Отключить рекламу

Подпишитесь!


06.01.19
3367 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (31.12.2018 - 06.01.2019)

Мінфін оновив методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору
Мінфін оновив методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Далі...

Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності
Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді Далі

Актуальні відповіді на «лікарняні» запитання
Розрахунок лікарняних — тема завжди актуальна. А в осінньо-зимовий період вона набуває особливої популярності, адже у холодну пору року наш організм найбільш схильний до дії різних вірусів, що викликають захворювання. Тому саме в цей період до редакції нашого журналу надходить найбільша кількість запитань щодо оплати працівникам періоду тимчасової непрацездатності. У межах сьогоднішньої статті ми відповімо на найпоширеніші з них. Для зручнішого сприйняття інформації ми підготували спеціальну таблицю, у якій зліва наведено запитання, яке стосується порядку оплати лікарняних, а справа — нашу відповідь. Далі

Треба виправити облікову помилку? Легко!
Під час річної інвентаризації у бюджетній установі було виявлено торішню помилку в облікових записах. Зокрема, у попередньому році було зараховано до складу основних засобів як окремі об’єкти модуль процесора до АТС (вартістю 41000,00 грн.) та цифровий модуль до АТС (вартістю 25000,00 грн.). Видатки на їх придбання було здійснено за КЕКВ 3110. На ці об’єкти відкрито інвентарні картки, присвоєно інвентарні номери. Під час здійснення цієї операції ми керувалися перш за все вартісним критерієм (понад 6000 грн.). Тоді як фактично зазначені матеріальні цінності є запасними частинами для ремонту обладнання (АТС) і були придбані для заміни аналогічних непридатних деталей. Як правильно виправити помилку? Якими документами оформити? Далі

Нужен ли РРО при уплате вступительных взносов
Уплата исключительно вступительных, членских и целевых взносов в соответствии с Законом № 265, не является расчетной операцией за товары (услуги), таким образом указанные операции могут осуществляться в кассе предприятия без применения РРО. Далее

ГФС отчиталась об увеличении официально зарегистрированных работников в 2,5 раза
Пресс-служба ГФСУ сообщает о том, что после внедрения мероприятий по детенизации отношений в сфере занятости населения работодатели начали добровольно трудоустраивать своих работников. Далее

Учитывать ли аграрию продажу леса при расчете доли сельскохозяйственного производства
При исчислении доли сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год доходы от реализации леса, лесных насаждений, древесины не включаются в доход сельскохозяйственного товаропроизводителя (строка 1 Расчета доли сельскохозяйственного товаропроизводства), но учитывается в общем объеме дохода (строка 2 Расчета). Далее

Срок замены удостоверений «чернобыльцев» на новые продлен до 2020 года
Правительство урегулировало некоторые вопросы выдачи удостоверений "чернобыльцам". Решение принято с целью урегулирования некоторых вопросов процедуры замены удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим категориям граждан по новым образцам. Далее

С 01.01.2019 действуют новые показатели НДО единицы площади пашни по АР Крым и областях
Минагрополитики утвердило обновленные показатели нормативной денежной оценки единицы площади пашни по АР Крым и областях (приказ от 18.12.2018 г. № 605, действующий с 01.01.2019). Далее

Бесплатно ремонтируем гараж и забор: что с НДС
Плательщик НДС осуществляет бесплатный ремонт гаража и забора. Как такая операция будет облагаться НДС? Далее

Как заполнить месячные статистические формы 1-опт и 1-торг
Юридические лица подают в органы статистики форму № 1-опт (месячная) "Отчет об объеме оптового товарооборота" и форму № 1-торг (месячная) "Отчет о товарообороте торговой сети" не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным. Далее

Новые возможности для производства: Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед
С 1 января 2019 года между Украиной и ЕС в двусторонней торговле начато применение положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения. Далее

Арест на денежные средства налогоплательщика можно наложить без наложения ареста на его имущество
Неподтверждение обоснованности административного ареста имущества налогоплательщика в судебном порядке не ограничивает право налогового органа на обращение в суд о применении ареста средств на счетах ответчика, но при условии наличия соответствующих оснований, определенных НКУ.  Далее

Завдяки системі E-Receipt ідентифікувати електронний чек можна цілодобово
ДФС у тестовому режимі впровадила систему E-Receipt (електронний чек). У рамках роботи цієї системи працює електронний сервіс «Пошук фіскального чека». З його допомогою покупці можуть перевіряти як традиційні чеки (сформовані РРО), так і електронні (сформовані засобами системи E-Receipt). Далі

Прощенная предпринимателю задолженность облагается НДФЛ и военным сбором
Как разъясняет ГФС в  подкатегория 103.25 "ЗIР", , если юридическим лицом (физическим лицом - предпринимателем) после окончания срока исковой давности списывается сумма задолженности за предоставленные, но не оплаченные товары в пользу физического лица - предпринимателя, то такая сумма облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18 % и военным сбором по ставке 1,5 % с соответствующим отражением в налоговом расчете по форме № 1ДФ как доход, полученный в виде дополнительного блага, с признаком дохода "126". Далее

Утвержден порядок возврата заказчику средств, привлеченных в качестве платы за присоединение на создание (строительство) электрических сетей линейной части присоединения
НКРЭКУ постановлением от 21.12.2018 г. № 2012 утвердил Порядок возврата заказчику оператором системы передачи, операторами систем распределения средств, привлеченных в качестве платы за присоединение на создание (строительство) электрических сетей линейной части присоединения (при условии включения таких активов в регуляторную базу активов). Далее

Утверждены новые образцы документов о среднем образовании
Министерство образования и науки Украины приказом от 16.10.2018 г. № 1109 утвердило следующие образцы документов о среднем образовании: свидетельства о получении начального образования; свидетельства о получении базового среднего образования… Далее

Учет доходов и расходов у ФЛП - плательщиков единого налога
Плательщики единого налога первой - третьей групп ведут учет в порядке, определенном п.п. 296.1.1-296.1.3 НКУ. Физические лица - предприниматели (далее - ФЛП) - плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы (ФЛП), которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут Книгу учета доходов путем ежедневного, по итогам рабочего дня, отражения полученных доходов. Далее

Об уплате налоговых обязательств за другого налогоплательщика
Уплата налога и сбора осуществляется налогоплательщиком непосредственно, а в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, - налоговым агентом, или представителем налогоплательщика (п. 38.2 НКУ). В соответствии со ст. 19 НКУ налогоплательщик ведет дела, связанные с уплатой налогов, лично или через своего представителя. Далее..

Днепровским горсоветом приняты новые ставки земельного налога и арендной платы
На сайте Днепровской городской рады опубликованы, принятые 19 декабря 2018 года решения, в том числе (в формате PDF). Постановление № 5/39 "Об утверждении минимальной стоимости месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимого имущества физических лиц", содержащее минимальную стоимость месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимого имущества физических лиц в зависимости от функционального использования (производственная деятельность, иная коммерческая деятельность, некоммерческая деятельность) и местонахождения объекта аренды (І - ІІІ зоны). Далее

Опубликованы новые ДБН по инклюзивности зданий и сооружений - они вступят в действие 1 апреля
По сообщению на сайте Минрегиона, 29 декабря 2018 года в Информационном бюллетене Минрегиона № 12/2018 опубликованы новые государственные строительные нормы об обязательном создания безбарьерного пространства в Украине для маломобильных групп населения, а именно ДБН В.2.2-40:2018 "Здания и сооружения. Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения". Нормы официально вступят в силу с 1 апреля 2019 года. Далее

Нацбанк вводит международный номер банковского счета IBAN
НБУ в 2019 году введет международный номер банковского счета IBAN, что позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским. Также применение IBAN будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка. Далее

Обложение НДС услуги по приобретению товара на территории Украины от комиссионера-резидента для комитента-нерезидента
Объектом обложения НДС являются, в частности, операции плательщиков НДС по: поставке услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, согласно ст. 186 НКУ; вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины. Далее

Разъяснение Минздрава о возможности возврата лекарств в аптеки с 1 января 2019 года
Согласно опубликованному на сайте Минздрава разъяснению, возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный. Далее

О налогообложении операции по бесплатной передаче оборудование во временное пользование
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 07.12.2018 г. № 5162/6/99-99-15-03-02-15/ІПК об обложении НДС следующей операции. Для исполнения договора о предоставлении услуг по мерчандайзингу, заключенным обществом с заказчиком таких услуг, общество заключает соглашение о предоставлении маркетинговых услуг с третьими лицами - непосредственными исполнителями этих услуг с бесплатным предоставлением во временное пользование соответствующего оборудования без перехода права собственности на него. Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться