Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15.10.17
5016 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (09.10.2017 - 15.10.2017)

Щодо відображення в бухгалтерського обліку соціальних виплат
Згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629… Далі

Захворів у відпустці? Підтверди та отримай її продовження
Лист Мінсоцполітики від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284 Далі

Внесено зміни до інструкції про облік підручників
МОН наказом від 22.08.2017 р. № 1228 внесло зміни до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І — ІІ рівнів акредитації, затвердженої наказом МОН від 02.12.2013 р. № 1686. Далі

Бюджет-2018 — черговий виклик для місцевого самоврядування
Уже другий рік поспіль уряд демонструє нову якість бюджетного процесу. Проект держбюджету на 2018 р. і пакет законодавчих змін до нього подані в парламент вчасно. З 15 вересня цього року розпочалася широка та відкрита дискусія щодо його основних параметрів. Блок місцевого самоврядування не є винятком, адже децентралізація задекларована як один із урядових пріоритетів. Системний аналіз запропонованих змін дає можливість виокремити низку значних ризиків для місцевого самоврядування наступного року. Далі…  

Новий Закон про освіту: оплатно-трудові норми
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII набув чинності 28.09.2017 р. Проте заплановано, що окремі його норми почнуть застосовуватися пізніше. Далі

Уряд змінив оклади в ОМС: кого торкнулися нововведення
Постановою КМУ від 27.09.2017 р. № 730 Уряд вніс зміни в додатки 50, 51, 54 і 55 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268. Далі

Кабмін затвердив типові положення закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
Кабмін постановою від 4 жовтня 2017 р. № 741 затвердив: Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги; Типове положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; Типове положення про соціальний центр матері та дитини; Типове положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді; Типове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Далі

Етапи підготовки та розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на посади реформаторів
Особи, які претендують на зайняття посад фахівців з питань реформ, проходять конкурс за загальною процедурою, а відтак на другому етапі мають успішно впоратися з розв’язанням ситуаційних завдань. Змодельовані «заочно» кандидатом шляхи вирішення проблемної ситуації дозволяють виміряти його аналітичні і креативні здібності, спроможність інноваційно мислити та приймати нестандартні рішення. Далі...

Щодо порядку застосування до державних службовців дисциплінарних стягнень
Згідно із частиною першою статті 64 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. Далі

 

Должен ли предприниматель требовать справку о состоянии здоровья при приеме на работу
При заключении трудового договора гражданин обязан предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, а в случаях, предусмотренных законодательством, — также документы об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и др. Соответствующий список документов при приеме на работу изложен в ст. 24 КЗоТ. Далее

 

Финрезультата до налогообложения не корректируют на сумму дивидендов, полученных от нерезидента
Позиция контролеров аргументирована тем, что нерезидент не уплачивает налога на прибыль при выплате дивидендов. Поэтому и двойного налогообложения в данной ситуации не возникает. Далее

Как учитывать расходы предприятия при отсутствии производственного процесса
Предприятие открыло новое производство. Из 20 рабочих дней оборудование работает 5. На какой счет отнести расходы (амортизация оборудования, сертификаты, патенты, зарплата работника, прочие расходы, связанные с производством), когда продукция не выпускается? Далее

Податкова накладна на спожиті орендарем комунальні послуги
Основним предметом договору оренди є розмір орендної плати за користування майном. Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а відшкодовує (компенсує) орендодавцеві витрати на їх оплату, то в договорі оренди визначають порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (відшкодування). Далі

ЄСВ на різницю між заробітками працівників, переведених на нижчеоплачувану роботу
Працівники, які мають статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть бути переведені на нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я. Далі

 

Если иностранец хочет сдать в аренду недвижимое имущество
В соответствии с пп. 170.1.3 НКУ недвижимость, принадлежащая физическому лицу - нерезиденту, предоставляется в аренду исключительно через физическое лицо - предпринимателя или юридическое лицо - резидента (уполномоченных лиц), выполняющих представительские функции такого нерезидента на основании письменного договора и выступают его налоговым агентом в отношении таких доходов. Далее…  

Штрафные санкции в сфере реализации горючего
Применяются ли штрафные санкции в соответствии с п. 117.3 ст. 117 НКУ за реализацию горючего в емкостях до 2 литров без регистрации таких субъектов хозяйствования плательщиками акцизного налога? Далее

Нюансы внесения изменений в лицензию на розничную торговлю алкоголем или табаком
Каков порядок внесения изменений в лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками или табачными изделиями в случае изменения наименования юридического лица или фамилии физического лица, места нахождения или места жительства, адреса места торговли в связи с переименованием населенного пункта, улицы. Далее…  

Отчетность неприбыльных: особенности заполнения
Главное управление ГФС в Днепропетровской области напоминает, что неприбыльным предприятием, учреждением и организацией является предприятие, учреждение и организация, одновременно отвечает требованиям, установленным в п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Налогового кодекса Украины по изменениям и дополнениями ( далее - НКУ), в частности, внесена контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. Далее

Компенсация ущерба: документальное оформление и учет
При инвентаризации была выявлена недостача товара на складе, кладовщик согласился компенсировать ущерб в счет постепенного удержания суммы ущерба из заработной платы (в течение 3 месяцев). Руководство против такого порядка выплаты компенсации не возражает. Как правильно оформить такую операцию документально и отразить ее в учете? Каким образом признавать доход: сразу на всю сумму компенсации или по мере удержания из зарплаты? Далее

Просроченные продовольственные товары
В ходе проведения инвентаризации выявлены товары с истекшим сроком годности. Как это отразить документально? Далее

Талоны на бензин: нужно ли их инвентаризировать
Предприятие приобрело у нескольких поставщиков талоны на бензин разного номинала (на 10 и 20 литров каждый) и учитывает их как денежные документы. Талоны хранятся в сейфе кассира. Нужно ли инвентаризировать талоны при проведении инвентаризации кассы (она проводится один раз в 3 месяца)? Если да, то в каком документе и как именно их отражать: отдельно по каждому поставщику или по номиналу? Далее

Ответственность за непроведение инвентаризации
Статьей 10 Закона о бухучете предусмотрено, что объекты и периодичность проведения инвентаризации определяются собственником (руководителем) предприятия, кроме случаев, когда ее проведение является обязательным согласно законодательству, то есть с учетом требований Положения № 879. Далее

Чи можуть бути голова правління (чоловік) і член ревізійної комісії (дружина) з однієї квартири?
Зазвичай, коли члени однієї родини обіймають посади, що якимось чином контролюють один одну, особливо у сфері фінансів, є привід припускати необ’єктивність результатів такої діяльності, але, можливо, і в законодавстві є певні обмеження? З’ясовуймо… Далі

Поради бухгалтеру. Складаємо посадову інструкцію для голови правління ОСББ
Основою для розробки посадової інструкції є кваліфікаційна характеристика відповідної посади (професії), а для голови правління ОСББ потрібно врахувати ще й положення Статуту ОСББ та рішення загальних зборів щодо його прав та обов’язків. Далі

ОСББ передає в оренду приміщення: бухгалтерський та податковий облік
Частенько в будинку є нежитлові приміщення, що належать усім власникам. Безцільний простій таких приміщень за часів постійного зростання комунальних платежів — це розкіш. Тому кожне ОСББ зацікавлене, щоб здати свої нежитлові приміщення в оренду для отримання доходу, який використовуватиметься в цілях діяльності такого ОСББ. Далі

Сводная налоговая накладная в конфигурации «Бухгалтерия для Украины»
По просьбе наших читателей обратим внимание на оформление именно сводных налоговых накладных при поставке товаров ниже цены приобретения. Это возможно в конфигурации «Бухгалтерия для Украины». Далее

О КВЭДах в заявлении единщика, ЕСВ в Книге учета общесистемщика: наиболее интересные разъяснения фискалов для ФЛП
Несмотря на то что упрощенная система налогообложения предусматривает простоту ее применения, на самом деле это не совсем так. Подтверждением того является ряд обращений налогоплательщиков к фискалам с просьбой объяснить, как правильно применять нормы действующего законодательства, в частности, относительно ведения деятельности на упрощенной системе налогообложения. Далее

Где спрятаны прошлогодние авансовые переплаты по налогу на прибыль
В комментируемом письме налоговики объяснили механизм зачисления переплат, образовавшихся еще во времена авансовой уплаты налога на прибыль. Напомним: переплатами считались суммы начисленных и уплаченных ежемесячных авансовых взносов сверх суммы начисленного налога на прибыль за год. Далее

Пенсионная реформа и уплата ЕСВ: точки пересечения
ыло бы странно, если бы пенсионная реформа не коснулась законодательства о ЕСВ. Ведь пенсии выплачиваются именно за счет поступлений части единого взноса, распределяемого между социальными и Пенсионным фондами согласно пропорциям, установленным Постановлением № 675. Поэтому в Закон о ЕСВ внесены ряд изменений, часть которых вступает в силу с 11.10.2017, а остальные – с 01.01.2018. Давайте проанализируем нововведения. Далее

Товар оплачен через "платежных" посредников в нерабочее время: когда печатать чек РРО и признавать НО по НДС
Поводом для дискуссии стал вопрос читателя: "Товар оплачен с помощью компаний, специализирующихся на предоставлении посреднических услуг по приему платежных карточек в Интернете (Liqpay, Рortmone и т. п.), после окончания рабочего дня либо в выходные или праздничные дни. Поставку товара осуществляет сам продавец либо покупатель забирает его в интернет-магазине. На какую дату признавать налоговые обязательства по НДС и печатать чек РРО?". Вопрос чрезвычайно актуальный и интересует сегодня многих субъектов хозяйствования, осуществляющих интернет-продажи. Далее…  

Аутсорсинг в Украине и в мире: особенности, тенденции и перспективы
Исторически аутсорсинг впервые был признан как бизнес-стратегия в 1989 году, хотя инструментарий аутсорсинга был использован намного ранее в течение 70-х годов в автомобилестроительной отрасли. Регулярно применяемый на протяжении 90-х, инструмент аутсорсинга прочно интегрировался в международный бизнес. Далее

Внесение изменений в Регламент МКАС при ТПП Украины: позитивные аспекты для участников арбитражного процесса
Начиная с 01 января 2018 года Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины будет рассматривать дела в соответствии с положениями нового Регламента. Далее

Как защитить украинский бизнес? Эксперты обсудили на конференции
5 октября 2017 г. Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал письмо о недопущении нарушений прав субъектов хозяйствования. Юристы Juscutum моментально отреагировали на эту новость и рассмотрели следующие главные моменты: законность действий правоохранительных органов в соответствии с письмом Генпрокурора… Далее

Применение перечня организационно-правовых форм нерезидентов, операции с которыми могут быть признаны контролируемыми: разъяснение от ГФСУ
Государственная фискальная служба Украины в письме от 14.08.2017 г. № 21674/7/99-99-14-01-02-17 предоставила разъяснение относительно особенностей применения Перечня № 480 в 2017 году. Далее

Борьба с уклонением от налогов: что для украинского бизнеса означает присоединение к BEPS
По просьбе стран "Большой двадцатки" Организация экономического сотрудничества и развития разработала План действий по противодействию размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения – BEPS. Он является логическим продолжением тренда на прозрачность финансовых практик, частью которого является также борьба с офшорами и избежанием налогообложения. Поскольку Украина хочет занимать почетное место в мировой политике и экономике, то она также присоединилась к BEPS. Правительство уже разрабатывает концепцию воплощения его в жизнь. Далее

Что необходимо сделать бизнесу для привлечения инвестиций от миллениалов
На сегодняшний день миллениалы уже диктуют бизнесу свои условия: на их вкусы ориентируются производители, поскольку именно они сейчас стали главными потребителями. Однако вскоре их воздействие станет прямым, а не косвенным, ведь они перейдут из статуса потребителей в разряд инвесторов. Поэтому, если вы не хотите остаться без финансирования, необходимо уже сейчас начинать учитывать вкусы миллениалов. Далее

1 сентября вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС
Ассоциация с ЕС – документ, определяющий рамочные положения относительно расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. Среди основных направлений углубления отношений – приближение отечественного законодательства к европейскому, в частности, в сфере налогообложения, бухгалтерского учета и аудита. Также предусмотрено, что стороны направляют свою деятельность на обмен информацией и опытом относительно существующих систем и соответствующих нововведений в указанных сферах. Далее

Инвесторам расширят возможности для вложения средств
Предложено освободить от налогообложения два вида доходов от ценных бумаг. Чтобы сделать возможным привлечение субъектами хозяйствования под государственные (местные) гарантии кредитов для реализации проектов развития, а также финансирование бюджетов всех уровней за счет внешних источников, в свое время были освобождены от налогообложения доходы, полученные нерезидентами в виде процентов или дохода (дисконта) на государственные ценные бумаги или облигации местных займов. Далее

Функционирование рынков капитала и регулируемых рынков будет регламентироваться отдельным законом
Об этом позаботилась группа народных депутатов — инициаторов законопроекта. На официальном веб-портале ВРУ зарегистрирован проект Закона о рынках капитала и регулируемых рынках (от 01.09.2017 г. № 7055). Как следует из пояснительной записки, указанным законопроектом: предусматривается создание правового поля и урегулирование отношений, связанных как с биржевыми, так и с внебиржевыми деривативами… Далее

Освобождены от налогов доходы нерезидентов от государственных ценных бумаг
Внесены изменения в Налоговый кодекс. Верховная Рада освободила от налогообложения для нерезидентов не только проценты или доход (дисконт) на государственные ценные бумаги, облигации местных займов или долговые ценные бумаги, выполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, но и другие доходы по государственным ценным бумагам, выплачиваемые центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику. Далее

Национальный банк продолжает работу по внедрению МСФО
Правление Национального банка Украины 11 сентября 2017 года приняло постановление "Об утверждении нормативно-правовых актов Национального банка Украины по бухгалтерскому учету" № 89, которым утверждены изменения в План счетов бухгалтерского учета банков Украины и инструкции по его применению. Далее

Может ли работник вернуть неиспользованные в зарубежной командировке средства в гривне по курсу курсу Нацбанка на день отчета? В какой валюте составляется Отчет об использовании средств?
Остаток неизрасходованных в загранкомандировке денежных средств работник должен вернуть в той валюте, которая ему выдавалась. При этом в Отчете об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет, такой остаток указывается в валюте государства, в которое направлялся работник, или в свободно конвертируемой валюте. Далее

Предприятие на общей системе налогообложения имеет наемного работника - пенсионера. Есть ли какие-либо льготы при уплате ЕСВ за такого работника? Обязательно ли доначислять ЕСВ до минимального уровня, если доход такого пенсионера составляет менее 3 200 грн.?
Для работников-пенсионеров действующим законодательством не предусмотрены отдельные льготы при взимании налога на доходы и начислении единого взноса. То есть их начисление и уплата осуществляются на общих основаниях. Далее

Предприятие осуществляет наличные расчеты с применением расходных кассовых ордеров, должности кассира нет (обязанности кассира исполняет бухгалтер). Правильно ли, что расчеты осуществляются бухгалтером на его рабочем месте?
В соответствии с определением п. 1.2 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637, касса - это помещение или место осуществления наличных расчетов, а также приема, выдачи, хранения наличных денежных средств, других ценностей, кассовых документов. Причем отметим, что касса - это не обязательно отдельное помещение. Далее

Прекращаете предпринимательскую деятельность, как быть с единым взносом?
Физическое лицо - предприниматель лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единный государственный реестр записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом (часть 8 статьи 4 Закона Украины от 15.05.2003 г. № 755-IV), а значит и лишается статуса плательщика единого взноса. Далее

Может ли женщина по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет продлить отпуск по уходу за ребенком до достижения им шести лет без справки медучреждения, только на основании своего заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы? Сохраняется ли за женщиной рабочее место? Может ли она работать неполный рабочий день?
В соответствии со ст. 18 Закона Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР "Об отпусках" (далее - Закон об отпусках) по окончании отпуска по беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Согласно ч. 6 ст. 179 КЗоТ и п. 3 ч. 1 ст. 25 Закона об отпусках в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, женщине в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Далее

Как арендатору списать недоамортизированные улучшения на арендованном объекте в случае окончания договора аренды?
Отвечает на эти вопросы ГУ ГФС во Львовской области. При определении финансового результата до налогообложения в расходах учитывается недоамортизированная часть ремонта арендованного основного средства по окончании договора оперативной аренды. Далее

Можно ли включить в налоговую скидку расходы на лечение?
ГУ ГФС в Закарпатской области сообщает. Налоговая скидка для физических лиц, которые не являются субъектами хозяйствования - это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента по приобретению товаров (работ, услуг) у резидентов физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных НКУ. Далее

Должно ли лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, открывать расчетный счет для ведения хозяйственной деятельности?
Как сообщает ГФС в подкатегории 135.06 "ЗIР", субъекты хозяйствования имеют право открывать счета для ведения хозяйственной деятельности и обеспечения собственных нужд в любых банках Украины по собственному выбору. Далее

Можно ли декларацию о валютных ценностях представлять в электронном виде?
Как разъясняет ГФС в подкатегории 114.04 "ЗIР", субъект хозяйствования, может представлять в орган ГФС декларацию о валютных ценностях в электронном виде. Напомним, что форма декларации утверждена приказом Минфина от 25.12.95 г. № 207. Далее

Подлежат ли обложению НДФЛ и как отражаются в налоговом расчете № 1ДФ доходы в виде процентов на текущие банковские счета физических лиц для выплаты заработной платы, стипендий, пенсий и социальной помощи?
Согласно п.п. 164.2.8 НКУ к общему месячному (годовому) налогооблагаемому доходу плательщика налога включаются, в частности пассивные доходы кроме указанных в п.п. 165.1.41 НКУ. Подпунктом 165.1.41 НКУ определено, что до общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога не включаются доходы в виде процентов на текущие банковские счета, по которым в пользу физических лиц осуществляются исключительно выплаты заработной платы, стипендий, пенсий, социальной помощи и других предусмотренных законом социальных выплат. Далее

Можно ли возвращать возвратную финансовую помощь учредителю, если он не является сотрудником фирмы, через кассу предприятия по расходному кассовому ордеру (учредитель предоставил помощь как физическое лицо, но также он является и предпринимателем). Есть ли при возврате денежных средств ограничение по сумме? Если осуществлять возврат через банк, то можно ли это сделать с помощью личной карты?
Если договор по предоставлению финансовой помощи заключен с физическим лицом (при этом не имеет значения, является ли такое лицо одновременно учредителем или должностным лицом предприятия либо предпринимателем), то возможен возврат наличных денежных средств физическому лицу из кассы предприятия по расходному кассовому ордеру (п. 3.5 Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637)… Далее

Рубрика:
Комментарии
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61104 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти