Отключить рекламу

Подпишитесь!


24.02.19
2214 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (18.02.2019 - 24.02.2019)

Нюанси подання повідомлення про прийняття працівника на роботу
Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 413. Зокрема, Постановою № 413 визначено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи ФОП-СГД до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Далі

На сайті КМУ опубліковано довгоочікувану постанову про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів
На сайті КМУ опубліковано довгоочікувану постанову від 06 лютого 2019 р. № 102 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році" Далі

Листок непрацездатності після закінчення робочого дня
Щодо права працівника на допомогу по тимчасовій непрацездатності, у разі якщо він оформив листок непрацездатності після закінчення робочого дня, який він повністю відпрацював Далі

Особливості організації військового обліку в ОМС
Незважаючи на те, що минув певний час від затвердження постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних1, дотепер в ОМС виникають запитання щодо організації і ведення військового обліку. Нещодавно до редакції журналу надійшло запитання з приводу того, на кого саме з працівників ОМС повинні бути покладені обов’язки із ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних працівників відповідної ради за наявності в штаті і завідувача військово-облікового бюро, і спеціаліста з юридичних питань. Далі

Роз`яснення з питань оплати праці державних службовців
На сайті Мінсоцполітики з'явилась схема посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах) та роз`яснення з питань оплати праці державних службовців. Далі

Як заповнювати декларацію, якщо член сім'ї відмовляє у наданні необхідної для декларування інформації суб'єкту декларування?
Якщо член сім'ї суб'єкта декларування відмовив йому у наданні всієї або частини інформації, що повинна бути відображена в декларації, і при цьому самому суб'єкту декларування ця інформація не відома, він обирає у відповідних полях електронної форми декларації помітку "Член сім'ї не надав інформації". Далі

ДКСУ про складання звіту про рух грошових коштів
На численні звернення розпорядників бюджетних коштів, органів Державної казначейської служби України та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання Звіту про рух грошових коштів (форма N 3-дс) Державна казначейська служба України повідомляє. Далі

Приобретаем услуги по мойке автомобилей: что с налоговым кредитом
Плательщик НДС получает услуги по проведению уборочно-моечных работ автомобильного транспорта и перечисляет за это плату. Что будет с налоговым кредитом? Нужно ли начислять компенсирующие НДС-обязательства? Далее

Получаем компенсацию арендной платы за землю от нового владельца недвижимости: что с НДС
Арендатор - плательщик НДС уплатил арендную плату за землю. Такие расходы ему компенсирует новый владелец недвижимости, расположенной на земельном участке. Далее
Обновлено заявление о предоставлении разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности
Минфин приказом от 26.12.2018 г. № 1142 актуализировал форму заявления о предоставлении/переоформлении разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности и форму заявления об аннулировании/приостановлении действия разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности. Далее

В какой бюджет уплачивается эконалог в 2019 году та за IV квартал 2018 года
Плательщики экологического налога уплачивают в 2019 году (в т. ч. за IV квартал 2018 года) суммы экологического налога, взимаемого за выбросы, кроме выбросов двуокиси углерода в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в местные бюджеты, открытых в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, на коды бюджетной классификации… Далее

Управляющий многоквартирного дома установил плату за пересчет коммунальных платежей: что с НДС
Собранием совладельцев многоквартирного дома коммунальное предприятие признано управляющим и осуществляет управление многоквартирного дома на основании договоров о предоставлении услуг по управлению в соответствии с требованиями Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» от 14.05.2015 г. № 417-VIII. Далее

Приобретение библиофондив в режиме предоплаты – через небюджетные казначейские счета
Приобретение библиотечных фондов осуществляется за счет капрасходов (КЭКР 3110 «Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования»). Далее

Разрешено ли продавать сигары без маркировки максимальной розничной цене
Предприятие спросило можно ли реализовывать через розничную сеть табачные изделия по кодам 2402 10 00 00 и 2403 согласно УКТ ВЭД на потребительской упаковке которых отсутствуют установленные производителем или импортером максимальные розничные цены на такую продукцию и применяется ли понятие «максимально розничная цена» на такие табачные изделия. Далее

Неприбыльщик профинансировал политпартию: есть ли основания для исключения из Реестра
Налоговики убеждены, что финансовая поддержка политической партии не является основанием для исключения неприбыльной организации из Реестра при условии, что такое финансирование связано с реализацией цели и направлений деятельности неприбыльщиков, определенных учредительными документами, в порядке, предусмотренном Законом № 4572 и с соблюдением требований, установленных Законом № 2365. Далее

Продажа арестованного имущества на торгах: формируем обязательство по НДС
Налоговики рассмотрели порядка налогообложения НДС при осуществлении операций по поставке арестованного имущества. В частности, ситуацию, когда осуществляются операции по принудительной продаже арестованного имущества. Далее

Утверждена форма бланка финансовой гаранти
Минфин приказом от 09.01.2019 г. № 4 утвердил форму бланка финансовой гарантии. Финансовая гарантия, предоставляемая в виде документа, является безотзывным обязательством гаранта, внесенного в реестр гарантов, выплатить по требованию органа доходов и сборов средства в пределах определенной суммы… Далее

Казначейство отчиталось о наиболее существенных нарушениях бюджетного законодательства в 2018 году
20 февраля 2019 года состоится Публичный отчет Председателя Казначейства Татьяны Слюз об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины за 2018 год. Далее

Для проведения внешнеэкономической деятельности дополнительной регистрации в Украине не нужно
Все субъекты внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) независимо от формы собственности и других признаков имеют равное право осуществлять любые виды ВЭД и действия по ее производства, в т. ч. любые валютные операции и расчеты в иностранной валюте с иностранными субъектами хозяйственной деятельности,которые  прямо не запрещены или не ограничены законодательством… Далее

НКЦБФР предупреждает об опасности приобретения недвижимости через покупку форвардных контрактов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает о существовании определенных рисков у покупателей имущественных прав на объекты жилищного строительства через покупку форвардных контрактов. Далее

Долговые обязательства перед нерезидентами: как учитываются проценты
По словам днепропетровских налоговиков для расчета ограничений, установленных п. 140.2 НКУ, неучтенные проценты плательщиками налога – «квартальщиками» в 2017 году, по состоянию на 01.01.2017 уменьшаются на 5% и прибавляются к сумме процентов, начисленных в пользу связанных лиц – нерезидентов в отчетных периодах 2017 года. Далее

Как рассчитать арендную плата за землю, если по договору она определена с учетом индексов инфляции
Для расчета размера арендной платы за земельные участки государственной и/или коммунальной собственности применяется нормативная денежная оценка (далее - НДО) земельных участков с учетом ежегодного коэффициента индексации (п 289.1, 289.2 НКУ). Далее

Коли операції з виплати зарплати нерезиденту можуть визнаватися контрольованими
Мінфіном листом від 01.02.2019 р. № 11420-08-63/2874 роз’яснено правомірність віднесення виплати (нарахування) заробітної плати фізособам-нерезидентам до операцій, які підпадають під визначення контрольованих. Далі

Бухгалтер работает целый день за компьютером и пользуется дополнительным отпуском за ненормированный рабочий день продолжительностью семь календарных дней в соответствии с коллективным договором. Имеет ли он право еще на отпуск за работу на компьютере?
Отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда, - продолжительностью до 35 календарных дней по Списку производств, работ, профессий и должностей, утвержденным постановлением № 1290 (пункты 1, 2 части первой ст. 8 Закона об отпусках). Далее

Каков перечень необходимых документов, которые нужно иметь физическому лицу предпринимателю (с видом деятельности розничная, оптовая торговля) при оформлении наемных работников на постоянную работу, для четкого ведения кадрового учета?
В соответствии со ст. 21 КЗоТ физические лица - предприниматели имеют право заключать трудовые договоры с наемными работниками, поэтому они обязаны вести кадровую документацию, связанную с оформлением трудовых отношений с наемными работниками. Далее

Каким образом юридическое лицо в декларации по налогу на недвижимое имущество, в редакции, действовавшей до внесения изменений, отражает сумму налога, увеличенную на 25 000 гривен в год?
Форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утвержденная приказом Минфина от 10.04.2015 г. № 408 в редакции, действовавшей до внесения изменений приказом Минфина от 15.11.2018 г. № 897, предусматривает заполнение в табличной части Декларации колонки 7 "Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника", где указывается годовая сумма налога в гривнях с копейками…  Далее

Как плательщику вернуть переплату таможенных платежей при растаможивании авто?
Налогоплательщик имеет право на возврат остатков средств авансовых платежей (предоплаты) в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина от 18.07.2017 г. № 643. Чтобы вернуть средства авансовых платежей (предоплаты), налогоплательщику необходимо подать в таможню ГФС заявление (оригинал) в письменном виде в произвольной форме… Далее

За какой период контролирующие органы могут проводить документальную проверку субъекта хозяйствования?
При планировании, организации и проведении документальных проверок контролирующие органы учитывают сроки давности, определенные п. 102.1 НКУ (1095 дня и 2555 дня при проведении проверки контролируемой операции), которые распространяются также на период, который может быть охвачен проверкой. Далее

Какие установлены сроки проведения фактической проверки?
Порядок проведения фактической проверки определен ст. 80 НКУ. Согласно п. 82.3 НКУ продолжительность проверок, определенных ст. 80 НКУ, не должна превышать 10 суток. Продление срока таких проверок осуществляется по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более чем на 5 суток. Далее

Какие особенности проведения документальной невыездной проверки?
Согласно п.п. 75.1.2 НКУ документальной проверкой считается проверка, предметом которой является своевременность, достоверность, полнота начисления и уплаты всех предусмотренных НКУ налогов и сборов, а также соблюдение валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, соблюдение работодателем законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами) … Далее

Какой порядок, основания, сроки продления сроков проведения проверок и остановки начатой проверки работниками контролирующих органов?
Продление сроков проведения проверок и остановки начатой проверки работниками контролирующих органов осуществляется по решению руководителя налогового органа, сроки продления проверки зависят от вида проверки и категории налогоплательщика, установленной ст. 82 НКУ. Далее

Имеют ли право работники контролирующего органа при проведении проверок осуществлять фиксацию на фото, аудио и видео-средства и возможно ли использование такой фиксации в качестве доказательства в суде?
Налоговым кодексом Украины предусмотрено право работников контролирующего органа использовать фото, аудио и видео-средства, во время выполнения налоговым управляющим полномочий, определенных НКУ. Далее

Облагаются ли НДС операции по ликвидации основных средств (торговые павильоны)?
Согласно п.п. 14.1.191 НКУ не является поставкой товаров случаи, когда основные производственные средства или непроизводственные средства ликвидируются в связи с их уничтожением или разрушением вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в других случаях, когда такая ликвидация осуществляется без согласия налогоплательщика… Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться