Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Нарахування пені в період карантину: «гарячі точки» Ви, безумовно, знаєте про тимчасове звільнення від нарахування пені на період з 01.03.2020 р. по 31.05.2020 р. У зв’язку з цим у користувачів порталу buhgalter911.com виникають запитання, спричинені тим, що сервіси податківців, мабуть, не в курсі цих змін. Але вимоги законодавства мають бути вище! Що робити, якщо опинилися в такій неприємній ситуації? Шукаємо відповіді разом!
  • Начисление пени в период карантина: «горячие точки» Вы, безусловно, знаете о временном освобождении от начисления пени на период с 01.03.2020 г. по 31.05.2020 г. В связи с этим у пользователей портала buhgalter911.com возникают вопросы, спровоцированные тем, что сервисы налоговиков, видимо, не в курсе этих изменений. Но требования законодательства должны быть выше! Что делать, если оказались в такой неприятной ситуации? Ищем ответы вместе!
  • ЄСВ під час карантину: усі подробиці У зв’язку з введенням карантину в Україні Законом № 533-IX і Законом № 540-IX передбачено послаблення щодо сплати податків і ЄСВ. Розглянемо детальніше, кого звільнили від сплати ЄСВ і які нюанси звільнення від штрафних санкцій потрібно враховувати.
  • ЕСВ во время карантина: все подробности В связи с введением карантина в Украине Законом № 533-IX и Законом № 540-IX предусмотрены послабления от­но­сительно уплаты налогов и ЕСВ. Рас­смот­рим подробнее, кого освободили от уплаты ЕСВ и какие нюансы освобождения от штрафных санкций надо учитывать.
  • Податківці «слідами» антикоронавірусних послаблень Ви вже знаєте про Закон № 533*, який передбачає пакет «пом’якшуючих» норм для суб’єктів господарювання**. У багатьох закралися сумніви, чи не будуть ці нововведення спускатися на гальмах податківцями. Бачимо першу реакцію ДПСУ. Ідеться про Інформаційний лист ДПСУ № 7 від 20.03.2020 р.*** Далі — подробиці.
  • Налоговики «по следам» антикоронавирусных послаблений Вы уже знаете о Законе № 533*, который предусматривает пакет «смягчающих» норм для субъектов хозяйствования**. У многих закрались сомнения, не будут ли эти нововведения спускаться на тормоза налоговиками. Видим первую реакцию ГНСУ. Речь идет об Информационном письме ГНСУ от 20.03.2020 г. № 7.*** Далее — детали.
  • Як розрахувати «аліментну» пеню: позиція ВС На жаль, не всі аліментники сумлінно виконують свої обов’язки і платять аліменти вчасно, в результаті чого накопичуються борги. СКУ* встановлює відповідальність за прострочення сплати «дитячих» аліментів** у вигляді стягнення неустойки (пені). Як показує судова практика, суди часто по-різному бачили формулу розрахунку цієї неустойки. Але ясність, судячи з усього, прийшла. Подробиці — в статті.
  • Как рассчитать «алиментную» пеню: позиция ВС К сожалению, не все алиментщики добросовестно выполняют свои обязанности и платят алименты вовремя, в результате чего накапливаются долги. СКУ* устанавливает ответственность за просрочку уплаты «детских» алиментов** в виде взыскания неустойки (пени). Как показывает судебная практика, суды зачастую по-разному видели формулу расчета этой неустойки. Но ясность, судя по всему, пришла. Подробности — в статье.
  • Платник із зони АТО несвоєчасно сплатив ЄСВ: штрафу і пені бути?! Підприємець, який був зареєстрований у податковому органі на території проведення АТО, у 2017 році виїхав із цієї території (має статус внутрішньо переміщеної особи) і зареєструвався в податковій у Київській області. У 2018 році самостійно нарахував ЄСВ за 2015 — 2017 роки і повністю його сплатив. Форс-мажорні обставини, що діяли на той час, підтверджені сертифікатом ТПП, отриманим у 2018 році. Зараз податківці вимагають сплатити пеню і штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ. Чи правомірно це і чи можна щось зробити?
  • Плательщик из зоны АТО несвоевременно уплатил ЕСВ: штрафу и пене быть?! Предприниматель, который был зарегистрирован в налоговом органе на территории проведения АТО, в 2017 году выехал с этой территории (имеет статус внутренне перемещенного лица) и зарегистрировался в налоговой в Киевской области. В 2018 году самостоятельно начислил ЕСВ за 2015 — 2017 годы и полностью его уплатил. Форс-мажорные обстоятельства, действовавшие в то время, подтверждены сертификатом ТПП, полученным в 2018 году. Сейчас налоговики требуют уплатить пеню и штраф за несвоевременную уплату ЕСВ. Правомерно ли это и можно ли что-то предпринять?
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
64079 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям