Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Ф. № 1ДФ + ф. № Д4 = квартальне злиття Злиття з 01.01.2021 р. ПДФО/ВЗ-звітності зі Звітом з ЄСВ, «заплановане» законодавцями ще минулого року*, потихесеньку набуває «видимих» форм. Щоправда, поки на проєктному рівні. Зараз у нашому полі зору проєкт наказу Мінфіну щодо ф. № 1ДФ.
  • Ф. № 1ДФ + ф. № Д4 = квартальное слияние Слияние с 01.01.2021 г. НДФЛ/ВС-отчетности с Отчетом по ЕСВ, «запланированное» законодателями еще в прошлом году*, потихонечку обретает «видимые» формы. Правда, пока на проектном уровне. Сейчас в нашем поле зрения проект приказа Минфина по ф. № 1ДФ.
  • «Кадрова азбука»: якщо працівник поміняв П. І. Б. Працівник поміняв прізвище, ім’я або по батькові. У принципі, буденна ситуація. Але як відобразити таку подію в кадрових і бухгалтерських документах підприємства? Давайте розбиратися.
  • «Кадровая азбука»: если работник поменял Ф. И. О. Работник поменял фамилию, имя или отчество. В принципе, обыденная ситуация. Но как отразить такое событие в кадровых и бухгалтерских документах предприятия? Давайте разбираться.
  • «Трудова» доплата до мінзарплати: деталі Перше знайомство з «трудовою» доплатою до мінзарплати у нас з вами відбулося в «Бухгалтер 911», 2017, № 1-2. Але наближається пора нараховувати зарплату за січень 2017 року за новими правилами. Тобто час усе «працемінзарплатне» розкласти по поличках. Не заплутатися в нововведеннях вам допоможе ця стаття.
  • «Трудовая» доплата до минзарплаты: детали Первое знакомство с «трудовой» доплатой до минзарплаты у нас с вами состоялось в «Бухгалтер 911», 2017, № 1-2. Но близится пора начислять зарплату за январь 2017 года по новым правилам. А значит, пора все «трудоминзарплатное» разложить по полочкам. Не запутаться в нововведениях вам поможет эта статья .
  • Нерухомість купили — ПДФО/військовий збір не сплатили: виправляємо недолік Ринок нерухомості в нашій країні тішить зниженням цін. Тож підприємства мають можливість вигідно розширити список своїх необоротних активів, у тому числі й за рахунок комерційних об’єктів, придбаних у фізосіб. Щоправда, при виплаті продавцю доходу за такою операцією доведеться сплатити до бюджету ПДФО та військовий збір. Ви цього не зробили, бо продавець вас випередив? Не поспішайте радіти. Заощадити тут не вийде — ваші обов’язки з вас ніхто не знімав. Отже, приготуйтеся виправляти недолік №Г№. Детальний порядок дій наводимо в цій статті.
  • Недвижимость купили — НДФЛ/военсбор не уплатили: исправляем недочет Рынок недвижимости в нашей стране радует снижением цен. Поэтому у предприятий есть возможность выгодно расширить список своих необоротных активов, в том числе и за счет коммерческих объектов, при­обретенных у физлиц. Правда, при выплате продавцу дохода по такой операции придется уплатить в бюджет НДФЛ и военсбор. Вы этого не сделали, потому что продавец вас опередил? Не спешите радоваться. Сэкономить тут не выйдет — ваши обязанности с вас никто не снимал. Так что приготовьтесь исправлять недочет. Подробный порядок действий представляем в данной статье.
  • Річний перерахунок з податку на доходи фізичних осіб: теорія і практика Підприємство у березні та листопаді 2016 року проводило донарахування сум зарплати (премій та індексації) за минулі звітні періоди. Як ці суми обліковувати під час проведення річного перерахунку з ПДФО? Як результат перерахунку відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ?
  • Промахнулися... або Виправляємо ознаку доходу у ф. № 1ДФ Ситуація. Підприємство подало ф. № 1ДФ з неправильною ознакою доходу. Помилку виявлено самостійно. Як її виправити? Чи будуть штрафи, якщо ПДФО утримано та відображено правильно?
фото автора В фокусе
Винокуров Дмитрий ФОП: как не платить ЕСВ за 1 квартал 2021 года?...
77235 57
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям