Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


27.11.18
3203 0 Печатать

Змінено Порядок складання звітних даних страховиків

З 09.11.2018 р. набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.09.2018 р. № 1521, яким внесено зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Нацкомфінпослуг, звітних даних щодо здійснення страхової діяльності та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану страховика, зокрема щодо достатності страхових зобов'язань.

Обов'язковими реквізитами пакета звітності страховика є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера страховика, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

За термінами складання звітність страховика поділяється на проміжну та річну.

Проміжна звітність страховика складається щокварталу за I квартал, перше півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу в такому складі:

- загальні відомості про страховика;

- звіт про доходи та витрати страховика;

- звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

- пояснювальна записка до звітних даних страховика;

- проміжна фінансова звітність у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

Звітним періодом для складання річної звітності страховика є календарний рік.

Річна звітність складається страховиком станом на 31 грудня звітного року в такому складі:

- загальні відомості про страховика;

- звіт про доходи та витрати страховика;

- звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

- пояснювальна записка до звітних даних страховика;

- річна фінансова звітність.

Звітність страховика вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

- показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку страховика за відповідний період або інформації щодо господарських операцій страховика відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів під час здійснення господарської діяльності;

- показники фінансової звітності, складеної відповідно до законодавства, суперечать показникам звітних даних щодо здійснення страхової діяльності, що подаються страховиком до Нацкомфінпослуг, з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності;

- звітність містить розбіжності в показниках, зокрема інформація, відображена у звітності на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками з урахуванням поданої страховиком коригуючої звітності.

Зміни до Порядку складання звітних даних страховиків внесено з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

По материалам Офіс ВПП ДФС
Рубрика:
Комментарии
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
60931 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти