Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Проценти за кредитом погашає поручитель: як обліковувати? Як підприємству відобразити у бухгалтерському обліку нарахування та сплату процентів за банківським кредитом? Які первинні документи повинне мати підприємство, якщо винагороду за користування кредитом сплатило банку не воно, а поручитель (згідно з договором поруки між банком та поручителем)? До вашої уваги — відповіді на ці, а також пов’язані з ними запитання.
  • Проценты по кредиту погашает поручитель: как учитывать? Как предприятию отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату процентов по банковскому кредиту? Какие первичные документы должно иметь предприятие, если вознаграждение за пользование кредитом уплатило банку не оно, а поручитель (согласно договору поручительства между банком и поручителем)? Вашему вниманию — ответы на эти, а также связанные с ними вопросы.
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться