Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


14.05.17
4423 2 Печатать

Обзор интернет-изданий (08.05.2017 - 14.05.2017)

МШП — старі знайомі «під новим соусом»
Малоцінні і швидкозношувані предмети, тобто МШП… Їх назва говорить вже сама за себе. Це матеріальні цінності, які і коштують недорого, і служать недовго. Але не варто квапитися з висновками з приводу їх значення у діяльності бюджетних установ. МШП, як маленькі гвинтики, без яких не буде працювати жоден механізм. І справді, складно уявити установу, котра б не використовувала у своїй діяльності канцтовари, предмети конторського та господарського облаштування тощо. Тож з огляду на значне поширення МШП, слід приділити належну увагу правильності їх обліку. Далі

У Єдиному вікні подання звітності з'явилась фінансова звітність бюджетних установ
В версію 1.25.14.0 «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності"» були включені … Далі

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб
Відповідно до статті 27 Закон України “Про запобігання корупції” обмеження щодо спільної роботи близьких осіб поширюється виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Далі

Чи оподатковуються кошти, отримані неприбутковою бюджетною установою, у вигляді кредиту або поворотної фінансової допомоги?
ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.258 ПКУ фінансовий кредит це кошти, що надаються банком – резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами – нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент. Далі

Уряд спростив умови участі в конкурсі на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг
 Кабінет Міністрів своєю постановою вніс зміни до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів. Мінсоцполітики розробило проект акта з метою активізації залучення громадських об’єднань до надання соціальних послуг, забезпечення доступності соціальних послуг і покращення їхньої якості. Далі

Повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб’єкта декларування
Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі отримання суб’єктом декларування доходу чи придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт протягом десяти днів зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Далі

Может ли ФЛП — единщик группы 2 предоставлять услуги по кейтерингу общесистемщикам
ФЛП — единщик группы 2, осуществляющий деятельность в сфере ресторанного хозяйства, имеет право принимать заказы от субъектов хозяйствования, находящихся на общей системе налогообложения, на обслуживание праздников, банкетов, других специальных заказов. Далее

Предоставляем приложение 4 к экодекларации за II квартал по новой форме
Приложение 4 к Декларации за I квартал 2017 года подается по старой форме, а за II квартал и последующие периоды — по новой форме, утвержденной приказом Минфина от 28.12.2016 г. № 1177. Далее

Как исправить ошибку в Приложении 3 и Приложении 4 к декларации по НДС
Поскольку приложения к декларации являются составной частью декларации, а предоставление уточняющего расчета — одним из способов исправления налогоплательщиком самостоятельно обнаруженных ошибок в показателях ранее поданной налоговой декларации по НДС, то исправление ошибок, возникших при заполнении Приложения 3 и Приложения 4 к декларации… Далее

Как отчитываются по ЕСВ предприниматели-общесистемщики без наемных работников
ФЛП, в частности, применяющие общую систему налогообложения без использования труда наемных работников, формируют и подают Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса сами за себя раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. Далее

Услуги по вывозу бытовых отходов оплачивают за счет бюджетных средств: НДС-последствия
В случае оплаты за поставленные услуги по вывозу твердых бытовых отходов за счет бюджетных средств в пределах тарифов налоговые обязательства по НДС возникают в момент зачисления средств на банковский счет налогоплательщика или получения соответствующей компенсации в любой другой форме, включая уменьшение задолженности данного налогоплательщика по его обязательствам перед бюджетом. Далее

Как облагаются операции по купле-продаже детских оздоровительных путевок
Учет операций по купле-продаже путевок в детский оздоровительный комплекс осуществляется по правилам бухгалтерского учета и таким образом влияет на формирование финансового результата до налогообложения и объекта обложения налогом на прибыль. Далее

Банковский сектор переходит на международные стандарты отчетности о неработающих кредитах
Нацбанк впервые обнародовал статистику за неработающими (дефолтным) кредитам, сложившуюся на основе требований постановления об оценке кредитных рисков. Она определяет понятие "неработающий актив/кредит", максимально приближенный к общепринятому в мировой практике понятие "non-performing exposures / loans" (NPE/NPL). Далее

Отримані на відрядження або під звіт кошти у формі 1ДФ
До складу загального місячного (річного) оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу включається сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Далі

Чи можна працевлаштувати касиром голову ОСББ, який виконує свої обов’язки на громадських засадах?
Відповідь: По-перше, постає питання щодо можливості виконання головою правління ОСББ своїх обов’язків на громадських засадах, якщо його мають намір зарахувати на посаду касира. По-друге, чи може голова правління ОСББ поєднувати свої обов’язки з обов’язками касира. З’ясуймо почергово. Далі

Деякі мешканці не згодні з рішенням загальних зборів ОСББ. Чи можна його оскаржити і як?
Так, рішення загальних зборів ОСББ можна оскаржити в суді! Це твердження ґрунтується на положеннях ст.ст. 10, 14, 20 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, у яких визначено можливість вирішувати спірні питання в судовому порядку. Далі

Чи завжди нежитлові приміщення будинку є спільним майном співвласників?
Чи завжди підвали багатоквартирного будинку — це спільне майно? Чи можуть бути випадки, коли підвали є приватною власністю окремих фізичних/юридичних осіб?Щороку в Україні створюється все більше ОСББ, тому не дивно, що раз по раз виникають запитання про те, що відноситься до спільної власності співвласників багатоквартирного будинку, а що ні. Далі

Реестр ИНК: начинаем с чистого листа?
В сфере налогового законодательства индивидуальные налоговые консультации (далее — ИНК) играют важную роль. Не являясь нормативными актами в классическом юридическом понимании, они дают возможность налогоплательщикам отслеживать и понимать позицию ГФС в отношении большинства проблемных моментов в налогообложении и, как следствие, принимать оптимальные управленческие решения. Далее

Взаимоотношения с контролирующими органами
На практике фискалы зачастую принимают приказ о проведении проверки согласно пп.78.1.11 ст.78 НКУ на основании определения суда о предоставлении разрешения на проведение документальной внеплановой проверки. Является ли такой приказ правомерным? Далее

Штраф за нерегистрацию налоговых накладных
Минфин в письме от 14.04.2017 г. № 11310-09-10/10306 отвечает на письмо ГФС от 03.03.2017 г. № 709/4/99-99-15-03-02-15 по вопросу применения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН. Далее

Облагаются ли налогом средства, полученные неприбыльным бюджетным учреждением, в виде кредита или возвратной финансовой помощи?
В соответствии с п.п. 14.1.258 п. 14.1 ст. 14 НКУ финансовый кредит это средства, предоставляемые банком - резидентом или нерезидентом, который квалифицируется как банковское учреждение согласно законодательству страны пребывания нерезидента, или резидентами и нерезидентами, имеющими статус небанковских финансовых учреждений, а также иностранным государством или его официальными агентствами, международными финансовыми организациями и другими кредиторами - нерезидентами юридическому или физическому лицу на определенный срок для целевого использования и под процент. Далее

Расчет пособия по беременности и родам
Исполнительная дирекция Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности в письме от 27.04.2017 № 2.4-38-740 сообщает что в случае если в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования застрахованное лицо имеет страховой стаж менее шести месяцев, то средняя заработная плата для расчета пособия по беременности и родам определяется исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но в расчете на месяц не выше двукратного размера минимальной заработной платы и не менее размера минимальной заработной платы, установленный законом в месяце наступления страхового случая. Далее…  

Кабмин утвердил Порядок аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком
С вступлением в силу Закона Украины "О государственной службе" существенных изменений претерпел порядок поступления на государственную службу. Так, одним из общих требований к лицам, претендующим на поступление на государственную службу, установленных положениями статьи 20 упомянутого Закона, является свободное владение государственным языком. Далее

Регуляторная служба обращает внимание на несоответствие законодательству нормативных актов в сфере государственного надзора (контроля)
1 января 2017 года изменились нормы действующего законодательства в отношении государственного надзора (контроля). Как сообщает Государственная регуляторная служба, не соответствуют новым требованиям 62 постановления КМУ, которыми утверждены критерии оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля). Далее

Утвержден порядок замены частного партнера в договоре государственно-частного партнерства
Кабмин постановлением от 26.04.2017 г. № 298 утвердил Порядок замены частного партнера по договору, заключенному в рамках государственно-частного партнерства. Документ определяет механизм замены частного партнера в случае невыполнения своих обязательств по договору, заключенному в рамках государственно-частного партнерства. Далее

Меняются ли объемы горючего в СЭАРТ после оформления дополнительной таможенной декларации, если объемы горючего отражены в СЭАРТ по временной таможенной декларации, а после оформления дополнительной таможенной декларации они изменились (увеличились или уменьшились), в т. ч. в случае изменения кода товарной подкатегории топлива согласно УКТ ВЭД по решению органа доходов и сборов?
Согласно п. 213.1 ст. 213 НКУ, система электронного администрирования топлива обеспечивает автоматический учет в разрезе плательщиков налога по каждому коду товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД, в частности, объемов топлива, ввезенного на таможенную территорию Украины, с которых уплачен акцизный налог. Далее

Президент подписал закон, направленный на улучшение условий ведения строительной деятельности
Президент Украины подписал Закон Украины № 2020-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности". Закон отменяет необходимость получения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) исходных данных и технических условий для реализации проектов строительства. Далее

Какими нормативно-правовыми актами необходимо руководствоваться при определении стоимости имущества, полученного учредителями в случае выхода из числа учредителей (ликвидации) эмитента корпоративных прав, для расчета инвестиционной прибыли?
Согласно п.п. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 НКУ, к продаже инвестиционного актива приравниваются операции по возврату плательщику налога средств или имущества (имущественных прав), предварительно внесенных им в уставный капитал эмитента корпоративных прав, в случае выхода такого плательщика налога из числа основателей (участников) такого эмитента или ликвидации такого эмитента. Далее

Начисление авансового взноса при выплате дивидендов
ГФС в письме от 04.04.2017 г. № 6985/6/99-99-15-02-02-15 напоминает, что эмитент корпоративных прав, который принимает решение о выплате дивидендов своим акционерам (собственникам), начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль. Далее

Для подачи уведомления по форме № 20-ОПП установлен десятидневный срок
ГУ ГФС в Тернопольской области сообщает, что согласно п. 63.3 ст. 63 НКУ плательщик налогов обязан стать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета, уведомлять обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета согласно порядку учета налогоплательщиков. Далее

Кабмин упростил условия участия в конкурсе на привлечение бюджетных средств для оказания социальных услуг
Кабмин своим постановлением внес изменения в Порядок осуществления социального заказа за счет бюджетных средств. Минсоцполитики разработало проект акта с целью активизации привлечения общественных объединений к оказанию социальных услуг, обеспечения доступности социальных услуг и улучшения их качества. Далее

Порядок регистрации плательщиков НДС
Порядок регистрации плательщиков НДС регулируется Положением о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденным приказом Минфина от 14.11.2014 г. № 1130. Плательщиками НДС могут быть зарегистрированы лица, которые определены в п.п. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 НКУ и соответствуют требованиям п. 180.1 ст. 180 НКУ, в том числе лица, которые… Далее

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим лицам
В соответствии со ст. 10 Закона Украины от 19.09.91 г. № 1576-XII "О хозяйственных обществах" и ст. 88 ХКУ участники хозяйственного общества имеют право участвовать в распределении его прибыли, получая ее часть в виде дивидендов. Далее

Осуществляется ли перерасчет иностранной валюты, которая на дату окончания отчетного периода учитывается на текущем счете юридического лица - плательщика единого налога, и включается ли курсовая разница от такого перерасчета в доход?
Согласно п.п. 292.1.2 п. 292.1 ст. 292 НКУ доходом плательщика единого налога - юридического лица является любой доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной (наличной или безналичной), материальной или нематериальной форме. Далее

Какой код УКТ ВЭД указывать в налоговых накладных, если предприятие предоставляет услуги по переработке сельскохозяйственной продукции на давальческих условиях?
В соответствии с п.п. 14.1.41 п. 14.1 ст. 14 НКУ давальческое сырье - это сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, энергоносители, которые являются собственностью одного субъекта хозяйствования (заказчика) и передаются другому субъекту хозяйствования (производителю) для производства готовой продукции с последующей передачей или возвратом такой продукции или ее части их владельцу либо по его поручению другому лицу. Далее

Производство лекарственных средств. Как отчитываться о полученных льготах?
ГФС письмом от 26.04.2017 г. № 9010/6/99-99-15-03-03-15 сообщает что п.п. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229 НКУ предусмотрена возможность льготного налогообложения по нулевой ставке акцизного налога, среди прочих, спирта этилового, который используется для производства лекарственных средств (в том числе компонентов крови и произведенных из них препаратов). Далее

Условия и порядок включения контролирующими органами в Реестр неприбыльных организаций приведены в соответствие с законодательством
ГФС в письме от 26.04.2017 г. № 10382/7/99-99-15-02-01-17 сообщает, что с 31.03.2017 г. вступило в силу постановление КМУ от 29.03.2017 г. № 195, которым приведены в соответствие с законодательством Украины условия и порядок включения контролирующими органами в Реестр неприбыльных организаций неприбыльных учреждений и организаций и изложена в логическом порядке последовательность действий контролирующего органа, касающаяся формирования и ведения Реестра неприбыльных учреждений и организаций. Далее

Зачисление студента на штатную должность на время прохождения практики
ГУ Гоструда во Львовской области информирует, что на время прохождения практики предприятие может зачислить студента-практиканта на штатную должность при следующих условиях: штатная должность должна быть вакантной; работа должна соответствовать требованиям программы практики; на общепрофессиональную подготовку по программе практики отводится не менее 50 % времени. Далее

Частичная предоплата за услуги не дает права составить налоговую накладную на полную стоимость услуг
ГУ ГФС в Черниговской области в письме от 20.04.2017 г. № 1464/10/25-01-12-01-09 напоминает, что согласно п. 201.7 НКУ и п. 18 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307 налоговая накладная составляется на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму средств, поступивших на текущий счет как предоплата (аванс). Далее

Компенсации за неотработанное время в размере среднего заработка не учитываются при расчете выплат на уровне минимальной зарплаты
Минсоцполитики в письме от 21.03.2017 г. № 791/0/101-17/282 напоминает, что ч. 2 ст. 31 Закона Украины "Об оплате труда" от 24.03.95 г. № 108/95-ВР определен исчерпывающий перечень выплат, которые не учитываются при исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера. Далее

Ненормированный рабочий день
Основные положения, регулирующие порядок и особенности применения ненормированного рабочего дня, изложены в Рекомендациях о порядке предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда, утвержденных приказом Минтруда от 10.10.97 г. № 7… Далее

Принято решение увеличить уставный капитал предприятия путем внесения учредителем-нерезидентом дополнительных денежных средств в иностранной валюте. Как открыть для этого инвестиционный счет в иностранной валюте?
Порядок открытия счетов нерезидентам-инвесторам и использование средств по этим счетам регламентируется главой 16 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением правления НБУ от 12.11.2003 г. № 492. Далее

За II квартал декларация экологического налога подается по обновленной форме
ГУ ГФС в Тернопольской области сообщает, что ГФС письмом от 04.05.2017 г. № 11086/7/99-99-12-03-04-17 "Об утверждении Изменений к форме Налоговой декларации экологического налога" сообщила, что приказом Минфина от 28.12.2016 г. № 1177 утверждены изменения к форме Налоговой декларации экологического налога. В новой редакции изложено Приложение 4 "Расчет за образование радиоактивных отходов (включая уже накопленные)" к Декларации. Далее

ГФС обновила некоторые реестры
ГУ ГФС в Днепропетровской области обращает внимание, что ГФС на главной странице официального веб-портала в разделе "Реестры" в мае текущего года размещена обновленная информация следующих реестров (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/)...Далее...

Может ли единственный учредитель ООО (плательщик единого налога 3 группы, плательщик НДС) вернуть часть своего денежного вклада в УК имуществом (основные средства, товары) путем уменьшения размера уставного капитала ООО? Если да, то не будут ли нарушены основания нахождения ООО на упрощенной системе налогообложения в части иного способа расчета, нежели денежный?
Принятие решения об изменении размера уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества (ч. 4 ст. 145 ГКУ). Статьей 16 Закона Украины от 19.09.91 г. № 1576-XII "О хозяйственных обществах" определено, что общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала. Далее

Особенности ответственности за нарушение антимонопольного законодательства Украины
Вопрос ответственности за нарушение антимонопольного законодательства Украины довольно актуален в связи с динамическим развитием законодательства, а также учитывая активную правоприменительную практику Антимонопольного комитета Украины… Далее

Выйти сухим из воды
необходимость отвода земельных участков, расположенных в портовых акваториях, в пользование инвесторам в связи с невозможностью государства самостоятельно выполнять работы, направленные на модернизацию портовой инфраструктуры Далее

Для допуска к работе строителей-высотников надо получить разрешение
Закон "Об охране труда" устанавливает обязанность работодателя получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности. К работам повышенной опасности отнесены и высотные работы. Далее

Увеличено финансирование программы обеспечения молодежи жильем
На Госпрограмму обеспечения молодежи жильем дополнительно выделено 28 млн грн. Таким образом, Правительство обеспечит финансовый инструмент для льготного кредитования строительства и приобретения жилья молодыми семьями. Далее

Доступ к профессии частного исполнителя немного упростят
Лица, желающие стать частными исполнителями, должны пройти специальное обучение, стажировку и сдать квалификационный экзамен. Далее

Рубрика:
Комментарии
  • Виктория
15.05.17 18:54

Спасибо.

Ответить
  • бухгалтер
16.05.17 13:15

благодарю!

Ответить
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
118065 324
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно