Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Карантин вихідного дня vs орендна плата У зв’язку з введенням карантину вихідного дня знову стало актуальним питання сплати орендної плати за період, коли орендовані приміщення через введені обмеження не можуть у повному обсязі використовуватися за цільовим призначенням. Обговоримо цей момент у статті.
  • Карантин выходного дня vs арендная плата В связи с введением карантина выходного дня снова стал актуальным вопрос уплаты арендной платы за период, когда помещения из-за введенных ограничений не могут в полном объеме использоваться по целевому назначению. Обсудим этот момент в статье.
  • Карантин вихідного дня. Куди подіти працівників? Кабмін увів карантин вихідного дня. Він діятиме (вже почав)з 00:00 суботи 14 листопада до 00:00 понеділка 16 листопада, з 00:00 суботи 21 листопада до 00:00 понеділка 23 листопада та з 00:00 суботи 28 листопада до 00:00 понеділка 30 листопада. Поки так. І ми всі розуміємо, що кількість безробітних ланок-вихідних у цьому ланцюжку може поповнитися. Перед роботодавцем, відповідно, постає запитання: куди подіти працівників, які повинні були працювати в «карантинні» дні?
  • Карантин выходного дня. Куда девать работников? Кабмин ввел карантин выходного дня. Он будет действовать (уже начал) с 00:00 субботы 14 ноября до 00:00 понедельника 16 ноября, с 00:00 субботы 21 ноября до 00:00 понедельника 23 ноября и с 00:00 субботы 28 ноября до 00:00 понедельника 30 ноября. Пока так. И мы все понимаем, что количество безработных звеньев-выходных в этой цепочке может пополниться. Перед работодателем соответственно встает вопрос: куда девать работников, которые должны были работать в «карантинные» дни?
  • Допомога по частковому безробіттю і виплати на дітей для ФОП: «друга хвиля» від Кабміну В умовах карантину, що стає дедалі жорсткішим, Кабмін заговорив про відновлення виплат допомоги по частковому безробіттю і допомоги на дітей для ФОП. У зв’язку з цим освіжимо в пам’яті основні моменти цих виплат.
  • Пособие по частичной безработице и выплаты на детей для ФЛП: «вторая волна» от Кабмина В условиях ожесточающегося карантина Кабмин заговорил о возобновлении выплат пособия по частичной безработице и помощи на детей для ФЛП. В связи с этим освежим в памяти основные моменты этих выплат.
  • «Помаранчевий» + карантин вихідного дня Те, про що активно почали говорити ще на початку листопада, таки справдилося… На засіданні 11.11.2020 р. КМУ «благословив» так званий карантин вихідного дня. Крім того, від адаптивної «багатокольорової» моделі карантину повернулися до загальнонаціональної (тобто тепер однакові обмеження діють на всій території країни). Це недивно з огляду на те, що під час останнього зонування на карті країни не залишилося не те що зелених, а навіть жовтих «плям».
  • «Оранжевый» + карантин выходного дня То, о чем активно начали говорить еще в начале ноября, таки сбылось… На заседании 11.11.2020 г. КМУ «благословил» так называемый карантин выходного дня. Кроме того, от адаптивной «разноцветной» модели карантина вернулись к общенациональной (т. е. теперь одинаковые ограничения действуют на всей территории страны). Что неудивительно ввиду того, что во время последнего зонирования на карте страны не осталось не то что зеленых, а даже желтых «пятен».
  • Інвентаризація-2020: організаційні питання Ось так непомітно настав час проведення щорічної інвентаризації. А отже, слід повторити основні моменти, які стосуються проведення цього заходу. Тож у статті розглянемо питання, які здебільшого пов’язані з організаційними моментами проведення інвентаризації та її документальним оформленням.
  • Инвентаризация-2020: организационные вопросы Вот так незаметно подошло время проведения ежегодной инвентаризации. А значит, пора повторить основные моменты, касающиеся проведения этого мероприятия. В статье рассмотрим вопросы, которые в основном связаны с организационными моментами проведения инвентаризации и ее документальным оформлением.
фото автора В фокусе
Винокуров Дмитрий ФОП: как не платить ЕСВ за 1 квартал 2021 года?...
72416 51
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям