Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Підприємець-турагент: роз’яснюємо незрозумілі нюанси Багато підприємців хочуть спробувати себе в турбізнесі. Тому сьогодні ми підготували відповіді на найпопулярніші запитання, що виникають «на старті»: яку систему оподаткування обрати? Чи можна працювати в групі 2? Який вид діяльності обрати? Як укласти договір з туристом? І як заповнити Книгу обліку доходів (і витрат)? Ну що, поїхали!
  • Предприниматель-турагент: разъясняем непонятные нюансы Многие предприниматели хотят попробовать себя в турбизнесе. Поэтому сегодня мы подготовили ответы на самые популярные вопросы, возникающие «на старте»: какую систему налогообложения выбрать? Можно ли работать в группе 2? Какой вид деятельности выбрать? Как заключить договор с туристом? И как заполнить Книгу учета доходов (и расходов)? Ну что, поехали!
  • Підприємець-посередник, «транзитні» кошти і форма № 1ДФ Якщо ми виплачуємо дохід особі-підприємцеві, то зобов’язані показати його у формі № 1ДФ з кодом «157» (не утримуючи при цьому ПДФО і військовий збір). Начебто все зрозуміло. Але як бути, якщо підприємцеві-посередникові (комісіонерові, турагенту, експедиторові) надходять «транзитні» гроші: відображати їх у формі № 1ДФ або ні? Розбираємося!
  • Предприниматель-посредник, «транзитные» средства и форма № 1ДФ Если мы выплачиваем доход физлицу-предпринимателю, то обязаны показать его в форме № 1ДФ с кодом «157» (не удерживая при этом НДФЛ и военсбор). Вроде бы все предельно ясно. Но как быть, если предпринимателю-посреднику (комиссионеру, турагенту, экспедитору) поступают «транзитные» деньги: отражать их в форме № 1ДФ или нет? Разбираемся!
  • Як обчислити дохід ППЄПа-турагента? Думка податківців змінюється на кшталт руху маятника. То вони прозоро натякають, щоб ППЄП уключав до доходу все, що «зайде» йому на рахунок / до каси (у тому числі «транзитні» кошти). А інший раз — згодні бачити у складі доходу тільки винагороду ППЄПа-посередника (без «транзитних» сум). Яка ж дума у податківців сьогодні щодо ППЄПів-турагентів? Як їм відображати дохід? Давайте розбиратися!
  • Как посчитать доход ЧПЕНа-турагента? Мнение налоговиков меняется подобно движению маятника. То они прозрачно намекают, чтобы ЧПЕН включал в доход все, что «капнет» ему на счет / в кассу (в том числе «транзитные» средства). А иной раз — согласны видеть в составе дохода только вознаграждение ЧПЕНа-посредника (без «транзитных» сумм). Что же налоговики думают сегодня насчет ЧПЕНов-турагентов? Как им отражать доход? Давайте разбираться!
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
45515 191
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям