при подписке на рассылку
15.03.19
11646 5 Печатать

Податок на прибуток. Коротко про головні зміни 2019 року

ДФСУ листом від 11.03.2019 р. № 7785/7/99-99-15-02-01-17, повідомила про основні зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2019 році.

Змінами доповнено та уточнено деякі норми, визначені ПКУ:

Введено поняття активу з права користування — визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди (п.п. 14.1.1 ПКУ);

Визначено поняття нормативу витрат на виплати страховим посередникам — гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей ПКУ за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (п.п. 14.1.125 ПКУ).

Уточнено поняття деривативу (п.п. 14.1.45 ПКУ), зокрема:

-вилучено визначення деривативу як стандартного документа;

-не передбачається затвердження Кабінетом Міністрів України  стандартної (типової) форми дерйвативів;

-платежі за угодами своп розраховуються на підставі ціни (котирування) базового активу, також з урахуванням процентних ставок у межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежу;

-визначено, що форвардний контракт не є стандартизованим цивільно- правовим договором, та передбачено, що такий контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.

Уточнено умови включення юридичних осіб до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Внесено зміни в частині вимог до установчих документів (п.п. 133.4.1 ПКУ), зокрема:

-для цілей розподілу отриманих доходів (прибутків) термін «учасники» неприбуткової організації застосовується у розумінні Цивільного кодексу України;

-для недержавних пенсійних фондів передбачена можливість передання активів у разі ліквідації такого фонду іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону.

При цьому п. 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2628 встановлено, що зміни до п.п. 133.4.1 ПКУ застосовуються до податкових періодів, починаючи з 01 липня 2017 року.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації

Доповнено новим п. 138.4 ПКУ відповідно до якого, вимоги пп. 138.1 — 138.3 ПКУ, якими визначені різниці для коригування фінансового результату до оподаткування та порядок розрахунку амортизації, не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди.

Уточнено вартісний показник для застосування визначених ПКУ мінімально допустимих строків корисного використання, встановлений для основних засобів 4 групи, який складає понад 6000 гривень замість раніше визначеного у розмірі 2500 гривень (п.п. 138.3.3 ПКУ).

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

Уточнено, що при визначенні різниць, передбачених п.п. 140.5.4 ПКУдля коригування до збільшення фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості придбаних товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, не враховуються активи з права користування за договорами оренди.

Уточнено, що вимоги із застосування різниці відповідно до п.п. 140.5.4 ПКУ не поширюються також на вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у Накопичувального фонду та недержавних пенсійних фондів.

Доповнено новою різницею для коригування фінансового результату до збільшення при перевищенні виплат (винагород) страховим посередникам понад встановлений норматив витрат, а саме:

на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 141.1.3 ПКУ).

Застосування прискореної амортизації

Внесеними до п. 43 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУзмінами на 1 рік продовжено дію норми щодо права на застосування для розрахунку амортизації за прямолінійним методом мінімально допустимого строку амортизації (два роки) щодо основних засобів четвертої групи, якщо витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником податків після 01 січня 2017 року та якщо для таких основних засобів забезпечується одночасне виконання встановлених ПКУ вимог, зокрема, основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року.

По материалам Офіс ВПП ДФС
Отключить рекламу
Комментарии
 • Ольга
15.03.19 09:28

что то ничего не поняля, что делать с тмц, услугами купленными от неприбыльных орг-йв деке по прибыли и как эта инфо должна отразиться на финрезе?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Ігор
15.03.19 11:49

Ольга,
Проектом наказу форма декларації приводиться у відповідність із положеннями Кодексу, якими, зокрема, передбачено збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду:
 на суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;
...

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Ігор
15.03.19 11:58

Операції з неприбутковими організаціями
Пп. 140.5.4 ПК. Відображається 30 % вартості товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт і послуг, придбаних у неприбуткових організацій, унесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) на дату такого придбання. Виняток: придбання у бюджетних установ, Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об'єднанні є умовою провадження діяльності такого страховика відповідно до закону. Різниця визначається тільки у випадку, якщо сукупна вартість таких активів за звітний рік перевищила 25 МЗП, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Для 2018 року така сума становить 93 075 грн. Зверніть увагу: у разі перевищення встановленого обмеження 30 % потрібно обчислювати з усієї суми придбань, а не тільки із суми перевищення (див., наприклад, ІПК ДФС від 07.06. 17 р. № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
Пп. 140.5.9 ПК. Відображається сума коштів або вартість товарів (робіт, послуг), безплатно перерахованих або переданих (виконаних, наданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру, у розмірі, який перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (це показник ряд. 04 торішньої декларації). Норма пп. 140.5.9 ПК не застосовується при безплатних передачах: – неприбутковій організації, яка є об'єднанням страховиків, у випадку, якщо участь страховика в такому об'єднанні є умовою провадження ним діяльності згідно із законом; – неприбутковим організаціям, до яких застосовуються положення пп. 140.5.13 ПК. Це суб'єкти кінематографії (див. вище); – неприбутковим організаціям – суб'єктам сфери фізкультури та спорту. Для них є своя норма – пп. 140.5.14 ПК і ряд. 3.1.14 (див. нижче). Будьте уважні! Якщо показник ряд. 04 торішньої декларації – від’ємний (збиток) або нульовий (прибуток відсутній), тоді 4%-вий ліміт не розраховується, а до рядка 3.1.9 включається повна сума безплатних передач (без урахування ПДВ). Крім того, при безплатних передачах неприбутковим організаціям потрібно пам'ятати про «перехідну» норму п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПК. Так, тимчасово, на період проведення АТО, коригування, передбачене пп. 140.5.9 ПК, не проводиться на суму коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ від 26.10.16 р. № 758 (далі – Перелік № 758). За умови, що

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Ігор
15.03.19 11:59

такі гроші (товари, роботи, послуги) добровільно перераховані (передані) для потреб проведення АТО Збройним Силам України та іншим утвореним згідно із законами України військовим формуванням, їх об'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, які утримуються за рахунок держбюджету. Завважимо, що з 30.04.18 р. на підставі відповідного Указу Президента і ряду інших його наказів АТО офіційно припинилася, а почалася ООС (операція об'єднаних сил). При цьому відповідні зміни до п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПК до цих пір не внесені. Тому обережним платникам рекомендуємо звернутися за ІПК із цього питання.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Ігор
15.03.19 12:04

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73122.html

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0