Отключить рекламу

Подпишитесь!


08.01.18
9283 5 Печатать

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу – це програмний продукт українських розробників, створений на базі досвіду компанії IT-Enterprise з впровадження новітньої IT-інфраструктури на великих комерційних підприємствах України.

Програмний продукт відповідає вимогам чинного законодавства України та є повністю адаптованим до українського ринку. MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу автоматизує ведення бухгалтерського, податкового обліку та формування звітності, включаючи наступні функціональні можливості:

Операції з грошовими коштами та їх еквівалентами

 • ведення обліку операцій у різних валютах по розрахункових рахунках;
 • автоматизоване оброблення банківської виписки;
 • ведення оборотної відомості;
 • погодження та проведення електронних платежів;
 • експорт платіжних доручень через зв'язок із системами «Клієнт — Банк»;
 • оперативний облік операцій з кредитними засобами й операції з векселями.

Облік основних засобів, нематеріальних активів та капітальних вкладень

 • ведення інвентарної картотеки аналітичного обліку основних засобів;
 • формування та друк регістрів обліку основних засобів за місцями зберігання й експлуатації;
 • ведення обліку надходження, амортизації, вибуття та внутрішніх передач основних засобів;
 • виконання переоцінки й індексації основних засобів;
 • облік ремонтів і модернізації основних засобів;
 • ведення обліку капітальних вкладень;
 • розрахунок амортизації.

Облік ТМЦ і МШП

 • ведення обліку приходу, переміщення, списання, комплектації та розкомплектації ТМЦ і МШП;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення обліку спецодягу з урахуванням термінів експлуатації;
 • формування оборотно-сальдових відомостей по ТМЦ;
 • проведення інвентаризації та відображення результатів;
 • проведення переоцінки.

Розрахунки з контрагентами

 • ведення обліку розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів;
 • прикріплення до первинного документа скан-копії оригіналу, швидкий перегляд цієї скан-копії, друк за потреби;
 • ведення відомості по розрахунках із контрагентами в національній та іноземній валютах, авансах і виконання валютної переоцінки;
 • формування зведеної відомості розрахунків із контрагентами, акта звірки за будь-який заданий період.

Персонал і розрахунок заробітної плати

 • автоматичне проведення розрахунку заробітної плати;
 • внесення в систему наказів на відпустку та преміювання;
 • реєстрація в програмі листків тимчасової непрацездатності;
 • внесення в програму наказів на тимчасове переведення працівників;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати;
 • формування звітності по заробітній платі відповідно до діючого законодавства України.

Операції по касі та розрахунки з підзвітними особами

 • створення та проведення касових ордерів в іноземній і національній валюті;
 • автоматичне створення платіжної відомості та повна звітність по касі;
 • валютна переоцінка;
 • розрахунки з підзвітними особами: формування та погодження наказів на відрядження, формування авансових звітів у національній та іноземній валютах.

Облік витрат

 • ведення обліку фактичних витрат у розрізі замовлення статей та елементів витрат;
 • формування документів списання, довідки про обсяг виконаних робіт і наданих послуг;
 • автоматичний розподіл ТЗВ і загальновиробничих витрат.

Податковий облік

 • ведення податкового обліку відповідно до податкового кодексу України;
 • ведення обліку ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками;
 • автоматичне формування реєстру отриманих податкових накладних, завантажених із зовнішніх систем подачі податкової звітності;
 • автоматичне формування декларації з ПДВ, декларації по податку на прибуток та інших звітних форм;
 • автоматичне визначення першої події.

Зведена бухгалтерська звітність

 •  формування всіх стандартних аналітичних форм бухгалтерської звітності, в тому числі:
 • оборотно-сальдової відомості;
 • картки рахунку;
 • картки аналітики;
 • журналу-ордеру;
 • головної книги.

Всі форми фінансової звітності

 • автоматичне формування фінансової звітності на основі зведених та згенерованих у системі документів, а саме:
  • форми 1 «Баланс»;
  • форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
  • форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
  • форми 4 «Звіт про власний капітал»;
  • форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

MASTER:Бухгалтерія для малого та середнього бізнесу легко доповнюється комплементарним програмним продуктом з лінійки MASTER – конфігурацією MASTER:Зарплата і Кадри для малого та середнього бізнесу, що включає два багатофункціональних модуля:

Перший – модуль «ЗАРПЛАТА» передбачає створення та ведення банку даних (нормативно-довідкових та оперативних масивів інформації), що містить необхідну для розрахунку та аналізу заробітної плати інформацію та забезпечує зберігання розрахованих нарахувань й утримань.

Другий – модуль «КАДРИ» – автоматизує роботу відділу кадрів, відділу праці та заробітної плати, забезпечує збір й аналіз інформації про персонал підприємств, автоматизує документи кадрового обліку.

Розробку програмних продуктів лінійки MASTER реалізовано за принципом комплексного рішення. В основу покладено можливість доповнення кожної самостійної конфігурації іншою комплементарною конфігурацією. Як приклад, мати змогу розширити автоматизацію бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, конфігураціями для управління персоналом, розрахунку заробітної плати й конфігураціями автоматизації документообороту, планування та бюджетування. Принцип комплексного рішення дозволяє використовувати платформу MASTER для вибудовування унітарної IT-інфраструктури підприємства. Сьогодні український споживач і ринок очікують саме на комплексне рішення для спрощення ведення бізнесу.

Для комфортного ознайомлення з конфігураціями фахівці MASTER регулярно проводять onlinе навчання в форматі щотижневих вебінарів, забезпечують користувачів відео-уроками, учбовим матеріалом та покроковими інструкціями щодо кожного процесу в програмі. Також працює кол-центр, спеціалісти якого завжди готові допомогти користувачам по телефону чи іншими засобами зв’язку.

Впровадження програмних продуктів MASTER – це влучне рішення з автоматизації підприємства, що відповідає світовим трендам розробки, враховує особливості українського законодавства та зможе надати бізнесу реактивну швидкість.

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
 • ок
08.01.18 18:09

Щорічні оновлення оплачуються додатково. 7000- это что? цена на год? 

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Ірина
08.01.18 21:46

6 999 грн без ПДВ - вартість MASTER:Бухгалтерія (на 1 користувача). 
http://masterbuh.com/pricing.php 

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 2
 • Сергей
09.01.18 18:53

А для настройки и тех.поддержки стационарной версии нужен программист?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Ірина
09.01.18 22:23

Сергей, конфигурация создана для минимального привлечения программистов. На эпате установки и переноса данных Вам будут консультировать/помогать наши специалисты. Подробнее Вы можете узнать позвонив по номеру: Тел: +38 044 333 444 7

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Леля
12.01.18 11:29

А складской учет можно вести в Вашей программе?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться