Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


 • Оплачуємо працівникові тестування на COVID-19: що з ПДФО, ВЗ, ЄСВ? Поки на горизонті, на жаль, не видно кінця-краю епопеї з коронавірусною хворобою. Черги на тестування зростають. Та і не завжди людина може розраховувати на безкоштовне тестування на COVID-19. Залишається варіант платних тестів. Достатньо часто витрати на таке тестування бере на себе роботодавець. Але водночас він отримує й питання з необхідністю оподаткування такої виплати. Як у цьому випадку бути з ПДФО, ВЗ, ЄСВ? Давайте розбиратися*.
 • Оплачиваем работнику тестирование на COVID-19: что с НДФЛ, ВС, ЕСВ? Пока на горизонте, к сожалению не видно конца-края эпопеи с коронавирусной болезнью. Очереди на тестирование растут. Да и не всегда человек может рассчитывать на бесплатное тестирование на COVID-19. Остается вариант платных тестов. Достаточно часто расходы на такое тестирование берет на себя работодатель. Но вместе с тем он получает и вопросы о необходимости налогообложения такой выплаты. Как в этом случае быть с НДФЛ, ВС, ЕСВ? Давайте разбираться*.
 • Працівник захворів на COVID-19: дії роботодавця На відміну від наших законотвор­ців, роботодавець не має права на помилку. Він повинен усе знати, усе вміти, про все здогадуватися і не порушувати прав працівників. Ситуація з коронавірусом на 100 % підтверджує сказане вище. Карантин триває вже більше пів року. Статистика щодо тих, хто заразився, лякає. Але роботодавець залишається наодинці з COVID-19.
 • Работник заболел COVID-19: действия работодателя В отличие от наших законо­творцев, работодатель не имеет права на ошибку. Он должен все знать, все уметь, обо всем догадываться и не нарушать права работников. Ситуация с коронавирусом на 100 % подтверждает сказанное выше. Карантин продолжается уже больше полугода. Статистика по заразившимся пугает. Но работодатель остается один на один с COVID-19.
 • Карантин продовжено до 24 квітня!
 • Карантин продлен до 24 апреля!
 • Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Постанова від 11 березня 2020 р. № 211
  Із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215, від 25 березня 2020 року № 239
 • О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 Постановление от 11 марта 2020 г. № 211
  С изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 года № 215, от 25 марта 2020 года № 239
 • Антикоронавірусні закони: дайджест змін 17.03.2020 р. на своєму позачерговому засіданні ВРУ прийняла 4 закони, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби та підтримку платників податків на період здійснення цих заходів. Два з них цікаві широкому колу читачів. Це закони № 5301 і № 5332. Виділимо головне в цих документах.
 • Антикоронавирусные законы: дайджест изменений 17.03.2020 г. на своем внеочередном заседании ВРУ приняла 4 закона, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни и поддержки налогоплательщиков на период осуществления этих мер. Два из них интересны широкому кругу читателей. Это Законы № 5301 и 5332. Выделим главное в этих документах.
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45464 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям