Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Переплата з ЄСВ: як і коли можна повернути? У підприємства на одному з рахунків з ЄСВ є переплата. Заяву на повернення коштів написали ще півроку тому, але гроші підприємству так і не повернули. У зв’язку з цим виникло запитання: чи існують нормативно встановлені строки для повернення переплати з ЄСВ? Ситуація не така вже й рідкісна. Давайте розбиратися.
  • Переплата по ЕСВ: как и когда можно вернуть? У предприятия на одном из счетов по ЕСВ есть переплата. Заявление на возврат средств написали еще полгода назад, но деньги предприятию так и не вернули. В связи с этим возник вопрос: существуют ли нормативно установленные сроки для возврата переплаты по ЕСВ? Ситуация не такая уж и редкая. Давайте разбираться.
  • Сплата ПДВ: запитання і відповіді У платників ПДВ досі виникають запитання щодо можливості «заліків» сум на особовому рахунку і наявних коштів на ПДВ-рахунку. Тому сьогодні вкотре коротко пройдемося по цих запитаннях.
  • Уплата НДС: вопросы и ответы У плательщиков НДС до сих пор возникают вопросы по поводу возможности «зачетов» сумм на лицевом счете и имеющихся средств на НДС-счете. Поэтому сегодня еще раз коротко пройдемся по этим вопросам.
  • Завищили лікарняні? Терміново виправляємося! Підприємство переплатило працівнику лікарняні. Помилку виявлено тільки зараз, тобто після того, як допомогу було отримано з ФТВП* і виплачено. Чи варто повідомляти Фонд про помилку, чи краще вже нічого не робити, сподіваючись на те, що перевіряючі її не знайдуть? Чого чекати підприємству, яке все-таки вирішить «іти здаватися»?
  • Завысили больничные? Срочно исправляемся! Предприятие переплатило работнику больничные. Ошибка выявлена только сейчас, т. е. после того, как пособие было получено из ФВПТ* и выплачено. Стоит ли сообщать в Фонд об ошибке или, может, лучше ничего не делать? Вдруг проверяющие ее не найдут. Чего ждать предприятию, которое все-таки решит «идти сдаваться»?
  • «Копійчані» розбіжності в обліку: долаємо Напевно, кожен бухгалтер хоча б раз стикався з ситуацією, коли сума ПДВ у податковій накладній «не б’є» на копійки з первинкою. Або коли контрагенти перераховують оплату на копійки більше/менше, ніж сума постачання. Що робити з «копійчаними» розбіжностями — з’ясуємо у сьогоднішній статті.
  • «Копеечные» расхождения в учете: боремся Наверное, каждый бухгалтер хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда сумма НДС в налоговой накладной «не бьет» на копейки с первичкой. Или когда контрагенты перечисляют оплату на копейки больше/меньше, чем сумма поставки. Что делать с «копеечными» расхождениями — выясним в сегодняшней статье.
  • Повернення переплат: сувора реальність з надією на світле майбутнє Якщо платнику вчасно не повернули помилково та/або надміру сплачені кошти, то такі суми вважаються бюджетною заборгованістю. З нарахуванням на неї пені. Таке світле майбутнє, яке (якщо пощастить1) чекає на нас з вами у... 2019 році. Нині ж поговоримо про сучасні реалії питання, а вони не такі вже й райдужні...
  • Возврат переплат: суровая реальность с надеждой на светлое будущее Если плательщику вовремя не вернули ошибочно и/или излишне уплаченные средства, то такие суммы считаются бюджетной задолженностью. С начислением на нее пени. Таково светлое будущее, которое (если повезет1) ожидает нас с вами в… 2019 году. Сейчас же поговорим о современных реалиях вопроса, и они далеко не столь радужные…
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться