Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


10.09.17
6140 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (04.09.2017 - 10.09.2017)

Заміна газової котельні в орендованому приміщенні: як обліковувати витрати 
Бюджетна установа проводить переобладнання приміщення, яке орендує. З метою економії бюджетних коштів на оплату витрат з теплопостачання у приміщенні заплановано здійснити капітальний ремонт системи опалення. Для цього газову котельню буде замінено на електричну теплогенераторну. Видатки на цю мету заплановано за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Як правильно класифікувати такі роботи (виготовлення технічних умов, проектно-кошторисної документації тощо)? Які з них віднести на видатки, а які вважати капітальними інвестиціями? Чи потрібно у цьому випадку застосовувати субрахунок 5411 або можна обійтися лише субрахунком 7011? Як правильно відобразити такі операції в бухгалтерському обліку? Далі...

Податкова соціальна пільга буде і при неповному робочому дні
Відповідно до п. 169.1 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Далі

ДКСУ щодо проставляння печаток
19 липня 2017 року набрав чинності Закон України від 23.03.2017 р. № 1982 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями". Законом внесені зміни, зокрема, до Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі...

Застосування КЕКВ закладами охорони здоров'я
До Міністерства фінансів України надійшло звернення Державної казначейської служби України [...] щодо застосування кодів економічної класифікації видатків закладами охорони здоров'я при здійснені відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та забезпечення заходів з лікування хворих на цукровий діабет. Далі

Мінфін про надання субвенцій
Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, регулюються Бюджетним кодексом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання. Далі

Щодо обчислення стажу, що дає право на надбавку за вислугу років
Відповідно до статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Далі

Роз'яснення Держпраці для ОМС з питань оформлення посвідчень інспектора праці та їх повноважень
Держпраці оприлюднила роз’яснення головам міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад щодо повноважень з питань контролю за додержанням законодавства про працю. Також опубліковано документи, які органи місцевого самоврядування повинні подати до Державної служби України з питань праці для отримання посвідчення інспектора праці Далі

ГФС не начислила пеню за просрочку выплаты бюджетного возмещения: судебная практика
После дня получения статуса согласованной суммы бюджетного возмещения Казначейство в течение 5-ти операционных дней должно перечислить такую сумму с бюджетного счета на текущий банковский счет плательщика НДС и/или бюджетные счета в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга данного налогоплательщика по прочим платежам, выплачиваемым в госбюджет. Далее

Как будут оформлять результаты проверок соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки»
Минфин утвердил приказом от 13.07.2017 г. № 629: форму акта (справки) о результатах проверки плательщика налогов по вопросам полноты начисления и уплаты налогов во время осуществления контролируемой(ых) операции(й)… Далее

Обновлены формы Справки о результатах верификации сертификатов и деклараций о происхождении товара из Украины
Сертификат о происхождении товара — документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный компетентным органом этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основании сертификата, выданного компетентным органом в стране происхождения товара. Далее

Функционирование рынков капитала и регулируемых рынков будет регламентироваться отдельным законом
На официальном веб-портале ВРУ зарегистрирован проект Закона о рынках капитала и регулируемых рынках (от 01.09.2017 г. № 7055). Далее

Проценты по кредиту от нерезидента зачисляем как взнос в УК: облагать ли
Доходы нерезидента с источником их происхождения из Украины в виде процентов подлежат налогообложению в соответствии с положениями п. 141.4 НКУ, независимо от способа выплаты данного дохода, в т.ч. путем зачисления в счет увеличения уставного капитала или суммы кредита/займа. Далее
Утверждена форма уведомления о заключении форвардного или фьючерсного контракта
С целью трансфертного ценообразования налогоплательщик, осуществляющий контролируемые операции на основании форвардных или фьючерсных контрактов, должен уведомить ГФС о заключении таких контрактов (по условиям пп. 39.2.1.3 НКУ). Далее

 

В течение календарного года предприятие может перейти на единый налог один раз
Субъект хозяйствования, который является плательщиком других налогов может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления в фискального органа не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Далее

Не сплатили податку на доходи нерезидента або авансового внеску з дивідендів: на які штрафи очікувати
Якщо резидент або його постійне представництво виплачують нерезидентові дохід із джерелом його походження з України, вони мають утримати податок із таких доходів за ставкою 15% їх суми та за їх рахунок. Податок сплачують до бюджету під час виплати доходу нерезидентові (п.п. 141.4.2 ПКУ). Далі…  

Оплата товарів бюджетними коштами: визначаємо податкові зобов’язання та податковий кредит
У разі оплати товарів/послуг бюджетними коштами податкові зобов’язання виникають в особливому порядку. Датою їх виникнення є дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості платника за його зобов’язаннями перед бюджетом. Далі…  

Чи є доходом єдиноподатника відшкодовані йому витрати на проживання та проїзд
Доходом підприємця-єдиноподатника є дохід, який він отримав протягом звітного періоду у грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі. Далі

Правомерность перерасчета цены за товар в случае изменения валютного курса
Предмет спора: признание недействительным договора поставки в части определения цены товара в инвалютном эквиваленте. Ситуация: Два предприятия заключили договор поставки, согласно которому поставщик обязался передать, а покупатель – принять и оплатить электротехнические ресурсы на условиях, предусмотренных договором. Далее

Можно ли уйти в отпуск не по графику
На предприятии есть график отпусков, но так складывается, что работники предприятия уходят в отпуска не по графику. Нужно ли в таком случае за 2 недели уведомлять работников о начале отпуска? Далее

Признанные до 01.01.15 г. налоговые доходы и расходы: когда можно избежать их дублирования
Налоговики объяснили порядок применения плательщиками налога на прибыль корректирующего положения, позволяющего «снять» для налогово-прибыльных целей «двойные» доходы или расходы, которые уже были отражены в налоговом учете до 01.01.15 г. Далее

Чи обов’язково ОСББ повинно мати власні сміттєві контейнери та двірника у штаті
Безперечно, на прибудинковій території мають бути встановлені сміттєзбиральники. А також необхідна людина, відповідальна за прибирання прибудинкової території. Однак чинне законодавство не вимагає, аби тара для сміття була власністю ОСББ, а прибиральники — штатними працівниками об’єднання. Пояснімо. Далі

Земля для будівництва балкона
В умовах сьогодення добудова балкона в багатоповерхівці — нормальне явище. Добудувати балкон можна як на першому поверсі, так і на останньому, проте, здається, власники першого поверху матимуть більше проблем, адже під балконом на першому поверсі безпосередньо знаходиться земельна ділянка. То чи потрібно для того, аби зробити таку перебудову особі, яка нею займається, додатково вирішувати питання виділення «клаптика» землі під балконом у користування (оренду, власність)? Далі

Товар купили, но не продали: применение ТЦО
При осуществлении ТЦО-операций предприятия сталкиваются с массой проблем. Вроде бы и операция несложная, и в статье 39 НКУ она описана относительно понятно… Но вот как все это применить на практике? Далее

Бесплатная передача товара в рекламных целях
Как отразить в бухучете бесплатную передачу товара потребителям во время проведения рекламного мероприятия? Сначала рассмотрим налоговые последствия данной операции. Далее

Старые коды УКТ ВЭД в НН: есть ли налоговый кредит?
Дает ли право на включение в состав налогового кредита зарегистрированная в ЕРНН в 2016 г. налоговая накладная, в которой поставщик указал код УКТ ВЭД в версии 2007 г.? Поставщик отказывается корректировать код, объясняя это тем, что товар был завезен в Украину до 2014 г., и такой код указан в таможенной декларации. Далее

 

Учет операции продажи товара по договору комиссии на территории Украины
Договор комиссии на продажу товара является разновидностью посреднической операции, по которой комиссионер от своего имени, но за счет комитента осуществляет реализацию третьему лицу товара, принадлежащего комитенту… Далее

Как определяется база обложения акцизным налогом при возврате покупателем пива, алкогольных напитков, табачных изделий, если возврат состоялось в другом налоговом периоде?
Базой обложения акцизным налогом для пива, алкогольных напитков, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака является стоимость (с НДС и без учета акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров) таких подакцизных товаров, которые реализованы плательщиком розничной торговли. Далее

ГФС выдвигает новые требования для прекращения обязательств по плате за землю при переходе права собственности на нее
В очередной раз ГФС не оставляет попытки любым способом (законным и не очень) аргументировать необходимость уплачивать плату за землю даже если нет на то законных оснований. Причем для налоговых органов, судя по всему, все равно кто должен платить, новый ли собственник земельного участка, либо предыдущий, главное чтобы кто-нибудь, но платил и без перерыва во времени, возникающего в результате оформления земельного участка новым собственником (а лучше, если платить будут оба). Далее

Формирование налоговых обязательств по арендным операциям на основании счета
В феврале 2017 года арендодателем был составлен счет, подтверждающий факт поставки услуг арендатору (первое событие), а в марте 2017 года арендатором были перечислены арендодателю  денежные средства в качестве оплаты за услуги, оказанные согласно такому счету (второе событие). Далее

Предприниматели - плательщики единого налога обязаны вести книгу учета доходов
Плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы (физические лица - предприниматели), которые не являются плательщиками НДС, ведут книгу учета доходов путем ежедневного, по итогам рабочего дня, отражения полученных доходов. Далее

Установлены метрологические требования к фасованным товарам без нанесенного знака соответствия
Минэкономразвития приказом от 05.07.2017 г. № 969 установило метрологические требования к фасованным товарам: к отклонениям количества фасованных товаров в упаковках от номинального значения в соответствии с ДСТУ OIML R 87 "Количество фасованного товара в упаковках"… Далее

По мнению налоговиков получатель безвозвратной финансовой помощи может выступать только как физическое лицо, но не как предприниматель
Доходы предпринимателя на едином налоге, полученные от хозяйственной деятельности и обложенные единым налогом, не включаются в состав общего годового налогооблагаемого дохода физического лица. Если же предприниматель получает другие доходы, чем от предпринимательской деятельности в пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются по общим правилам, установленным для налогоплательщиков - физических лиц. Далее

Туристический сбор: плательщики и ставки налога
ГУ ГФС в Херсонской области напоминает, что туристический сбор - это местный сбор, который устанавливается местным советом. Его плательщики - граждане, которые на территории местного совета получают услуги по временному проживанию. Далее

Принята новая форма Справки о результатах верификации сертификатов и деклараций о происхождении товара из Украины
Минфин приказом от 21.07.2017 г. № 655 утвердил новую форму Справки о результатах верификации сертификатов и деклараций о происхождении товара из Украины. Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный компетентным органом этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основании сертификата, выданного компетентным органом в стране происхождения товара. Далее

Списание потерь при транспортировке продукции (зерна) не всегда облагается НДС
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 11.07.2017 г. № 1121/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что одним из условий формирования налоговых обязательств согласно п. 198.5 ст. 198 НКУ является включение в состав налогового кредита суммы НДС по операциям приобретения соответствующих товаров/услуг. Далее

В каком количестве нужно приобретать лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками (табачными изделиями) в ресторанах (буфетах, барах) на транспорте - одну или отдельно на каждый поезд (самолет, морское, речное судно)?
Для реализации алкогольных напитков (табачных изделий) в ресторанах (буфетах, барах) поездов (самолетов, морских и речных судов) необходимо приобрести лицензию на право розничной торговли, в которой как место проведения торговли будет указано место формирования поезда (место расположения организации приписки судна или аэропорта, где базируется самолет). Далее

О документах, необходимых для подтверждения в налоговом учете получение (предоставление) маркетинговых услуг
Индивидуальные налоговые консультации ГФС от 07.08.2017 г. № 1514/6/99-99-15-02-02-15/ІПК и Офиса крупных налогоплательщиков от 13.06.2017 г. № 614/ІПК/28-10-01-03-11 посвящены вопросам отражения в налоговом учете маркетинговых услуг.  Далее

Выплата вознаграждений физическим лицам по договорам гражданско-правового характера
Гражданско-правовым договором признается сделка двух или более лиц, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений (гражданских прав и обязанностей). Наиболее распространенными видами гражданско-правовых договоров, применяемых предприятиями в отношениях с физическими лицами, являются договоры подряда, аренды и купли-продажи. Далее

Депонированная заработная плата
В соответствии со ст. 94 КЗоТ и ст. 1 Закона Украины от 24.03.95 г. № 108/95-ВР "Об оплате труда" заработной платой является вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную работу. Далее

Пример автоматического изменения цен продажи на товары в программе 1С "Управление небольшой фирмой"
Предприятие ООО "Олко" ведет хозяйственную деятельность по продаже женской одежды. Для получения прибыли учитывается индивидуальный подход к разным группам покупателей, поэтому важно уметь гибко и объективно назначать цену продажи на товар с учетом быстро меняющейся конъектуры рынка. Далее

Как отражается в налоговом учете по НДС зачисление предоплаты, полученной по одному договору, в погашение задолженности за поставленные товары (услуги) по другому договору, если кассовый метод налогового учета сторонами не применяется?
При зачислении предоплаты, полученной по одному договору в погашение задолженности за поставленные товары по другому договору поставщиком (продавцом) должен быть составлен расчет корректировки к налоговой накладной, составленной при получении предоплаты. Далее

Операция уступки покупателем (первичным кредитором) права требования новому кредитору - без НДС
В индивидуальной налоговой консультации от 24.07.2017 г. № 1325/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС отмечает, что операция уступки покупателем (первичным кредитором) права требования новому кредитору не вызывает налоговых последствий по НДС для поставщика и нового кредитора. Далее

Как правильно рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника, если он не отработал ни одного полного календарного месяца (с 1-го до 1-го числа): по факту, по окладу, или по окладу, умноженному на 12 месяцев?
В соответствии с п. 7 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением КМУ от 08.02.95 г. № 100, сумма компенсации за неиспользованный отпуск определяется так же, как и сумма отпускных - путем умножения средней заработной платы расчетного периода на количество календарных дней отпуска. Далее

Как заполняются показатели Расчета суммы акцизного налога с реализации горючего при их отрицательном значении?
Если в отчетном периоде в графах 12 - 16 и 20 приложения 11 к декларации акцизного налога Расчета суммы акцизного налога с реализации горючего" расчетно возникает отрицательное значение показателей, то в таких графах проставляется "0". Далее

Нацкомфинуслуг принял методику расчета общей стоимости и реальной годовой процентной ставки потребительского кредита, а также дополнительные требования к договорам страхования жизни
Нацкомфинуслуг распоряжением от 20.07.2017 г. № 3238 утвердил Методику расчета общей стоимости кредита для потребителя, реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Общие расходы по потребительскому кредиту включают такие расходы потребителя… Далее

Если договор на продажу недвижимого имущества был аннулирован после первой продажи, то повторная продажа налогом не облагается
Если физическим лицом было продано недвижимое имущество, указанное в п. 172.1 НКУ, а в дальнейшем данный договор продажи аннулирован и это же недвижимое имущество продано повторно, то есть осуществлена продажа одного объекта, то доход с данной продажи не облагается налогом, если такое имущество находится в собственности налогоплательщика свыше трех лет. Далее

Могут ли органы ГФС требовать у физического лица выписку с его текущего счета (не имеющего отношения к предпринимательской деятельности этого лица), на который поступали денежные средства от юридического лица за услуги по договору аренды?
Юридическое лицо налог на доходы из сумм арендной платы удерживало. Согласно п. 5.6 Положения об организации операционной деятельности в банках Украины, утвержденного постановлением Правления НБУ от 18.06.2003 г. № 254, выписка из лицевого счета клиента является подтверждением выполненных за день операций и предназначена для выдачи или отправки клиенту.  Далее

Пересортица, излишки и недостачи ТМЦ на складе
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются, а также документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка (ст. 10 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине") Далее

Код УКТ ВЭД в налоговой накладной
ГФС в ИНК от 23.08.2017 г. № 1712/6/99-99-15-03-02-15/ІПК сообщает, что НКУ не предусмотрено особенностей заполнения кода товара согласно УКТ ВЭД в случае его отсутствия в Таможенном тарифе Украины. Далее

Какой документ необходимо предъявить для получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, в случае ее утраты (порчи), если паспорт гражданина Украины также утерян?
В случае утери документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (ИНН), с одновременной утерей паспорта гражданина Украины физическому лицу для получения такого документа необходимо… Далее

Финансовые кредиты, по которым просрочка погашения долга составляет более 360 дней - безнадежная задолженность
В ИНК от 27.07.2017 г. № 1374/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ГФС, учитывая позицию, изложенную в письме Минфина от 14.07.2017 г. № 11210-11-10/18862 сообщает, что для целей применения положения п.п. 14.1.11 НКУ к безнадежной задолженности банками относится задолженность по финансовым кредитам, по которым просрочка погашения долга (его части) составляет свыше 360 дней. Далее

Наше предприятие занимается оптовой торговлей товаров. Решили провести рекламную акцию. При заказе десяти единиц товара покупатель получает 1 шт. по цене 0,10 грн. Нужно ли доначислять НО по НДС на акционный товар? Мы плательщики НДС и продажа осуществляется предприятиям - плательщикам НДС.

Да, при продаже акционного товара по цене 0,10 грн. следует доначислить налоговые обязательства по НДС, так как согласно требованиям п. 188.1 ст. 188 НКУ база налогообложения не может быть ниже цены приобретения. Поэтому при продаже акционного товара выписывается две налоговые накладные… Далее

Можно ли принимать наличные денежные средства в кассу предприятия за собственную продукцию (зерно) по приходным кассовым ордерам, а за покупные товары через РРО?
В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о РРО регистраторы расчетных операций и расчетные книжки не применяются субъектами хозяйствования исключительно при реализации продукции собственного изготовления. При осуществлении предприятием операций по реализации продукции несобственного изготовления, применение РРО обязательно, причем для всех видов реализуемой продукции. Далее

Предприниматель может уплачивать налоги с карточки физического лица
Как сообщает ГФС (подкатегория 135.04 "ЗIР"), источниками уплаты денежных обязательств или налогового долга предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, являются любые собственные средства. Их уплату можно осуществлять как собственными средствами, так и с банковской карточки физического лица. Далее

Заполняется ли приложение к критериям блокировки налоговой накладной, если получен аванс за товары, поставка которых не состоялась?
ГУ ГФС в Днепропетровской области отмечает, что в соответствии с п. 201.16 НКУ с 01.07.2017 г. регистрация НН/РК в ЕРНН может быть остановлена в случае соответствия такой НН/РК совокупности критериев оценки степени рисков, достаточных для приостановления регистрации НН/РК в ЕРНН. Далее

О правомерности размещения неприбыльной организацией свободных средств на депозитном счете в банке
ГУ ГФС в Днепропетровской области информирует, что в соответствии с п.п. 133.4.1 НКУ неприбыльным предприятием, учреждением и организацией является предприятие, учреждение и организация (далее - неприбыльная организация), одновременно отвечающая следующим требованиям… Далее

Лицо, которое производит подакцизные товары (продукцию) на таможенной территории Украины является плательщиком акцизного налога
ГУ ГФС в Тернопольской области сообщает. Согласно ст. 212 НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI плательщиком акцизного налога является: лицо, производящее подакцизные товары (продукцию) на таможенной территории Украины, в том числе из давальческого сырья (п.п. 212.1.1 НКУ)… Далее

Какой размер штрафа за непредставление в ГФС уведомления о приеме на работу?
Поскольку предоставление уведомления в органы ГФС о приеме работника на работу это одно из условий оформления на работу, то ответственность за непредоставление уведомления в ГФС и ее территориальных органов такая, как за нарушение законодательства о труде, то есть административная и финансовая. Далее

Учет МНМА
Активы предприятия разделяются на оборотные и необоротные. Согласно НП(С)БУ-1, утвержденному приказом Минфина от 07.02.2013 г. № 73, оборотные активы - это денежные средства и их эквиваленты, которые не ограничены в использовании, а также другие активы, предназначенные для реализации или потребления на протяжении операционного цикла или в течение 12 месяцев с даты баланса. Далее

Возвратная финансовая помощь: правовые аспекты
На практике нередко возникает необходимость получения возвратной финансовой помощи (займа) от сторонних лиц: учредителей, дружественных предприятий или обычных контрагентов. В данной статье мы расскажем о том, на что нужно обратить внимание при совершении таких операций. Далее
У бывшего спецрежимника не закрыт счет 48: как быть
Во времена спецрежима НДС расчеты по нему в бухучете отражались определенным образом, в частности использовался счет 48. У некоторых сельхозпредприятий на этом счете до сих пор числятся определенные суммы. Куда их закрыть? Далее

 

В поисках новых возможностей сквозь призму конституционной жалобы
Сейчас в Украине происходит реформирование сферы правосудия, претерпел изменения даже Основной Закон государства – Конституция – в части правосудия (Закон Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" № 1401-VIII вступил в силу еще 30 сентября 2016 года). Во их исполнение был принят и Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" № 2136-VIII, который вступил в силу 03 августа 2017 года. Далее

Право на сделку, или Как защитить корпоративные права
Основной целью деятельности коммерческого предприятия является получение прибыли, предусматривающее заключение значительного количества сделок. Большинство предприятий каждые день, неделю, месяц, год совершают миллионы, сотни миллионов сделок. Далее

Ведение бизнеса в Украине сквозь призму практики ЕСПЧ
Существует стереотип, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) создан прежде всего для защиты личных неимущественных прав физических лиц. Юридические лица, исчерпавшие средства правовой защиты в государственных судах и других органах, часто даже не рассматривают возможность продолжения защиты своих имущественных прав именно в ЕСПЧ. Конечно, иски юридических лиц против Украины в указанном Суде немногочисленны по сравнению с количеством обращений граждан. Далее

Антикоррупционная проверка (Due Diligence): что, как, когда, насколько?
 Еще совсем недавно вопроса антикоррупционной проверки, которую часто именуют заимствованным английским словосочетанием "Due Diligence", не было на радаре большинства украинских юристов, не говоря уже об украинских компаниях. Однако беспрерывная глобализация, в частности требования Закона США о коррупции заграницей и Закона Великобритании о взяточничестве, а также разъяснения компетентных органов США и Великобритании, поспособствовала тому, что все чаще антикоррупционная проверка является обязательной составляющей комплексного правового аудита украинской компании, которую хотят приобрести крупные международные корпоративные группы…Далее

Рубрика:
Комментарии
  • Олесь
11.09.17 16:01

Дякую!!!

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
44581 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти