Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
19.02.19
4138 16 Печатать

Що таке колективний договір та чи обов’язково його укладати на підприємстві?

Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності –  представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва утворити об’єднаний представницький орган для укладення колективного договору. У цьому разі кожна первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в об’єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Укладенню колективного договору передують колективні переговори. Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України «Про колективні договори і угоди».

Реєстрація колективного договору – колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору. У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації. На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

По материалам ГУ Держпраці у Тернопільській області
Отключить рекламу
Комментарии
 • 1234
19.02.19 06:33

Составляется протокол колектива о не заключении колдоговора, и можно не заниматся всем этим.

Ответить
  Оценить
 • 6
 • 3
 • Светлана
19.02.19 11:46

1234,спасибо за подсказку, а причину какую вы указали, что коллектив не хочет колдоговор, можно подробнее расказать,пожалуйста, хотим воспользоваться.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 1
 • Вадим
19.02.19 08:50

1234, спасибо за информацию. Этого действительно достаточно? 

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 3
 • 1234
19.02.19 08:59

Вадим, проходили проверку "труд", вопросов не возникало.
Трудовой кол-в решил и решение закреплено протоколом собрания. 

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 2
 • Вадим
19.02.19 09:37

1234, Благодарю.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 1
 • Анна
19.02.19 09:21

Что такое кол. договор разъяснили, а вот про обязательность заключения и ответственность за отсутствия ни слова.....

Ответить
  Оценить
 • 14
 • 1
 • економіст
19.02.19 09:55

Все загальні фрази. не сказано коли можна не заключати Колдоговір .а також що робити коли немає в організації профспілки і т.д

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 1
 • Леня
19.02.19 10:10

Рубим бабло.

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 1
 • Елена
19.02.19 12:30

За отсутствие колдоговора штрафа нет. Но когда-то  смотрела что на опубликованном  сайте в планах проверок Трудом все организации что попали в этот план - ИМЕЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ КОЛДОГОВОР.
Вопрос: на фига?
Мало того, при изменении окладов, штатного расписания - обязательно надо перерегистрировать колдоговор!
Или же есть другой вариант - в колдоговоре ввести пропорциональные между должностями оклады, но тогда эту пропорцию обязательно надо соблюдать при изменении оклада!, а вот если добавиться или удет должность - колдоговор все равно надо менять.
Не думайте что это "разовая" процедура...
Лучше не иметь колодговор вовсе, даже без дополнительных протоколов (об отказе коллектива) - штрафа просто нет! И лучше оэтом не кричать, а то услышат...

Ответить
  Оценить
 • 15
 • 1
 • Ирина
20.02.19 09:56

Елена,чуть-чуть добавить, за отсутствие кол.договора штрафов нет, но за не выполнение условий указанных в зарегистрированном кол.договоре много и не слабые(ну как всегда)

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Сомневающийся Sкептиk
19.02.19 14:47

Кстати, что-то не вижу комментариев от любителей составлять штатное расписание для ФОПов. Любишь штатку для ФОПов? – полюби тогда и коллективный договор (и не забудь его согласовать с профсоюзами)

Ответить
  Оценить
 • 12
 • 1
 • LenaaA
19.02.19 19:13

Сомневающийся Sкептиk, я так три года подряд веселилась, когда ФОП с одним наёмным в декрет девок отправлял: он же руководитель, он же председатель профкома, он же член комиссии.

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 0
 • Сомневающийся Sкептиk
20.02.19 00:02

LenaaA, а я помню лет 10 назад в ПФУ докопались, чтобы "мой" ФОП составил какой-то идиотский приказ. Я вышел в коридорчик, написал от руки приказ от имени ФОПа Иванова И.И. Сверху – резолюцию от ФОПа Иванова И.И. Иванову И.И., и запись об ознакомлении Иванова И.И.  Т.е. я специально составил его таким образом, чтобы он выглядел как можно более дурацким. А инспектору с ПФУ понравилось, говорит: "О! вот это другое дело!" :)

Ответить
  Оценить
 • 6
 • 0
 • Ева
19.02.19 15:40

Ст.9.  На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.

НЕТ ИНИЦИАТИВЫ - НЕТ И ДОГОВОРА!


Ответить
  Оценить
 • 3
 • 0
 • Оксаночка
20.02.19 10:44

Колдоговор, профсоюз.... это же прошлый век
Сейчас и профсоюзов то по пальцам пересчитать можно
Это называется мы идем в Европу с советскими законами о труде и т.д.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Алла
21.02.19 17:24

Ева, а "ст.9" какого документа? Напишите, пожалуйста. 

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Контекстная реклама
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться