Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


17.12.17
6835 2 Печатать

Обзор интернет-изданий (11.12.2017-17.12.2017)

Уряд схвалив Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердив план заходів щодо її реалізації
Розпорядження Уряду розроблено з метою визначення напрямів, механізму і строків створення та впровадження ефективної інформаційної системи для створення умов відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Далі

«FIT-Бюджет» - платформа для ведення бухобліку в бюджетній установі!
У нас є гарна новина. Вже з 1 січня ми запускаємо в роботу платформу «FIT-Бюджет»! Для тих, хто не чув, «FIT-Бюджет» - це інноваційна платформа для ведення бухобліку в бюджетній установі. Ставайте користувачем вже з Нового року! Далі

Щодо виплати доплати за вислугу років працівникам клубних закладів
Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 N 1026. Далі

Урядом упорядковано умови оплати праці окремих категорій працівників місцевих державних адміністрацій
Урядом упорядковано умови оплати праці окремих категорій працівників місцевих державних адміністрацій. Відповідні зміни внесено до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 та від 18 січня 2017 р. № 15.  Далі

Міста обласного значення: спроможність — шлях до приєднання
Нагадаємо, що 16.11.17 р. Верховною Радою України в першому читанні було прийнято проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (зареєстровано у Верховній Раді України за № 6466 від 18.05.17 р.). Про те, які перспективи відкриваються у разі його остаточного прийняття, читайте у матеріалі. Далі

Оплата праці за викладання кількох предметів: як враховувати кваліфікаційну категорію?
Учитель має вищу кваліфікаційну категорію. Виходячи із цієї кваліфікаційної категорії йому здійснюють оплату праці за викладання хімії та фізики. З вересня 2017 року цей учитель ще викладає правознавство (за цим предметом курси підвищення кваліфікації не проходив). Чи слід враховувати наявну вищу кваліфікаційну категорію при оплаті праці за години викладання правознавства? Далі

ДФСУ хоче бачити у звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації і витрати на амортизацію
Чи передбачено у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відображення всіх сум доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації ОЗ), визначених за правилами бухгалтерського обліку? Далі

Уряд упорядкував умови оплати праці в установах соцзахисту, що опікуються дітьми та сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах
Уряд упорядкував умови оплати праці працівників установ соціального захисту населення, що опікуються дітьми та сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах  Далі

Середньоденна зарплата для декретних— не менше ніж 105,12 грн.! — Незалежно від страхового стажу
Відразу звернемо увагу: йдеться про розрахунок суми декретної допомоги в ситуації, коли у працівниці, що збирається в декретну відпустку, за останні 12 місяців зароблений страховий стаж менше 6 місяців. А саме про те, чи діє правило за сумою середньоденної зарплати не менше 105,12 грн. для таких працівниць або ні. Далі

Какие статотчеты можно представлять в электронной форме в 2018 году
Госстат приводит на своем сайте Перечень форм государственных статистических наблюдений и финансовой отчетности, которые могут представляться респондентами в электронном виде в 2018 году. Далее

Несчастный случай непроизводственного характера: особенности назначения пособия за счет соцстраха
При возникновении вопросов относительно назначения пособия по временной нетрудоспособности в связи с травмой, не связанной с исполнением трудовых обязанностей, по требованию работников Фонда соцстраха, осуществляющих проверку, комиссия по социальному страхованию предоставляет протокол заседания относительно принятия данного решения, другие материалы проведенного расследования или же акт по форме НТ в случае, если он был составлен. Далее

Предоставляем доступ к онлайн-ресурсам: будет ли НДС
Операция плательщика НДС по поставке услуг по предоставлению доступа к вычислительным ресурсам, место поставки которых в соответствии со ст. 186 НКУ расположено на таможенной территории Украины, является объектом обложения НДС и облагается в общеустановленном порядке по ставке 20%. Далее

ГФС о заполнении Сообщения о заключении форвардного контракта
Налогоплательщик обратился с запросом в ГФС относительно порядка заполнения Сообщения о заключении форвардного или фьючерсного контракта, в случае контрактирования предприятием общего объема продаж продукции и фиксирования цены в зависимости от периода поставки. Далее

Необходимо ли распространение электронных денег проводить через РРО
Выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк. Банк, осуществляющий выпуск электронных денег, берет на себя обязательства по их погашению. Далее

Минфин намерен обновить методику определения прибыли налоговым агентом — торговцем ценных бумаг
Минфин обнародовал проект изменений в Методику определения инвестиционной прибыли профессиональным торговцем ценными бумагами при исполнении функций налогового агента. Далее

Какие вопросы проверяет ПФУ в ходе проверки
ПФУ внес изменения в форму акта, который составляется по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования. Далее

Может ли благотворительный фонд размещать платную рекламу в собственной газете
Налоговики рассмотрели обращение относительно правомерности размещения в печатном средстве благотворительного фонда, в статусе неприбыльной организации, материалов, статей, объявлений и другой информации на платной основе. Далее

Премии за предыдущие годы: как включить в налоговые расходы
Расходы на возмещение работникам премии по итогам деятельности в предыдущем году относятся к выплатам, связанным с оплатой труда. Далее

Возмещение расходов волонтера: будет ли облагаемый доход
Доход в виде суммы денежного возмещения каких-либо расходов физического лица — налогоплательщика (волонтера), понесенных им при осуществлении волонтерской деятельности, включается обществом в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого волонтера и облагается НДФЛ и военным сбором на общих основаниях. Далее

Какими будут должностные оклады в госорганах с 2018 года
Минсоцполитики разработало проект постановления КМУ «Вопросы оплаты труда работников государственных органов, судов, органов и учреждений системы правосудия по группам оплаты труда в 2018 году». Далее

Объект налогообложения решили закрыть — как заполнить раздел 3 ф. № 20-ОПП
В случае закрытия объекта налогообложения, объекта, связанного с налогообложением или через который осуществляется деятельность, в т.ч. в результате прекращения деятельности налогоплательщика, уведомление по форме № 20-ОПП представляется с обновленной информацией о данном объекте… Далее

Предлагается пересмотреть предельный размер платы за проживание в студенческих общежитиях
МОН разработало проект приказа «Об установлении предельного размера платы за проживание в студенческих общежитиях высших заведений высшего образования государственной и коммунальной форм собственности». Далее

ГФС о пересчете суммы военного сбора и возврате излишне уплаченного
Работодатель и/или налоговый агент имеет право осуществлять перерасчет сумм начисленных доходов, удержанного налога за любой период и в любых случаях для определения правильности налогообложения, независимо от того, имеет ли налогоплательщик право на применение налоговой социальной льготы (пп. 169.4.3 НКУ). Далее

Получили комиссию за услуги проверки документов для факторинга: будет ли НДС
В понимании норм НДС для целей обложения НДС комиссия, получаемая плательщиком НДС за поставки услуг (проверка документов для осуществления операций по открытию, авизированию и подтверждению аккредитивов в любой валюте по внутриторговым, импортным, экспортным операциям клиентов, для факторинговых операций и внесения изменений в договор факторинга), рассматривается как оплата их стоимости. Далее

Представление ф. № 1 ДФ за обособленное подразделение не уполномоченое начислять НДФЛ
Лица, имеющие статус налоговых агентов, обязаны подавать в сроки, установленные для налогового квартала, налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, а также суммы удержанного с них налога в контролирующий орган по месту своего расположения. Далее

Налоговая накладная: порядок заполнения
Главное управление ГФС в Днепропетровской области сообщает, что согласно п. 201.2 Налогового кодекса Украины форма и порядок заполнения налоговой накладной утверждаются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику. Далее

Порядок заполнения неприбыльщиками регистрационного заявления по форме 1-РН
Согласно п. 6 Порядка ведения Реестра неприбыльных учреждений и организаций, включение неприбыльных предприятий, учреждений и организаций в Реестр и исключения из Реестра, утвержденного постановлением КМУ от 13.07.2016 г. № 440, для включения в Реестр неприбыльная организация должна подать в контролирующий орган по основному месту учета, в частности, регистрационное заявление по форме 1-РН согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Далее

Налоговую социальную льготу не применяют к авансу
Согласно п. 169.1 Налогового кодекса Украины налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10 гривен (2015 году - 1710 грн, в 2016 году - 1930 грн, в 2017 году - 2240 грн). Далее

Базовый норматив для отчисления госдивидендов в 2017 году в новом проекте
МЭРТ обнародовала проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства". Далее

Премії за минулі роки: коли можна включити до витрат
Податківці нагадали, що до складу витрат підприємства включають витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, відшкодовані після 01.01.2015 за рахунок резервів і забезпечень, сформованих до 01.01.2015. Далi

Нерезидент надає рекламні послуги в Україні: оподатковуємо дохід
Нерезидент, який надає послуги з розміщення реклами в мережі Інтернет на території України, зобов’язаний створити постійне представництво. Прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, оподатковують у загальному порядку. Далi

До суми оренди входить земельний податок: що з ПДВ
Лист ДФС від 28.07.2017 р. № 16551/6/99-99-15-03-02-15. В орендній платі за нерухомість орендар має отримувати відшкодування усіх елементів витрат, пов’язаних із наданням майна в оренду, у т. ч. земельного податку. Отже, відшкодування земельного податку є складовою вартості послуги з оренди майна. Далі

Чи є сума перевищення кошторису нецільовим використанням коштів ОСББ
Загальними зборами ОСББ в кошторисі на 2017 р. на виконання робіт затверджена одна сума, а витрачено в 2,2 рази більше. Були укладені угоди на суми робіт, яких немає в кошторисі, роботи проведені. Чи є це нецільовим використанням коштів? Яка в цьому випадку передбачена відповідальність Голови правління? Далі

Чи оподатковувати і нараховувати ЄСВ надані ОСББ послуги?
У співвласника ОСББ, який проживає у багатоквартирному будинку, є заборгованість по сплаті внесків. Він згоден погасити заборгованість, яка виникла, виконавши для ОСББ роботи. Всі документи, що підтверджують факт виконання робіт, оформлені. Чи потрібно нараховувати ЄСВ та утримувати ПДФО і військовий збір із  суми винагороди, нарахованої цій особі за виконані роботи? Далі

Каковы особенности предоставления неиспользованного отпуска для работника, проходившего в течение года военную службу?
В соответствии с ч.3 ст.119 КЗоТ за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок. Далее

В сентябре 2017 года предприятие отгрузило товар частному предпринимателю — неплательщику НДС, отразив отгрузку в сводной налоговой накладной за месяц. В октябре предприниматель обратился к предприятию за налоговой накладной, сообщив, что в конце сентября зарегистрировался плательщиком НДС. Что теперь делать?
В данной ситуации необходимо оформить расчет корректировки к сводной налоговой накладной и выписать новую налоговую накладную. По правилам п.201.4 ст.201 НКУ налогоплательщик в случае осуществления поставки товаров/услуг, имеющей непрерывный или ритмичный характер, может составить… Далее
В каком порядке предоставляется налоговая скидка по налогу на доходы физических лиц в части расходов на переоснащение транспортных средств?
В п.п.166.3.7 ст.166 НКУ предусмотрено, что физлицо может получить налоговую скидку по НДФЛ на сумму денежных средств, уплаченных плательщиком налога в связи с переоснащением транспортного средства, принадлежащего плательщику налога, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива. Далее

Учредитель - физическое лицо формирует уставный капитал денежными средствами. Надо ли отражать такой взнос в налоговом расчете по форме № 1ДФ?
В соответствии с п.п. 165.1.44 НКУ сумма имущественного и неимущественного взноса физического лица в уставный капитал юридического лица - эмитента корпоративных прав в обмен на корпоративные права не включается в состав налогооблагаемого дохода физического лица. Далее

Как отразить в бухгалтерском учете операцию передачи товара в целях оказания благотворительной помощи? Поставщик - плательщик НДС, получатель - государственное предприятие. Закупка товара была с НДС.

Бесплатная передача товаров приравнивается к операциям поставки (продажи) таких товаров (п.п. 14.1.191 и 14.1.202 НКУ). При бесплатной поставке товара согласно П(С)БУ-15 и П(С)БУ-16: доход не признается, так как не выполняются критерии для признания доходов, определенные п. 5 П(С)БУ-15. Далее

Учредитель - физическое лицо хочет предоставить возвратную финансовую помощь наличными денежными средствами обществу с ограниченной ответственностью. Какие в данном случае действуют ограничения по наличным расчетам?

Согласно постановлению Правления НБУ от 06.06.2013 г. № 210 предельная сумма наличных расчетов в течение одного дня составляет: между предприятиями (предпринимателями) - 10 000 грн. Далее

Является ли счет-фактура первичным документом?

По мнению налоговиков, изложенному в индивидуальной налоговой консультации ГФС от 14.11.2017 г. № 2608/О/99-99-13-01-02-14/ІПК счет-фактура по своему назначению не соответствует признакам первичного документа (поскольку им не фиксируется какая-либо хозяйственная операция, распоряжение или разрешение на проведение хозяйственной операции), а носит исключительно информационный характер. Далее

Прощение кредитором должнику в 2017 году основной суммы долга до истечения срока исковой давности. Какие налоговые последствия?

Согласно п. 8 подр. 1 разд. ХХ НКУ не считается дополнительным благом налогоплательщика и не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода сумма, прощенная (аннулированная) кредитором в размере разницы между основной суммой долга по финансовому кредиту в иностранной валюте, определенная по официальному курсу НБУ на дату изменения валюты обязательства по такому кредиту с иностранной валюты в гривну, и суммой такого долга, определенной по официальному курсу НБУ по состоянию на 01.01.2014 г., а также сумма процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени) по таким кредитам, прощенных (аннулированных) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности. Далее

Нужно ли применять РРО предпринимателю на 2 группе единого налога с доходом более 1 млн грн. в год при поставке программного обеспечения дистанционным способом и проведении расчетов в безналичной форме?

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.12.2017 г. № 2782/С/99-99-14-05-01-14/ІПК, отвечая на этот вопрос напоминает, что при осуществлении расчетов за товары (услуги) физические лица – предприниматели – плательщики единого налога 2 группы, объем дохода которых в течение календарного года превышает 1,0 млн грн., обязаны применять РРО, в т.ч. при осуществлении безналичных расчетов с помощью платежных карт Visa и МаsterCard с использованием сети Интернет. Далее

Что чаще всего интересует граждан при получении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика?

Какие документы необходимо предоставить для получения регистрационного номера учетной карточки гражданину Украины и куда они подаются? Для получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика физическое лицо, которое ранее не было включено в Государственный реестр, обязано лично или через законного представителя или уполномоченное лицо подать соответствующему контролирующему органу Учетную карточку физического лица - налогоплательщика по форме № 1ДР… Далее

Предприятие - плательщик единого налога предоставило физическому лицу возвратную финансовую помощь сроком на один год. Договор заключен 5 декабря 2016 года. То есть физическое лицо обязано было возвратить денежные средства до 5 декабря 2017 года. Однако, физическое лицо вернуло помощь только 7 декабря 2017 года. Какие действия необходимо предпринять предприятию в данном случае?

Прежде всего, отметим, что согласно п. 292.11 НКУ в состав дохода, определенного этой статьей, не включаются суммы финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе, полученной и возвращенной в течение 12 календарных месяцев со дня ее получения, а также суммы кредитов. То есть на основании этой нормы НКУ плательщик единого налога может в течение 12 месяцев пользоваться заемными средствами без включения суммы таких средств в доход. Далее

Взимается ли сбор за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов?

Как сообщает ГФС (подкатегория 139.01 "ЗIР"), действующим законодательством предусмотрена уплата сбора за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов. Представление отчетности по такому сбору осуществляется в соответствии с нормами постановления КМУ от 06.04.98 г. № 449 и приказа Государственного комитета рыбного хозяйства Украины, Минэкономики, Минфина, Минприроды и ГНАУ от 24.12.99 г. № 167/156/299/300/650. Далее

Налоговая накладная составлена на освобожденные от обложения НДС операции вместо облагаемых НДС операций. Как исправить ошибку?

Как сообщает ГФС (подкатегория 101.15 "ЗIР"), если налогоплательщик при осуществлении операций поставки товаров/услуг, подлежащих налогообложению, составил налоговую накладную на операции поставки товаров/услуг, которые освобождены от налогообложения, то с целью ее исправления необходимо осуществить следующие действия… Далее

Новые правила арбитрабильности споров: шаг вперед или два назад?
В Стратегии устойчивого развития "Украина – 2020" особое внимание уделено судебной реформе как одной из главных вех на пути успешного развития нашей страны. Основные приоритеты и задачи реформирования судебной системы были детально изложены в Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 – 2020 годы. Стратегия судебной реформы определила повышение эффективности правосудия и оптимизации полномочий судов разных юрисдикций как приоритетный вектор движения. Далее

Относительно внесения прав пользования объектами недвижимого имущества в уставный капитал юридического лица
Для компаний, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду недвижимости, актуален вопрос внесения в уставный капитал прав пользования объектами недвижимого имущества. Возможен ли такой вариант формирования уставного капитала? Какова процедура его реализации? Подлежит ли государственной регистрации право пользования недвижимым имуществом, внесенное в уставный капитал юридического лица? На эти вопросы даны ответы в материале. Далее

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Анатольєвна
18.12.17 14:30

Дякую!

Ответить
  • Вікторія
19.12.17 18:01

Дякую.

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям