Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Відомості про бенефіціарів: нова хвиля Ще свіжі в пам’яті величезні черги до держреєстратора у зв’язку із введенням обов’язку подання інформації про кінцевих бенефіціарів. Хоча все й «вирішилося мирним шляхом», ця проблема наробила чимало шереху! Тож тепер одна згадка бенефіціарів у контексті взаємодії з держреєстратором викликає холодний піт. Щоб бути готовими до нових віянь, пропонуємо вам уже зараз ознайомитися (та підготуватися) до чергових змін на цю тему.
  • Сведения о бенефициарах: новая волна Еще свежи в памяти огромные очереди к госрегистратору в связи с введением обязанности подачи информации о конечных бенефициарах. Хотя все и «решилось мирным путем», эта проблема наделала немало шороху! Так что теперь одно упоминание бенефициаров в контексте взаимодействия с госрегистратором вызывает холодный пот… Чтобы быть готовыми к новым веяниям, предлагаем вам уже сейчас ознакомиться (и подготовиться) к очередным изменениям на эту тему.
  • Облік товарів у ФОП у світлі прийдешніх РРО-новацій Проблема з наявністю документів на товар у ФОП добре знайома нашим читачам. Пропонуємо поговорити про те, чи зміниться щось у цьому питанні наступного року з початком дії РРО-новацій*.
  • Учет товаров у ФЛП в свете грядущих РРО новаций Проблема с наличием документов на товар у ФЛП хорошо знакома нашим читателям. Предлагаем поговорить о том, изменится ли что-то в данном вопросе в следующем году с началом действия РРО-новаций*.
  • Порушення законодавства з охорони праці: штрафне питання До який наслідків призведе нехтування правилами охорони праці (ОП) роботодавцем? Розглянемо детально це питання!
  • Нарушение законодательства по охране труда: штрафной вопрос Какие последствия повлечет за собой пренебрежение правилами охраны труда (ОТ) работодателем? Рассмотрим подробно этот вопрос!
  • Графік відпусток: те, що потрібно не забути Наприкінці року за традицією бухгалтери складають документ, в якому зібрані плани на майбутнє всіх працівників підприємства. Ідеться про графік відпусток. А в нас традиція щорічно нагадувати вам основні моменти його складання.
  • График отпусков: то, что надо не забыть В конце года по традиции бухгалтеры составляют документ, в котором собраны планы на будущее всех работников предприятия. Речь идет о графике отпусков. А у нас традиция — ежегодно напоминать вам основные моменты его составления.
  • Штраф 1 грн.: що буде першим правопорушенням? Верховний Суд (ВС) у своїй постанові від 05.09.2019 р. у справі № 822/328/15* дійшов дуже важливого висновку: за вчинення порушення, відповідальність за яке передбачена п. 1 ст. 17 Закону про РРО, встановленого в межах однієї перевірки, можна застосувати тільки одну фінансову санкцію в розмірі 1 грн.! (Зрозуміло, за умови, що протягом календарного року попередньо не було встановлено порушення суб’єктом господарювання таких же вимог.) Подробиці — у статті.
  • Штраф 1 грн.: что будет первым правонарушением? Верховный Суд (ВС) в своем постановлении от 05.09.2019 г. по делу № 822/328/15* сделал очень важный вывод: за совершение нарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 17 Закона об РРО, установленного в пределах одной проверки, можно применить только одну финансовую санкцию в размере 1 грн.! (разумеется, при условии, что в течение календарного года предварительно не было установлено нарушение субъектом хозяйствования таких же требований). Подробности — в статье.
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Карантин выходного дня. Куда девать работников? [юрикам и ФОПам]...
27594 35
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд