Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


30.10.17
6785 7 Печатать

Учет штрафов, начисленных государственными органами

В индивидуальной налоговой консультации от 03.10.2017 г. № 2115/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ГФС рассматривает вопрос относительно корректировки финансового результата до налогообложения на сумму штрафов, начисленных по решениям соответствующих государственных органов.

Согласно п.п. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 НКУ финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму расходов от признанных штрафов, пени, неустоек, начисленных в соответствии с гражданским законодательством и гражданско-правовыми договорами в пользу лиц, которые не являются налогоплательщиками (кроме физических лиц), а также в пользу налогоплательщиков, деятельность которых облагаются налогом по ставке 0 %.

Таким образом, для целей определения разниц в соответствии с этой нормой учитываются штрафные санкции, начисленные в пределах гражданско-правовых договоров, заключенных с другими субъектами хозяйствования согласно нормам гражданского законодательства.

Штрафные санкции, начисленные государственными органами за нарушение требований другого законодательства, для определения таких разниц не учитываются.

По материалам "Аверс-Бухгалтерия"
Комментарии
  • Вики
30.10.17 08:34

Доброе утро. Это и для малых предприятий тоже?

Ответить
  • Оля
30.10.17 09:06

А я вообще ничегошеньки не поняла

Ответить
  • Люда
30.10.17 10:19

Тоже не поняла: в итоге - финансовые санкции, начисленные государственными органами, включаются в расходы до налогообложения или не включаются?

Ответить
  • natella
30.10.17 09:59

о! наконец-то отделили наши междусобойные штрафы от "своих". ну-ну....

Ответить
  • Ок
30.10.17 10:47

А ссылочка то на другую ИНК)) Админу сайта - исправьте

Ответить
  • Ок
30.10.17 10:51

"Проваливается" в совсем другую консультацию...А вот текст "пероисточника"Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 03.10.2017 р. № 2115/6/99-99-15-02-02-15/ІПКДержавна фіскальна служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму штрафів, нарахованих за рішенням відповідних державних органів, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом обкладення податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.Підпунктом 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків згідно з п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.Цивільно-правова відповідальність є однією з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав та обов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, котра передбачена нормами Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства.З урахуванням ст. 549 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.Згідно з частиною третьою ст. 14 ЦКУ виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.Враховуючи зазначене, для цілей визначення різниць відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу враховуються штрафні санкції, нараховані у межах цивільно-правових договорів, укладених з іншими суб'єктами господарювання згідно з нормами цивільного законодавства. Штрафні санкції, призначені державними органами за порушення вимог іншого законодавства, для визначення таких різниць не враховуються.Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Ответить
  • Нина1
31.10.17 15:32

А что, для другого налогоплательщика п.140.5.11 с.140 НКУ может трактоваться по-другому? Хорошо господа разъяснители устроились!!!

Ответить
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
61248 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно