Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Утеплення орендованого приміщення власними силами Збираємося утеплити взяте в оренду приміщення. Роботи виконуватимуть працівники підприємства (власними силами). Які особливості обліку такої операції?
  • Утепление арендованного помещения собственными силами Собираемся утеплить взятое в аренду помещение. Работы будут выполнять работники предприятия (собственными силами). Какие особенности учета такой операции?
  • Ремонт/поліпшення орендованого приміщення — облік в орендаря У сьогоднішній статті представимо міні-путівник по правилах відображення в бухгалтерському і податковому обліку витрат на ремонт орендованого приміщення.
  • Ремонт/улучшение арендованного помещения — учет у арендатора В сегодняшней статье представим мини-путеводитель по правилам отражения в бухгалтерском и налоговом учете расходов на ремонт арендованного помещения.
  • Бути чи не бути… амортизації в підприємця під час простою транспорту? У минулому номері ми говорили про те, з якої дати підприємець може почати амортизувати свій транспортний засіб*. Сьогодні підемо далі і з’ясуємо, чи потрібно припиняти амортизацію, якщо протягом деяких місяців ваш транспортний засіб простоював (зважаючи на відсутність замовлень, дозволів) або перебував на ремонті?
  • Быть или не быть… амортизации у предпринимателя во время простоя транспорта? В прошлом номере мы говорили о том, с какой даты предприниматель может начать амортизировать свое транспортное средство*. Сегодня пойдем далее и выясним, нужно ли прекращать амортизацию, если в течение некоторых месяцев ваше транспортное средство простаивало (ввиду отсутствия заказов, разрешений) или находилось на ремонте?
  • Амортизація і К° у підприємця: з коли починати? Підприємець придбав транс­портний засіб у грудні 2017 року і зареєстрував його в ДАІ. З січня 2018 року він був готовий до експлуатації, але виїжджав з гаража тільки на техконтроль. А ось у лютому почалася його комерційна експлуатація. З якого місяця можна починати амортизацію? І чи можна включити у витрати «автоцивілку», ПММ і ремонт? І що з податковим кредитом з ПДВ?
  • Амортизация и К° у предпринимателя: с когда начинать? Предприниматель приобрел транспортное средство в декабре 2017 года и зарегистрировал его в ГАИ. С января 2018 года оно было готово к эксплуатации, но выезжало из гаража только на техконтроль. А вот в феврале началась его коммерческая эксплуатация. С какого месяца можно начинать амортизацию? И можно ли включить в расходы «автогражданку», ГСМ и ремонт? И что с налоговым кредитом по НДС?
  • Ремонт приміщення, що здається в оренду: чи виділяти покупки в додатку Д5 Підприємство — платник ПДВ здає приміщення в оренду. При цьому періодично здійснює в ньому ремонт, для чого придбаває матеріали й оплачує послуги сторонніх організацій. Чи потрібно суми «вхідного» ПДВ за такими покупками показувати в рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» таблиці 2 додатка Д5?
  • Ремонт помещения, сдаваемого в аренду: выделять ли покупки в приложении Д5 Предприятие — плательщик НДС сдает помещение в аренду. При этом периодически проводит в нем ремонт, для чего приобретает материалы и оплачивает услуги сторонних организаций. Нужно ли суммы «входящего» НДС по таким покупкам показывать в строке «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» таблицы 2 приложения Д5?
фото автора В фокусе
Дмитрий Костюк Отчет по ЕСВ ФЛП — 2020: пример заполнения...
299753 344
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд