Отключить рекламу

Подпишитесь!


10.03.19
1873 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (04.03.2019 - 10.03.2019)

«Нова українська школа»: порядок та умови надання субвенції
Кабмін постановою «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році» від 27.02.2019 р. № 130 затвердив розподіл обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році у сумі 265 млн грн. Далі

Найважливіші моменти встановлення посадових окладів державним службовцям у 2019 році, порада дня від "Бюджетної Бухгалтерії"
 Наша відео-рубрика «Порада дня» економить ваш час та допомагає тримати руку на пульсі законодавчих змін. Далі

Бюджетна організація має об’єкти житлової нерухомості. За яких умов сплачується податок на нерухоме майно?
Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є, зокрема, юридичні особи, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості. Далі

ДКСУ щодо застосування КЕКВ при сплаті послуг з поводження з побутовими відходами
Відповідно до статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами. Далі

Мінфін готує зміни до порядку складання бюджетної звітності та порядку реєстрації зобов'язань
На сайті Міністерства фінансів України оприлюднено проект зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Далі…  

В Налоговом кодексе предлагается универсальные определения сельхозпродукции и сельхозтоваропроизводителя
С целью согласования терминологии НКУ, регулирующего вопросы обложения НДС операций по экспорту сельхозтоваропроизводителями соевых бобов и семян рапса, был подготовлен Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по некоторым видам сельскохозяйственной продукции». Далее

Какую сметную зарплату учитывают в 2019 году при формировании стоимости строительства
Размер сметной заработной платы, который учитывается при составлении сметной документации (на стадии разработки проектной документации), определяется заказчиком (инвестором) в составе исходных данных на проектирование для обычных условий строительства по уровню сложности работ 3,8, но не ниже чем среднемесячная заработная плата в строительстве (в расчете на одного штатного работника) за предыдущий отчетный год… Далее

Земучасток коммунальной собственности передано в субаренду: кто является плательщиком платы за землю
Специалисты ГФСУ предоставили ответ на вопрос, кто является плательщиком арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности и должен подавать налоговую декларацию по плате за землю, если юрлицо (ФЛП), которое арендует земельный участок, заключило договор субаренды на этот земельный участок. Далее

НБУ распределил банки по группам на 2019 год
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ определил критерии для отдельных групп банков на 2019. Далее

По новой декларации с турсбора будут отчитываться за второй квартал 2019 года - ожидание ГФС
Проект новой формы налоговой декларации по турсбора разработан и размещен для общественного обсуждения на официальном веб-портале ГФС в подразделе «Деятельность/Регуляторная политика/Проекты регуляторных актов/2019» и предоставлен на рассмотрение в Министерство финансов Украины. Далее

Банкам объяснили по каким документам освобождать военных от начисления штрафов и пени
Минобороны объяснило банкам какие документы являются основанием для получения льгот военнослужащим и резервистам по не начислению штрафов и пени за невыполнение обязательств. Далее

Зміни у порядку сплати окремих податків і зборів
У 2019 році у зв’язку із змінами, внесеними до Бюджетного кодексу, змінився порядок сплати з деяких податків, зборів. Далі

В який термін контролюючий орган надає відповідь на запит суб’єкта господарювання
Термін надання відповіді контролюючим органом залежить від обраної платником податків форми звернення (заяви, клопотання, запиту на інформацію) щодо надання копій податкових повідомлень — рішень або податкових вимог, актів камеральних перевірок, листів або інших документів як надісланих суб’єкту господарювання, так і вручених йому особисто або його представнику. Далі

Яка звітність має подаватися представництвом нерезидента
Якщо представництво нерезидента не здійснює господарську діяльність в Україні і не підпадає під визначення «постійне представництво», наведене у п.п. 14.1.193 ПКУ, таке представництво не зобов’язане реєструватися платником податку на прибуток, подавати податкову декларацію (розрахунок) з податку на прибуток та сплачувати податок на прибуток. Далі

Анализ некоторых базовых бизнес-угроз
Сегодня в Украине существует поразительная системность возникновения новых, в том числе нормативных, препятствий для легкого и эффективного ведения законного и прозрачного бизнеса. Можно сделать вывод, что бизнес в Украине – это лишь совокупность угроз и рисков. Многие из них являются синтетическими и созданными для оказания ситуативного влияния на представителей предпринимательства в целях давления, но есть и те, которые сопровождают бизнес с момента его создания и воспринимаются как вынужденная мера. Далее

Мошенничество на предприятии: причины и последствия, выявление и противодействие
Ни для кого не секрет, что мошенничество на предприятии любой формы собственности является типичным явлением не только в Украине, но и во всем мире. Главное отличие заключается в том, что иностранные компании и юристы выработали действенные механизмы противостояния данному факту. Далее

Нюансы выполнения арбитражных соглашений: обзор практики ВС
Использование арбитражных оговорок набирает обороты и становится все более актуальным в нашем государстве. Это не удивительно, ведь рассмотрение дел в арбитражном порядке не растягивается на года, как это происходит в государственных судах. Далее

Ответственность за нарушение требований GDPR: теория и практика
Закрепив в своих положениях существенные размеры штрафов и предоставив национальным регуляторам право их налагать на нарушителей, Общий регламент по защите данных (далее – GDPR, Регламент) в одночасье стал самым читаемым нормативным актом ЕС. Далее

Соответствие требованиям GDPR: руководство к действию
На протяжении последних 9 месяцев GDPR уверенно шагает по Европе и миру, чем причиняет беспокойство всем, кто имеет отношение к обработке персональных данных граждан ЕС, а это и юристы компаний, и DPO, и CEO, и контролирующие органы в ЕС. Сегодня уже невозможно недооценивать его влияние как на законодательство других стран, так и на деятельность компаний во всем мире. Далее

Усиление защиты интересов кредиторов в свете новаций ГК Украины: вопрос ответственности поручителей
4 февраля 2019 года вступили в силу введенные Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" изменения в Гражданский кодекс Украины. Далее

Внутренне перемещенные лица имеют право воспользоваться налоговой скидкой по аренде жилья
К сведению граждан, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, следующее. Законом Украины от 06.09.2018 г. № 2530-VIII пункт 166.3 НКУ дополнен п.п. 166.3.9, согласно которому в налоговую скидку включается сумма средств в виде арендной платы по договору аренды жилья, фактически уплаченных плательщиком НДФЛ, имеющим статус внутренне перемещенного лица. Далее

Применение кассовых аппаратов при осуществлении розничной торговли пивом в бутылках и жестяных банках
Перечень отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг , которым разрешено проводить расчетные операции без применения кассовых аппаратов с использованием расчетных книжек утвержден постановлением КМУ от 23.08.2000 г. № 1336 "Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг". Далее

Физическое лицо - предприниматель, имеющий признак независимой профессиональной деятельности, платит ЕСВ отдельно по каждому виду деятельности
В соответствии с п.п. 3 п. 6.7 Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 г. № 1588, если физическое лицо зарегистрировано как предприниматель и при этом такое лицо осуществляет независимую профессиональную деятельность, такое физическое лицо учитывается в контролирующих органах как физическое лицо - предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности. Далее

Если коды товаров по УКТ ВЭД определила ТПП, то указать в налоговых накладных другие нельзя
ГФС в ИНК от 22.02.2019 г. № 682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что классификация товаров для указания в налоговой накладной осуществляется в соответствии с Основными правилами интерпретации УКТ ВЭД с учетом характеристик товара, что является определяющим для их классификации в соответствии с УКТ ВЭД. Далее

Алгоритм получения документов разрешительного характера от Гоструда
Специалисты отдела экспертной работы, рыночного надзора и предоставления административных услуг ГУ Гоструда во Львовской области разработали дорожную карту по получению документов разрешительного характера по охране труда… Далее

О требованиях по охране труда на временных или мобильных строительных площадках
С 2017 года введен в действие нормативно-правовой акт по охране труда - НПАОП 45.2-7.03-17 "Минимальные требования по охране труда на временных или мобильных строительных площадках", утвержденный приказом Минсоцполитики от 23.06.2017 г. № 1050. Далее

Что такое коллективный договор и обязательно ли его заключать на предприятии?
Коллективный договор заключается с целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений и согласования интересов работников, собственников и уполномоченных ими органов. Далее

Код транспортных средств определяется согласно УКТ ВЭД
Классификация товаров для целей таможенного оформления осуществляется согласно требованиям УКТ ВЭД, которая является товарной номенклатурой Таможенного тарифа Украины, утвержденного Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" от 19.09.2013 г. № 584-VII, с учетом Основных правил интерпретации УКТ ВЭД и определяющих для классификации характеристик товара. Далее

Об изменениях в валютном законодательстве
С 7 февраля 2019 года вступил в силу Закон Украины от 21.06.2018 г. №2473-VIII "О валюте и валютных операциях», которым внесены изменения в валютное законодательство, в частности: увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам со 180 до 365 дней… Далее

Кодирование товаров и информации
Для эффективного управления производством, качеством и процессами учета требуется своевременный и точный контроль продукции. Действенным средством, позволяющим проследить путь изделия от его хранения на складе до реализации, является идентификация. Далее...

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда по Списку №2 предусмотрена льготная пенсия для "каменщиков, занятых в бригадах каменщиков и специализированных звеньях каменщиков комплексных бригад", но согласно Справочнику квалификационных характеристик работников ..., значится профессия - каменщик. Как изменить название профессии "каменщик", чтобы сохранить льготную пенсию по Списку №2?
Работодатель при заполнении трудовой книжки должен придерживаться названий профессий, должностей с Классификатора профессий ДК 003:2010 "Классификатор профессий", утвержденного приказом Госпотребстандарта от 28.07.2010 г. № 327. Далее

Кто и каким образом может указать в декларации по прибыли уменьшение налога на сумму уплаченного акциза за тяжелые дистилляты?
Кто может воспользоваться льготой по налогу на прибыль, предусмотренную 15 подр. 4 разд. XX НКУ? Пунктом 15 подр. 4 разд. XX НКУ налог на прибыль, подлежащего уплате в государственный бюджет налогоплательщиками за текущий налоговый (отчетный) период, уменьшается на сумму уплаченного за такой период акцизного налога … Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться