Отключить рекламу

Подпишитесь!


03.02.19
3276 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (28.01.2019 - 03.02.2019)

Чорнобильська відпустка розраховується виходячи з виплат за останні 12 місяців
Оскільки додаткова відпустка особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорії, надається в календарних днях, то і обчислення середньої заробітної плати проводиться згідно з абзацом 1 та 2 пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі – Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Далі

Будьте уважні при отриманні електронних листів! Чергова фішинг-атака на органи державної влади!
Повторні фішинг-розсилки з #Smokeloader, запакованим в lzh архів. Листи приходять на адреси державних органів влади. Текст листа українською мовою, що свідчить про цілеспрямоване розповсюдження в Україні. Для прикриття в архів вкладений xlsx-файл з деякою інформацією. Далі

На сайті КМУ оприлюднено постанову про підвищення на 11 % посадових окладів науково-педагогічних працівників
Урядом прийнято рішення про підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”. Далі

Про роз'яснення щодо застосування окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю
Рішення НАЗК від 11 серпня 2016 року N 3 (з усіма змінами станом на 29.01.2019 р.).  Які існують типи декларацій, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють? Далі

Індексація заробітної плати працівників сільської ради в лютому 2019 року
Порядок індексації заробітної плати працівників передбачений в Законі України від 03.07.1991 «Про індексацію грошових доходів населення», а деталізація порядку нарахування індексації визначена постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок). Далі

Для отримання податкової соціальної пільги робітник має подати заяву роботодавцю
Громадяни, які працюють неповний робочий день, та батьки з двома і більше дітьми мають право на податкову соціальну пільгу. Щоб її отримати та, відповідно, зменшити свої податкові зобов’язання, людина повинна подати заяву до бухгалтерії підприємства. Далі

Електрична енергія: новації 2019 року
За вікном уже січень-2019. Здавалося б, уже всі замовники мали закупити електроенергію на 2019 рік, адже це такий товар, потреба в якому має бути забезпечена безперервно, тобто з 1 січня цього року. Але, на жаль, на закупівельному ринку електроенергії не так все ідеально, і більшість замовників чекали нових законодавчих змін у сфері ринку електроенергії. Далі

Кабмін прояснив деталі заборони "бюджетних депозитів" для місцевої влади
 Кабмін не планує повністю забороняти місцевій владі зберігати кошти на депозитах - тільки кошти загального фонду місцевих бюджетів. Далі

Изменены ВЭД-правила определения преференциального происхождения товаров
Винницкие налоговики напоминают, что 21 ноября 2018 года Подкомитет Украина – ЕС по вопросам таможенного сотрудничества принял Решение № 1/2018 о замене Протокола и "Об определении концепции "происхождения товаров" и методов административного сотрудничества" к Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.  Далее... 

Кому можно выдать разменную монету
Кассир/работник другой/другого учреждения/предприятия, привлеченный на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала, несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им ценностей в соответствии с законодательством Украины.  Далее... 

Как сообщить налоговикам о наличии у плательщика ЭЦП
Представление документов средствами электронной связи в электронной форме осуществляется плательщиками на основании Договора о признании электронных документов путем направления заявления о присоединении к договору о признании электронных документов. Далее

Каким стандартом руководствуется аудитор при выполнении обзора финотчетности
Аудиторская палата озвучила свои выводы на такие вопросы: в каких случаях правомерно и целесообразно применение МСЗО 2400 и МСЗО 2410... Далее

Как заполнить ф. № 20-ОПП в случае приобретения земли (недвижимости), которая не имеет адреса
Согласно Памятке для заполнения раздела 3 Сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, графы 6 - 7 "Административная единица в соответствии с ОКВЭД, где находится объект налогообложения" заполняется в соответствии с Классификатора объектов административно-территориального устройства, размещен на официальном сайте Госкомстата. Далее

Украина вышла из соглашения, которое определяет общие условия поставок между странами СНГ
30 января Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и прекратило для Украины действие соглашения "Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ". Далее

Чи оподатковувати ПДФО виплату страхового відшкодування
Якщо суму страхового відшкодування на користь фізособи на підставі її заяви перераховували на рахунок станції технічного обслуговування, що ремонтувала авто, таку суму не оподатковують ПДФО. Далі... 

Які площі може здавати в оренду єдиноподатник
Підприємці не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо здають в оренду... Далі...

Чи можна відстрочити сплату ЄСВ
ГУ ДФС у Сумській області повідомило, що не нарахована та/або несвоєчасно сплачена сума ЄСВ є недоїмкою. На суму недоїмки нараховують пеню і застосовують фінансові санкції. Платникам ЄСВ, які мають недоїмку, податківці надсилають вимогу про її сплату. Якщо платник ЄСВ протягом 10 календарних днів із дня надходження вимоги не сплатив недоїмку і штраф із пенею, не узгодив вимогу з податківцями, не оскаржив вимогу у судовому порядку або не сплати… Далі….

Чи можна провести взаємозалік заборгованості із нерезидентом
Лист ДФС від 24.01.2019 р. № 256/6/99-99-14-06-02-15/ІПК. Банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог… Далі

Осознанное лицензирование: новые правила доступа в банковскую систему
Лицензирование. От одного слова хочется зевнуть. Но не спешите: новые правила лицензирования банковской деятельности заснуть вам не позволят. Сначала давайте согласимся, что лицензирование в нашем случае – не только выдача лицензии. Далее

Электронная торговля долговым имуществом
Электронная торговля, по сравнению с традиционной, имеет ряд особенностей. Например, участие в электронных торгах или аукционе можно принимать только дистанционно – через Интернет. Чтобы стать участником, необходимо получить электронную цифровую подпись. Далее

ВС о возможности выселения должника из залоговой квартиры
Вопрос обращения взыскания на ипотечное имущество не перестает терять своей актуальности, ведь количество кредитов, оформленных под залог недвижимости, меньше не становится. Далее

Автоматизация МСФО 9
Основное решение по автоматизации МСФО 9 – это внедрение риск-системы с последующим отражением в учете результатов расчета и моделирования. Далее...

Доходы от управления активами & МСФО 15: как учесть КУА
МСФО 15  стал обязательным для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года. Данный стандарт существенно изменил подходы к учету дохода, он устанавливает принципы, которые Компания должна применять при оценке и признании доходов и денежных потоков, возникающих в результате договора с клиентом. Далее…

Вызов принят, или Выбираем аудитора в соответствии с измененными требованиями законодательства
Прошлый год стал знаковым для аудиторов и их клиентов. В начале года вступил в силу усовершенствованный Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (далее – Закон о бухучете), в июле Аудиторская палата Украины утвердила новые МСА, а в начале октября вступил в силу новый Закон об аудите, который коренным образом изменил украинский аудит, приблизив его к европейским требованиям. Далее…

Валютные новации в разъяснении Нацбанка
Как известно, с 07.02.2019 вступает в силу Закон № 2473, который кардинально изменяет правила валютного регулирования в Украине. Во исполнение норм этого Закона Нацбанк принял ряд постановлений. Утвержденные этими документами положения детализируют порядок применения новых валютных правил. Далее

Налоговая соцльгота – 2019: разъясняет ГФС
конце года при годовом перерасчете НДФЛ и в начале года, когда изменяются размеры налоговой соцльготы и предельного дохода для ее применения, возникает довольно много вопросов. Поэтому давайте кратко проанализируем наиболее интересные из них. Далее

В чем отличие запроса на публичную информацию от других запросов, обращений?
 ГУ ГФС в Днепропетровской области информирует, что согласно Закона Украины от 13.01.2011 г. № 2939-VI "О доступе к публичной информации", публичной является отображенная и задокументированная любыми средствами и на каких-либо носителях информация, которая была получена или создана… Далее...

Предусмотрена ли ответственность, если предприятием не установлен лимит кассы?
Лимит кассы считается нулевым, если учреждением/предприятием он не установлен (независимо от причин такого неустановления). Вся наличность, находящаяся в кассе учреждения/предприятия на конец рабочего дня и несданная в обслуживающий банк в соответствии с требованиями Положения о ведении кассовых операций в национальной… Далее...

В связи с уходом работницы в отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет на период такого отпуска была принята на работу женщина, которая через год ушла в отпуск по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. По окончании отпуска первая из указанных работниц приступила к своей работе, а вторая через год после предоставления отпуска хочет выйти на работу с неполным рабочим днем. Вакантной должности на предприятии нет, увольнять такую категорию работников нельзя. Что делать?
Согласно ч. 3 ст. 184 КЗоТ увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (до 6 лет - ч. 6 ст. 179 КЗоТ), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида по инициативе работодателя не допускается, кроме случая полной ликвидации предприятия, когда предусмотрено увольнение с обязательным трудоустройством. Далее

Можно ли вернуть предварительно уплаченные наличные денежные средства в случае утери оригинала фискального чека покупателем?
Как сообщает ГФС в ИНК ГФС от 30.11.2018 г. № 5041/6/99-99-14-05-01-15/ІПК, в случае обращения о возврате товара и выдачи денежных средств потребителю необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, а также расчетный документ, в котором указаны... Далее...

Что является оригиналом электронного документа?
Оригиналом электронного документа (письма, справки, запроса и т. п.), полученного предприятием в электронном виде через Электронный кабинет, считается электронный экземпляр такого документа с обязательными реквизитами, в том числе с квалифицированной электронной подписью автора или подписью, приравненной к собственноручной подписи и с электронной отметкой о времени. Далее...

1 января 2019 года внесены изменения в Закон о РРО, касающиеся применения РРО единоналожниками с доходом менее 1 млн.грн. при продаже товаров медицинского назначения, входящих в перечень, утвержденный КМУ. Должен ли такой единоналожник применять РРО при продаже только товаров медицинского назначения или обязан проводить через РРО и другой продаваемый товар, не входящий в перечень товаров медицинского назначения?
Да, с 1 января 2019 года плательщики единого налога, реализующие лекарственные средства и изделия медицинского назначения, обязаны применять РРО. При этом в Законе о РРО определено, что изделия медицинского назначения (медицинские изделия) - это любой инструмент, аппарат, прибор, устройство, программное обеспечение, материал или другое изделие, предназначенные для диагностики, лечения, профилактики организма человека и (или) обеспечения таких процессов. Далее…

ООО в рамках заключенного договора с предприятием "Х" привлекало к выполнению монтажных работ специалистов по договорам гражданско-правового характера. Монтажные работы проводились в другой области. Специалистам по актам ГПХ было выплачено вознаграждение (с учетом удержаний налогов и ЕСВ). Имеет ли право предприятие оплатить данным специалистам командировочные расходы (суточные, проживание)?
Под командировкой в трудовом праве подразумевается поездка работника в другой населенный пункт по распоряжению руководителя предприятия для выполнения служебного поручения вне места работы на определенный срок. Требования и положения, применяемые к служебным командировкам не распространяются на лиц, выполняющих на предприятии работы по договору гражданско-правового характера. Далее…

В какой срок и по какой форме предприниматели подают отчет о суммах начисленного ЕСВ сами за себя?
Отвечая на этот вопрос, Пресс-служба ГФСУ разъясняет, что согласно п. 2 раздел III Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование... Далее...

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться