Отключить рекламу

при подписке на рассылку
26.09.18
4163 4 Печатать

Виправлення помилок, які виникли при реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування.

1. Загальні правила.

У розрахунку коригування, що складається у зв’язку з необхідністю виправлення помилок (неоднозначностей), допущених при попередньому коригуванні показників податкової накладної, кожному рядку податкової накладної, що коригується(з урахуванням наявності фактів коригування такого рядка, які мали місце раніше), відповідає два рядки розрахунку коригування: у першому з них "обнуляється" (сторнується) рядок податкової накладної, в якому містяться помилки, що підлягають виправленню; у другому рядку зазначаються правильні показники.

При цьому обидва рядки не можуть мати один і той же номер; другому рядку може бути присвоєно тільки новий номер рядка, тобто, номер, якого не було в податковій накладній.

Для виправлення помилок, які виникли при реєстрації в ЄРПН попередніх розрахунків коригування, одним розрахунком коригування можна внести зміни тільки до одного рядка податкової накладної. У разі необхідності виправлення таких помилок в кількох рядках податкової накладної, складається відповідна кількість розрахунків коригування.

2. Випадки, в яких складається розрахунок коригування у зв’язку з необхідністю виправлення помилок (неоднозначностей), здійснених в результаті коригувань показників податкової накладної, але в результаті проведення такого коригування підсумкові показники податкової накладної не рівні нулю.

Після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань такої податкової накладної:

1) за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарних позиції;

2) відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (в розрахунку коригування в одному рядку одночасно заповнювались графи 7–10);

3) коригування ціни відображалось у графі 8 замість графи 9 розрахунку коригування;

4) коригування кількості здійснювалось у графі 10 замість графи 7 розрахунку коригування.

Виправлення таких помилок здійснюється шляхом "обнулення" (сторнування) рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додавання нових рядків з правильними показниками.

Одним розрахунком коригування можна внести зміни тільки до одного рядка податкової накладної, тобто, в такому розрахунку коригування може бути тільки одна "пара" рядків.

Якщо податкова накладна містить помилки (неоднозначності) в двох і більше рядках, їх виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого розрахунку коригування до кожного окремого рядка податкової накладної, який підлягає виправленню. В кожному з таких розрахунків коригування може бути лише одна "пара" рядків.

У першому рядку табличної частини(розділ Б) такого розрахунку коригування:

 • у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 • у графі 2 зазначається причина коригування "Усунення неоднозначностей";
 • значення граф 3–6 відповідає значенню відповідно граф 2–5 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 7 зі знаком "–" зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
 • графи 8–10 не заповнюються (залишаються пустими);
 • значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 13 зі знаком "–" зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується.

Одночасно заповнюється другий рядок табличної частини(розділ Б) такого розрахунку коригування, у якому:

 • у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
 • у графі 2 зазначається причина коригування "Усунення неоднозначностей"; запис у графі 2 першого і другого рядків не повинен відрізнятися;
 • у графах 3–6 зазначаються з правильними показниками номенклатура (назва), код та одиниця виміру товару/послуги, інформація щодо якого/якої коригується;
 • у графах 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг:
 • графи 9, 10 не заповнюються;
 • у графах 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки або коду пільги (якщо операція з постачання товару/послуги звільняється від оподаткування) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

3. Випадки, в яких складається розрахунок коригування у зв’язку з необхідністю виправлення помилок (неоднозначностей), які з’явилися в результаті коригувань показників податкової накладної, і в результаті проведення яких підсумкові показники податкової накладної дорівнюють нулю.

Після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті таких коригувань кількість та/або обсяг дорівнюють нулю, але при здійсненні коригувань платник відображав:

1) коригування ціни у графі 8 замість графи 9 розрахунку коригування;

2) коригування кількості у графі 10 замість графи 7 розрахунку коригування.

З метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування, необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки.

Виправлення таких помилок здійснюється лише шляхом "обнулення" (сторнування) рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни при наявності кількості товару/послуги або нульове значення кількості при наявності обсягу товару/послуги).

Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

Одним розрахунком коригування можна виправити тільки один рядок податкової накладної, тобто, в такому розрахунку коригування може бути тільки один рядок.

Якщо податкова накладна містить кілька рядків з аналогічною помилкою, які підлягають виправленню таким чином, складається окремий розрахунок коригування до кожного з таких рядків податкової накладної.

В такому розрахунку коригування:

 • у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
 • у графі 2 в залежності від ситуації зазначається причина коригування "Зменшення обсягу при нульовій кількості" або "Зменшення кількості при нульовому обсягу";
 • значення граф 3–6 відповідає значенню відповідно граф 2–5 рядка податкової накладної, що коригується
 • у разі зазначення у графі 2 причини коригування "Зменшення кількості при нульовому обсягу" у графі 7 зі знаком "–" зазначається значення кількості, що залишилось в результаті попереднього коригування;
 • у разі зазначення у графі 2 причини коригування "Зменшення обсягу при нульовій кількості" у графі 13 зі знаком "–" зазначається обсяг, що залишився в результаті попереднього коригування;
 • графи 8–12 не заповнюються.

По материалам ГУ ДФС у Миколаївській області
Теги
Отключить рекламу
Комментарии
 • Ольга
26.09.18 12:22

пи-пи-пи-пи... В нашей стране появился новый раздел в курсе "Бухучет и аудит", называется "Составление расчетов корректировок к налоговым накладным." 
Слов нет, одни только нецензурные выражения 

Ответить
  Оценить
 • 4
 • 0
 • Ольга
26.09.18 12:23

Уважаемые покупатели, давайте работать без возвратов, пли-и-из.

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 1
 • Мурзик
27.09.18 08:42

Ольга, т.е. если товар бракованный, то его все равно нам не возвращайте, а то нам РК выписывать неохота?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Марина
11.10.18 11:48

В результаті помилкового корегування кількості в січні 2018(до змін)було повністю знято позицію за податковою накладною, тобто кількість та сума склала 0. Яким чином тепер відновити цю кількість та суму?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0