Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


23.04.17
4794 8 Печатать

Обзор интернет-изданий (17.04.2017 - 23.04.2017)

Добові 60 грн з 25 квітня 2017 року
Як ми вже писали на засіданні Уряду 05.04.2017 р. прийнято постанову про підвищення розміру сум добових витрат на відрядження та граничну суму витрат на найм житлового приміщення Далі

Державний службовець має право на податкову соціальну пільгу без подання заяви
Державні службовці мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму 100-відсоткової податкової соціальної пільги без подання заяви. Далі

Максимальний термін наукового стажування збільшено до двох років
Відтепер граничний термін наукового стажування для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів та докторантів збільшено до двох років. Таке рішення було прийнято Урядом, за поданням Міністерства освіти і науки України. Далі

Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів
Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки, ставки заробітної плати), або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Далі

Уряд вніс зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу
Кабінет Міністрів вніс зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу. Проект відповідної постанови, розроблений Пенсійним фондом України, було ухвалено на засіданні Уряду. Далі

Філії опорних шкіл можуть виконувати функції не лише початкової школи, а й дитячих садків
Філіями опорних шкіл відтепер можуть бути навчально-виховні комплекси (НВК) – заклади, що об’єднують початкову школу та дитячий садок. Відповідну постанову було прийнято 19 квітня на засіданні Уряду. Далі

Использование программного обеспечения: роялти или нет?
Если плательщику предоставлено право на использование программного обеспечения и условия использования не ограничены функциональным назначением такой программы, а ее воспроизведение не ограничено количеством копий, необходимых для такого использования, то платеж за его использование подпадает под определение роялти (пп. 14.1.225 НКУ). Далее

ГФС о корректировке финрезультата относительно договоров добровольного медстрахования
Если в результате прекращения трудовых отношений между страхователем (предприятием — плательщиком налога на прибыль) и застрахованным лицом (работником) договор добровольного медицинского страхования перестал соответствовать требованиям, предусмотренным пп. 14.1.521 НКУ, к договорам добровольного медицинского страхования применяется корректировка. Далее

Подавать ли авансовый отчет, если работник за свой счет приобрел товары
Если работник приобретет за свои наличные средства товары для нужд предприятия или же использует свои средства в командировке, то в бухгалтерию предприятия предоставляется в определенные законодательством сроки Отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет, форма и Порядок составления которого утверждены приказом Минфина от 28.09.2015 г. № 841. Далее

Какой нормативкой руководствоваться сельхозпредприятию в случае проведения инвентаризации
На сегодняшний день основными актами, устанавливающими порядок проведения инвентаризации активов и обязательств, а также оформления их результатов, являются… Далее

Может ли плательщик НДС отказаться от применения кассового метода?
Для применения кассового метода определения налоговых обязательств по НДС нормами НКУ не предусмотрено предоставление в контролирующие органы каких-либо заявлений или сообщений о начале применения кассового метода по выбору плательщика (п. 187.1 ст. 187 НКУ). Далее

Про доплату до мінзарплати педагогічним працівникам
Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за мінімальну зарплату. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної норми праці мінімальна зарплата виплачується пропорційно до виконаної норми. Далі

Де у Звіті неприбутківців слід відображати використані безоплатні надходження
Сума використаних неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань відображається в рядку 2.6 і дорівнює сумі рядків 2.6.1, 2.6.2 ГД та 2.6.3. Далі

Для підприємств із зони АТО скасували концесійний платіж за право на експлуатацію держмайна
Скасовано концесійний платіж за право на створення (будівництво) і/або управління (експлуатацію) державним та комунальним майном суб’єктам господарювання, розташованим у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Далі

Чи може іноземне представництво надавати благодійну допомогу
ПКУ не встановлює обмежень щодо надання представництвом нерезидента безповоротної благодійної допомоги благодійним організаціям на території України. Далі

ПММ для заправки власних авто працівників: що в податковому обліку
Залежно від призначення використання орендованого майна в податковому обліку витрати можуть бути віднесені до загальновиробничих, адміністративних і витрат на збут. Далі

Заполняем таможенную декларацию при продлении срока временного ввоза товаров
В случае продления срока временного ввоза товаров с частичным освобождением от обложения таможенными платежами в таможню подается дополнительная таможенная декларация, заполненная в соответствии с требованиями Порядка заполнения таможенных деклараций на бланке единого административного документа. Далее

Утверждены формы актов, которые составляются по результатам проверки операторов рынка
В «Офіційному віснику України» и на сайте Госпродпотребслужбы опубликованы новые формы актов для инспекторов, которые были утверждены приказами Министерства аграрной политики и продовольствия… Далее

Возможна ли нулевая ставка налога на прибыль для экспортеров и продавцов биотоплива
Для отдельных плательщиков налога на прибыль п. 44 подраздела 4 р. XX НКУ предусмотрена возможность применения ставки ноль процентов на период до 31 декабря 2021 года. Далее

Плательщик применяет кассовый метод: как быть с одной налоговой накладной и оплатой в разных периодах
Если налогоплательщик приобретает (изготовляет) товары (услуги) и основные фонды, предназначенные для их использования в операциях, по которым применяется кассовый метод налогового учета, то суммы НДС включаются в налоговый кредит на основании зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной при условии их оплаты. Далее

Ответственность за нарушение некоторых таможенных правил могут усилить
Правительством разработан проект изменений в Таможенный кодекс, направленных на совершенствование механизмов предотвращения и противодействия незаконному перемещению товаров по таможенной территории Украины. Далее

 

В ЦОП помогут с регистрационным заявлением плательщика НДС
Согласно п. 183.1 ст. 183 Налогового кодекса Украины любое лицо, подлежащее обязательной регистрации как плательщик налога, подает контролирующему органу по своему местонахождению (месту жительства) регистрационное заявление. Далее…  

Регистрация вновь созданных неприбыльных организаций и учреждений
Вновь неприбыльные организации имеют возможность получить статус неприбыльных организаций для целей налогообложения со дня их государственной регистрации – в случае представления в установленном порядке документов для внесения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации. Далее

Особливі випадки заповнення податкової накладної для покупця-неплатника ПДВ
Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам ПДВ деякі положення Порядку заповнення податкової накладної, який затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 року №1307. Далі

Які документи підтверджують країну походження товару на митниці
Країну походження переміщуваних через митний кордон України товарів визначають із метою оподаткування, застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон і обмежень щодо переміщення, а також їх обліку у статистиці зовнішньої торгівлі (ст. 36 МКУ). Далі

Як підтвердити резидентство іноземного контрагента та сплату податків для контрольованих операцій
Податківці вкотре звертаються до запитань стосовно визначення окремих операцій контрольованими. Цього разу вони нагадали… Далі

Коли заборгованість є безнадійною
Ознаки безнадійної заборгованості з метою застосування положень Податкового кодексу України (ПК) визначено його підпунктом 14.1.11. Далі

Яку звітність подаватиме підприємець у разі зміни системи оподаткування
Фізособи-підприємці, які протягом року зареєструвалися або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, мають подати податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато діяльність або стався перехід (пп. 177.5.2 ПКУ). Далі…  

 

Аренда земли: подготовительная работа
Для кого эта статья: для сельхозпредприятий, которые собираются арендовать земельный участок. Из этой статьи вы узнаете: о порядке действий и распространенных ошибках при подготовке к заключению договора аренды. Далее

Какой день будет последним для представления документов победителем торгов?
Бюджетное учреждение (заказчик) обнародовало сообщение о намерении заключить договор в системе ProZorro 25.04.17 г. в 19.05. Как заказчику отсчитать 5-дневный срок представления документов победителем торгов? Какие дни при этом учитываются – календарные или рабочие? Какой день будет для победителя последним для представления документов заказчику? Какая разница между «строком» и «терміном» представления документов? Далее..

Предприятие занимается продажей товаров. По условиям договора с поставщиком оно получает бонусы за выполнение определенных условий (объем закупок, своевременная оплата и т.д.). Как составить налоговую накладную на бонусы и какой код товаров или услуг необходимо указать в такой налоговой накладной?
Прежде чем искать код товаров или услуг для указания в налоговой накладной, необходимо найти ответ на вопрос, что же такое бонус. Причем нас будет интересовать классификация этого понятия исключительно в целях налогообложения. К сожалению, ответить на поставленный вопрос, опираясь на нормативные документы, не получится. Далее

Налоговый орган проводил проверку на предприятии. Проверяющие потребовали предоставить копии документов, так сказать, «на вынос». Однако должностные лица предприятия полагают, что требования контролеров не содержат в себе достаточных оснований. В каких же случаях представители контролирующего органа при проведении проверки могут требовать у налогоплательщика предоставления копий первичных документов «на вынос»?
Представители органа доходов и сборов для осуществления функций, определенных налоговым законодательством, имеют право получать безвозмездно от налогоплательщиков в порядке, установленном НКУ, копии документов, заверенные подписью налогоплательщика или его должностным лицом и скрепленные печатью (при наличии) о финансово-хозяйственной деятельности (пп.20.1.2 ст.20 НКУ). Далее

Возможно ли проведение документальной проверки на основании копий первичных документов?
Прежде всего, следует обратить внимание на общие нормы НКУ, которые регламентируют порядок подтверждения данных, указанных в налоговой отчетности, и порядок предоставления налогоплательщиками документов. Далее

Субъект хозяйствования не в состоянии самостоятельно осуществить оплату ЕСВ (на банковские счета предприятия наложен арест). Может ли предприятие поручить другому субъекту хозяйствования осуществить оплату своих обязательств по ЕСВ на основании договора поручения?
В соответствии с п.1 ч.2 ст.6 Закона о ЕСВ плательщик единого взноса обязан своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос. Данная норма устанавливает императивное правило поведения, которому должны следовать плательщики независимо от своего финансового положения. Далее

Кто не успел, тот опоздал, или Об изменениях в уточнении НДС
С 1 января 2017 года вступили в силу нормы Закона № 1797(1), которыми установлен новый порядок уплаты налоговых обязательств по НДС по уточняющим расчетам в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок (далее — Уточняющие расчеты). Соответствующие изменения произошли и в форме Уточняющих расчетов, о чем пойдет речь. Далее...

За работу в праздник дали дополнительный выходной: как посчитать зарплату
У сотрудника, работающего по «плавающему» графику, в январе 2017 г рабочий день пришелся на праздничный день 7 января. Подскажите, как нужно было считать зарплату, если по инициативе самого работника за работу в праздничный день ему был предоставлен дополнительный день отдыха? Оклад этого работника — 3210 грн, фактически в январе при норме рабочего времени 159 часов отработано 150 часов, 9 из которых — в праздничный день. Правомерно ли в данной ситуации предоставление дополнительного дня отдыха? Далее

Предоставлять ли Отчет по ЕСВ, если предприятие каких-либо доходов не начисляет, но имеет в штате директора
На предприятии приостановили деятельность и уволили всех сотрудников, кроме директора, который работает по совместительству. Однако зарплата ему не начисляется и не выплачивается (вопреки тому, что так нельзя). Но налоговики настаивают, что Отчет по ЕСВ все равно нужно подавать и что иначе будут штрафные санкции. Разъясните, должны ли мы предоставлять отчет по ЕСВ при таких обстоятельствах? Далее

ОС в АТО: как учитывать
Как правильно учитывать в бухгалтерском и налогово-прибыльном учете основные средства, оставшиеся на территории АТО? Можно ли их просто списать? Далее

Какую сумму облагать НДС консигнатору?
Что является объектом налогообложения НДС для консигнатора: 1) общая стоимость полученных от консигнанта (неплательщик НДС) и реализованных товаров; 2) комиссионное вознаграждение? Далее

Является ли базой начисления ЕВ сумма помощи в связи с временной утратой трудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве?
Ответ на этот вопрос предоставлен ГУ ГФС в Тернопольской области. Так, Согласно п. 2 ст. 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» работодатель обязан, в частности предоставлять и оплачивать застрахованным лицам в случае наступления страхового случая соответствующий вид материального обеспечения, страховых выплат и социальных услуг согласно Закону. Далее

Является ли базой начисления ЕСВ сумма, выплачиваемая работнику-иностранцу согласно трудового договора, а также по гражданско-правовому договору?
Особенности регулирования трудовых отношений иностранцев и лиц без гражданства, работающих в Украине, определены ст. 54 Закона Украины от 23.06.2005 г. № 2709-IV "О международном частном праве", согласно которой трудовые отношения иностранцев и лиц без гражданства, работающих в Украине, не регулируются правом Украины в случае… Далее

Как налогоплательщик, применяющий кассовый метод, отражает НДС, указанный в налоговой накладной, если оплата осуществлялась в различных отчетных периодах?
Если плательщик НДС приобретает (изготавливает) товары (услуги) и основные фонды, предназначающиеся для их использования в операциях, по которым применяется кассовый метод налогового учета, то суммы НДС включаются в налоговый кредит на основании зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной при условии их уплаты. Далее

Какой расчетный документ должно выдавать лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность при проведении наличных расчетов с клиентами?
Закон о применении РРО не определяет порядок осуществления расчетов лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность и, соответственно, не распространяется на этих лиц. Далее

Применяется ли штраф за несвоевременную регистрацию в ЕРНН расчета корректировки к налоговой накладной, в который был указан неправильный ИНН покупателя?
Плательщик НДС, которым был указан неверный ИНН в графе "ИНН покупателя" налоговой накладной, регистрирует расчет корректировки к данной налоговой накладной при условии, что с даты его составления не прошло 365 календарных дней. Далее

Каков порядок обложения НДС операции передачи залогового имущества плательщика НДС в собственность банка (финансового учреждения) согласно условиям договора залога?
Для залогодателя операции передачи банку в собственность заложенного имущества в счет погашения задолженности перед таким банком расцениваются как операции поставки такого имущества. При этом если залогодатель является зарегистрированным плательщиком НДС, он обязан определить налоговые обязательства по такой операции и составить налоговую накладную, которая подлежит обязательной регистрации в ЕРНН. Далее

Можно ли зачесть имеющуюся переплату по налогу на прибыль в счет уплаты авансового взноса по налогу на прибыль на сумму начисленных дивидендов?
Согласно п.п. 57.11.2 НКУ эмитент корпоративных прав, принимающий решение о выплате дивидендов своим акционерам (владельцам), начисляет и уплачивает в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль (кроме выплат дивидендов лицам, перечисленным в п.п. 57.11.3 НКУ, в частности, физическим лицам). Далее

ПАО является собственником детского оздоровительного комплекса (ДОК), который работает сезонно и является структурным подразделением ПАО. Предприятие (ООО) планирует приобретать путевки в ДОК по договорам купли-продажи (с правом перехода собственности на них к предприятию) для дальнейшей реализации физическим и юридическим лицам (то же относится к договорам купли-продажи). Уставом предусмотрен вид деятельности: "Інші види діяльності". РРО нет. Какие риски возникают у ООО в связи с данной хоздеятельностью? Не будет ли она подпадать под определение лицензионной?
Туристические услуги в соответствии со ст. 1 Закона Украины от 15.09.95 г. № 324/95-ВР "О туризме" - это услуги субъектов туристической деятельности относительно размещения, питания, транспортного, информационно-рекламного обслуживания, а также услуги заведений культуры, спорта, быта, развлечений и т. п., направленные на удовлетворение потребностей туристов. Далее

Заседание Комитета по вопросам права URE Club: что нового в вопросах урегулирования обязательств в отношении долгостроев
7 апреля 2017 года состоялось заседание Комитета по вопросам права URE Club, модераторами которого выступили Владислав Кисиль, адвокат и партнер юридической компании KPD Consulting, член оргкомитета URE Club, а также Олег Бойчук, партнер, руководитель практики недвижимости и строительства ЕПАП Украина. Далее

Наблюдение за известной личностью: во всем виноваты СМИ?
Слово "гаджет" вошло в наш лексикон приблизительно 5 лет назад. Мы смирились и потихоньку учимся жить в мире гаджетов, Интернете вещей (IoT) и Big Data. Жить в мире, насыщенном персональными данными, где размываются грани между работой и досугом, частной дружбой и профессиональными френдами в соцсетях, личной жизнью и интеграцией в виртуальный социум.  Далее

 

Рубрика:
Комментарии
  • NL
23.04.17 09:24

Прочитала консультацію у "Все про б.о" про оплату святкових днів і не зрозуміла чому при невиконанні місячної норми роб.часу оплата у подвійному розмірі та ще й з наданням іншого дня відпочинку? Адже робота у вихідні дні оплачується або надається інший день відпочинку ст72.Якщо вибрали оплату а не вихідний день,то оплачується в одинарному розмірі якщо в межах місячної норми і в подвійному якщо більше норми робочого часу, в той же час якщо надано ін.день відпочинку але робота виконувалась понад норму роб.часу, то в одинарному розмірі понад оклад за понаднормові години.А в статті написано що інший день відпочинку це ще додатковобо працівник так хоче.Скажіть свої думкибо мене якраз це питання цікавить.Дякую

Ответить
  • Наталья В.
24.04.17 16:12

NL, В статье речь о работе в праздничный день (ст. 73 КЗоТ), а не в выходной. При работе в праздник компенсация двойная всегда. А выходной предоставляют дополнительно к этому по желанию работника. Хотя, Минсоцполитики (см. письмо от 09.12.2014 г. № 922/13/155-14) считает, что норма ст. 107 КЗоТ в отношении предоставления дополнительного дня отдыха используется в случае, когда работа в праздничный день не включается в норму рабочего времени.

Ответить
  • SHADOW
23.04.17 11:14

благодарю

Ответить
  • Виктория
23.04.17 20:54

Спасибо.

Ответить
  • Юлия
24.04.17 08:51

спасибо!

Ответить
  • бухгалтер
24.04.17 10:40

благодарю!

Ответить
  • Олесь
24.04.17 11:06

Дякую!!!

Ответить
  • маня
24.04.17 16:10

Надбавка за вислугу років працівникам бухгалтерських служб https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/956

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64670 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти