Отключить рекламу

при подписке на рассылку
13.01.18
2254 1 Печатать

Чи виникає об’єкт оподаткування у разі виплати податковим агентом ФО забезпечувальної суми за попереднім (не основним) договором купівлі-продажу нерухомого майна?

Оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна регламентується ст. 172 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

Відповідно до абз. 1 п. 172.3 ПКУ дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.

Згідно з п. 172.8 ПКУ для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Укладання попередніх договорів передбачено ст. 635 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (далі – ЦКУ), відповідно до якої попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства.

Згідно з ст. 571 ЦКУ якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

Сторона, винна у порушенні зобов’язання, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдатку, якщо інше не встановлено договором.

У разі припинення зобов’язання до початку його виконання або внаслідок неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню. У такому випадку завдаток не є об’єктом оподаткування.

При цьому, завдаток є забезпеченням виконання обов’язку по договору купівлі-продажу нерухомого майна та буде являтись доходом фізичної особи у разі отримання такого завдатку у власність у вигляді відшкодування за ухилення від укладання договору купівлі – продажу іншою стороною.

По материалам Категорія 103.02 "ЗІР"
Отключить рекламу
Комментарии
  • Владимир
13.01.18 08:58

Бред в статье написан... По предварительному договору никаких обязательств, кроме как заключить основной договор не возникает... и никаких денежных расчетов, задатков быть не может, так как нет самого основного обязательства )договора купли-продажи). Автор сам говорит, что возможно уклонение от его заключения... Тупо переведите участников такой сделки из обычных физлиц на предприятия и подумайте как это будет выглядеть, если нет договора предусматривающего переход права собственности нотариально удостоверенного, а движение денежных средств есть?  И что будет делать умник статьи, если к получателю денег будет предъявлен иск с такими аргументами и взыскание расходов на адвоката? Хотел бы увидеть его своим оппонентом в суде...и потом как он все объяснит своему клиенту ...

Ответить
    Оценить
  • 1
  • 0