Продовження карантину та інші зміни до постанови № 1236 Кабмін знову продовжив дію загальнонаціонального карантину. Ще на 2 місяці. До кінця червня. Стисло нагадаємо, що передбачає продовження карантину, а також висвітлимо інші зміни в «карантинній» постанові1.
  • Продление карантина и другие изменения в постановление № 1236 Кабмин снова продлил действие общенационального карантина. Еще на 2 месяца. До конца июня. Кратко напомним, что подразумевает продление карантина, а также прольем свет на другие изменения в «карантинном» постановлении1.
  • Матдопомога 8000+: відомі майже всі подробиці Отже, для старту «другої хвилі» виплат матеріальної допомоги застрахованим особам створені всі необхідні законодавчі передумо­ви: 9 квітня набрав чинності Закон № 13581, а 10 квітня — постанови КМУ, прийняті ним на першому квітневому засіданні. Серед них і «злегка схудлий» Перелік видів економічної дія­льності, на який всі так чекали. Давайте ж розберемося з цією новою інформацією!
  • Матпомощь 8000+: известны почти все подробности Итак, для старта «второй волны» выплат материальной помощи застрахованным лицам созданы все необходимые законодательные предпосылки: 9 апреля вступил в силу Закон № 13581, а 10 апреля — постановления КМУ, принятые им на первом апрельском заседании. В их числе и «слегка похудевший» Перечень видов экономической деятельности, которого все так ждали. Давайте же разберемся со всей нахлынувшей информацией!
  • Мораторій на податкові перевірки зник? Ще минулого року КМУ уповноважили «в ручному режимі» скорочувати строк дії обмежень і заборон, установлених «антиковідними» законами. Довгий час ця норма не діяла. Але на початку лютого КМУ прийняв постанову № 891, якою таки «пройшовся» обмеженнями — на перевірки податківців. Давайте розберемося в подробицях!
  • Мораторий на налоговые проверки пал? Еще в прошлом году КМУ уполномочили «в ручном режиме» сокращать срок действия ограничений и запретов, установленных «антиковидными» законами. Долгое время эта норма бездействовала. Но в начале февраля КМУ принял постановление № 891, которым таки «прошелся» по ограничениям — на проверки налоговиков. Давайте разберемся в подробностях!
  • Податкові «карантинні» поблажки: списання/відстрочення/сплата без штрафів податкового боргу Законом № 1072* до ПКУ були внесені зміни, спрямовані на підтримку платників податків у період карантинних обмежень. Стисло його ми вже аналізували**. А сьогодні детально розглянемо передбачені цим Законом такі види допомоги для платників податків, як: (1) списання податкового боргу до 3060 грн; (2) можливість погашення податкового боргу без сплати штрафних санкцій; (3) можливість відстрочення сплати податкового боргу для фізосіб (включаючи й самозайнятих осіб). Хто може претендувати на ці послаблення, які умови, яка процедура — обговоримо в статті.
  • Налоговые «карантинные» поблажки: списание/отсрочка/уплата без штрафов налогового долга Законом № 1072* в НКУ были внесены изменения, направленные на поддержку налогоплательщиков в период карантинных ограничений. Вкратце этот Закон мы уже анализировали**. А сегодня подробно рассмотрим предусмотренные этим Законом такие виды помощи для налогоплательщиков, как (1) списание налогового долга до 3060 грн; (2) возможность погашения налогового долга без уплаты штрафных санкций; (3) возможность отсрочки уплаты налогового долга для физлиц (включая и самозанятых лиц). Кто может претендовать на эти послабления, какие условия, какова процедура — обсудим в статье.
  • Карантин по‑новому (у т. ч. січневий локдаун) Карантин продовжено до кінця зими, а з 8 по 24 січня (включно) діятиме жорсткий карантин, або локдаун. Поспішаємо поділитися із вами подробицями, адже вже з’явився офіційний текст нової «карантинної» постанови.
  • Карантин по‑новому (в т. ч. январский локдаун) Карантин продлен до конца зимы, а с 8 по 24 января (включительно) будет действовать жесткий карантин, или локдаун. Спешим поделиться с вами подробностями, ведь уже появился официальный текст нового «карантинного» постановления.
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
67739 175
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям