Отключить рекламу

Подпишитесь!


24.03.19
1996 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (18.03.2019 - 24.03.2019)

Електронні довірчі послуги: кому і що довірити
Нагадаємо, що у листопаді минулого року набув чинності Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»1, який прийшов на заміну Закону України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» і, за задумом законотворців, здатен створити підґрунтя для розвитку вітчизняного ринку електронних послуг за кращими європейськими зразками. Надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги можуть відтепер компанії незалежно від форми власності або ФОП, дані про яких містяться у спеціальному довірчому списку. Що нового норми цього Закону принесли державним установам і органам місцевого самоврядування, розглянемо у цій статті. Далі

Уряд призупинив заборону місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду
Уряд призупинив заборону місцевим бюджетам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитах до 2020 року. Далі

Сторінка антикорупціонера: погляд із середини на деякі актуальні питання декларування
Час плине непомітно і невблаганно, як і корупція, не знає перешкод. Начебто тільки Новий рік українці відсвяткували, а ось уже за вікном і перший весняний місяць: перше весняне свято, з яким ми, до речі, вітаємо наших чарівних жінок; Масляна; початок Великого посту… Хай весна вам, шановні читачі, і всім українцям приносить лише позитивні емоції. Ми продовжуємо вести «Сторінку антикорупціонера…». Зрозуміло, що сторінку цього номера присвячуємо перш за все декларуванню, оскільки ця тема залишається найактуальнішою для березня. Далі

Просування держслужбовців має здійснюватися без конкурсу, – законопроект
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 10145 про про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення питання просування по службі. Далі

Щодо оподаткування сум стипендій, матеріального заохочення, нарахованих з міського бюджету
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу. Далі

Зелені насадження вартістю до 6000 грн.: ОЗ чи МНМА
Бюджетна установа придбала саджанці дерев (липи, туї, ялинки, берези) віком до одного року за КЕКВ 2210. Після висадження їх оприбутковано до складу малоцінних необоротних активів (субрахунку 1113). Через вісім років ці саджанці перетворилися у повноцінні дорослі дерева. Як у подальшому обліковувати такі насадження, якщо їх вартість (кожного окремо) не перевищує 6000 грн.: у складі малоцінних необоротних активів чи як основні засоби? Далі

Управління охороною праці та обов'язки роботодавця
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Далі

Кабмін заднім числом повернув стипендії аспірантам
Чотири місяці знадобилося Кабінету Міністрів України, аби виправити технічну помилку, через яку усі українські аспіранти формально втратили право отримувати стипендії. Далі

Переводим долг по кредиту: какие налоговые последствия
После подписания дополнительного соглашения к кредитному договору между банком, предприятием 1 (заемщиком) и предприятием 2 (новым заемщиком) все обязательства по расчетам с банком перешли к новому заемщику. Далее

Что грозит плательщику эконалога, который подал декларацию без необходимого приложения
Специалисты ГФСУ предоставили разъяснения относительно привлечения к ответственности плательщиков эконалога в случае непредставления ими отдельного приложения 1 к Налоговой декларации экологического налога в части обязательств за выбросы двуокиси углерода в атмосферу и неуплаты такого налога… Далее

Перевозчикам объяснили как организовать учет наличности по каждому авто
Предприятие-перевозчик поинтересовалось у ГФС в Киевской области как правильно вести учет движения наличных по каждой отдельной хозяйственной единицы - транспортному средству при предоставлении услуг по пассажирской перевозки на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Далее

Когда обращаться в ПФУ для объяснений по поводу заполнения отчета по ЕСВ
Консультации по вопросам ведения Реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного госсоцстрахования, включая вопросы заполнения таблиц 5 - 9 приложения 4, всех таблиц приложения 5, приложения 6 и приложения 7 отчета относительно сумм начисленного ЕСВ, предоставляют органы Пенсионного фонда. Далее

Физлицо прекращает независимую профдеятельность: когда подавать декларацию
Физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, снимаются с учета после прекращения такой независимой деятельности, при наличии документально подтвержденной информации соответствующего государственного органа, регистрирующего такую деятельность или выдает документы о праве на занятие такой деятельностью (свидетельства, разрешения, сертификаты и т.п.)… Далее

Для перемещения через границу Украины валюты будет действовать новый бланк декларации
Правительство утвердило форму бланка декларации трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей. Речь идет о постановлении КМУ от 27.02.2019 г. № 203. Далее

Как общественно значимые предприятия будут сообщать НКЦБФР о субъекте, который проведет аудит финотчетности
Предприятия, представляет общественный интерес, должны направлять в НКЦБФР сообщение о субъекте аудиторской деятельности, который будет предоставлять услуги по аудиту финансовой отчетности. Далее

Импорт товара через посредника: тонкости ТЦО
Налоговики считают, что операции по приобретению товаров плательщиком - резидентом у нерезидента, в случае если право собственности на такие товары переходит сначала к другому резиденту, который не выполняет существенных функций и не использует существенных активов, считаются контролируемыми между таким плательщиком - резидентом и нерезидентом. Далее

Как заполнить Отчет № 1-ОА в случае заключения договора купли-продажи алкоголя с филиалом юрлица
В ГУ ГФС в Луганской области обратились за разъяснениями относительно порядка заполнения Отчета об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в оптовой сети в случае заключения договора купли-продажи пива с филиалом. Далее

По состоянию на 1 марта налоговый долг имеют почти 952 тыс. субъектов хозяйствования
Налоговики опубликовали список субъектов хозяйствования, которые имеют налоговый долг по состоянию на 01.03.2019 г. Далее

Какую ставку налога применять для дивидендов в пользу кипрского акціонера
Конвенция между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы ратифицирована ВРУ 4 июля 2013 и вступила в силу 7 августа 2013 г. Далее

Заполнение графы 3 таблицы 1 приложения 5 Отчета по ЕСВ предпринимателями
В графе 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/ Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» таблицы 1 Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса (форма № Д5 годовая), отражаются…Далее

Работодатель не применяет НСЛ без заявления работника
ГУ ГФС в Черкасской области на своей странице в сети «Facebook» предоставило разъяснения относительно права на налоговую социальную льготу. Далее

Для автотранспортной отрасли подготовили обновленный выпуск Справочника квалификационных характеристик профессий
Новая редакция Выпуска 69 «Автомобильный транспорт» Справочника квалификационных характеристик профессий работников ожидает работодателей. Далее

Какие ошибки в ТЦУ-отчетности не попадают под санкции
Налоговики уверяют, что санкции предусмотренные п. 120.3 НКУ не применяются: в случае самостоятельного исправления информации (кода лица, кода связанности, кода типа предмета операции, кода стороны сделки и т. п.) в Отчете о контролируемых операциях и документации по ТЦО… Далее

Возмещаем упущенную выгоду поставщику-нерезиденту: будет ли НДС
Плательщик НДС (получатель) заключил лицензионный договор с нерезидентом на поставку услуг по разработке программного продукта. Однако, такая лицензионная сделка была досрочно расторгнута. Далее

Автострахование для бюджетников: как учитывать расходы
В бухгалтерском учете плата за страхование автомобиля отображается в общеустановленном порядке в соответствии с требованиями п. 5.7 раздела 5 "Учет операций с денежными средствами" Типовой корреспонденции № 1219. Далее

Может ли единщик группы 4 подать уточняющий расчет доли сельхозтоваропроизводства
Может ли юрлицо-единщик группы 4 подать расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства с уточненными показателями? Ответ контролеров на данный вопрос размещен в категории 108.02.05 ЗІР. Далее

В каком случае производитель медовых напитков может не получать лицензию на оптовую торговлю
Специалисты ГФСУ предоставили некоторые разъяснения относительно лицензирования деятельности по производству и оптовой реализации медовых напитков (ИНК от 13.03.2019 г. № 1028/6/99-99-12-01-01-15/ІПК). Далее

Как оформить возврат некачественного спирта
Субъект хозяйствования обратился к ГФС с просьбой предоставить консультацию о порядке действий  производителя алкогольных напитков в случае поставки некачественного спирта и порядка оформления возврата такого спирта. Далее

Чи подавати звіт про суми податкових пільг за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території
Суб’єкти господарювання, які не нараховують та не сплачують земельний податок за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, та за земельні ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення), що розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які знаходяться в населених пунктах, що містяться у переліках, затверджених розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р, подають Звіт про суми податкових пільг за такі земельні ділянки до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації. Далі

Якщо в реєстрації «єдинника» четвертої групи відмовлено: коли мають повідомити
Подання не пізніше 20 лютого загальної та звітної податкових декларацій з єдиного податку четвертої групи з додатками є підставою для розгляду питання щодо можливості переходу сільськогосподарського товаровиробника на спрощену систему оподаткування та реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. Далі

Компенсація за несвоєчасну виплату доходів
У разі порушення встановлених строків виплати грошових доходів населення (заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати) підприємства, установи і організації всіх форм власності мають здійснювати компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з їх несвоєчасною виплатою. Далі...

Виборчі комісії: оплата праці, ЄСВ та звітність
Як оплачується праця членів виборчих комісій, чи є така робота роботою за трудовим договором, як нараховується ЄСВ виборчими комісіями та подається звітність? Далі

Виплата нерезиденту упущеної вигоди у зв’язку з достроковим розірванням угоди: чи оподатковується ПДВ
Відповідно до п. 208.2 ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п. 190.2 ПКУ, яким встановлено…Далі

Реінвестиція дивідендів у збільшення статутного капіталу: як оподатковується
Господарська операція, яка передбачає збільшення статутного капіталу (зокрема, шляхом емісії акцій) за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, який мав бути розподілений між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів. Далі

ФОП провадить адвокатську діяльність і діяльність у сфері права: як сплатити ЄСВ
Позивачка звернулася до суду з вимогою відмінити ІПК, що їй надала ДФС. У консультації податківці дійшли висновку, що вона має сплатити ЄСВ за двома підставами: як ФОП на спрощеній системі оподаткування; як особа, що провадить незалежну професійну діяльність (адвокатську). Далі

Чим загрожує неправильно визначений звітний період під час формування податкового кредиту
Податковий кредит показують у звітному періоді реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК). Суми ПДВ у ПН, зареєстрованій в ЄРПН з порушенням строку, включають до податкового кредиту у звітний податковий період реєстрації ПН/РК в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів. з дати їх складення (у т. ч. для платників, які застосовують касовий метод). Далі…  

Майданчики для паркування: чи включати збір за паркування до бази оподаткування ПДВ
Суб’єкт господарювання надає послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Базу оподаткування ПДВ він має визначати за пунктом 188.1 Податкового кодексу України. Тобто на основі тарифу на такі послуги та з урахуванням збору за місця для паркування автотранспортних засобів. Далі

Уклали договір купівлі-продажу пива з філією: як заповнити Звіт № 1-ОА
Розділ ІІІ «Перелік контрагентів, яким здійснювалась реалізація алкогольних напоїв» Звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» заповнюйте так… Далі

Виправити помилки у поясненні до заблокованих ПН/РК не можна
Якщо реєстрацію ПН/РК зупинено, ДФС надішле квитанцію (п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117). Далі

Как отразить результаты проверки в отчетности по НДС?
По результатам проверки установлен факт завышения плательщиком налога отрицательного значения сумм НДС, в том числе отрицательного значения, которое было зачислено в уменьшение налогового долга по НДС. Далее

Какая разница между запросом на информацию и обращениями граждан?
В данном контексте следует обратить внимание на то, что хотя по своему значению данные определения, будто бы, похожи, однако между ними есть существенная разница. Запрос на информацию - это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную информацию, находящуюся в его владении (ст.19 Закона Украины "О доступе к публичной информации"). Далее

Актуальные вопросы - ответы по администрированию единого налога - частными предпринимателями
Какой адрес должна быть указана в Реестре "единщиков", если деятельность осуществляется не по местонахождению? Местонахождение юридического лица может не совпадать с местом осуществления хозяйственной деятельности. Далее

Названия профессий и должностей должны соответствовать Классификатору профессий
Приказом Минэкономразвития от 15.02.2019 г. № 259 утверждены изменения № 8 к национальному классификатору ДК 003:2010. Изменения вступили в силу с 15 февраля. Заметим, что Классификатор профессий ДК 003:2010, утвержденный приказом Госкомпотребполитики от 28.07.2010 г. № 327 не зарегистрирован в Минюсте, то есть по сути не является нормативно-правовым актом. Далее

Особенности заключения договоров в хозяйственной деятельности
Договоры являются одними из основополагающих документов хозяйственной деятельности любого субъекта хозяйствования. Для успешной работы недостаточно только предприимчивости, везения, умения ориентироваться в ситуации. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, предприятию необходимо серьезно относиться к оформлению документов и прежде всего договоров. Далее

Если банк простил долг - подайте декларацию о доходах
В общий месячный (годовой) доход, облагаемый НДФЛ, включается основная сумма долга (кредита), прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25 % минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года (в 2018 году - 930,75 грн, в 2019 году 1043,25 грн). Далее

Расширен перечень строительных работ, не требующих разрешения на выполнение
Кабмин постановлением от 20.03.2019 г. № 236 внесло изменения в Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию, утвержденный постановлением КМУ от 07.06.2017 г. № 406. Далее

Трудовые права работающих инвалидов
Установления трудовых прав, гарантий работающим инвалидам в Украине регулируются, в частности, Конвенцией о правах инвалидов, КЗоТ Украины, Законом Украины "Об отпусках", Законом Украины "Об охране труда", Законом Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов", Законом Украины "О реабилитации инвалидов в Украине ". Далее

Определяем доход юридического лица - плательщика единого налога третьей группы при осуществлении операций по экспорту товаров (работ, услуг)
В соответствии с п.п. 2 п. 292.1 НКУ доходом плательщика единого налога для юридического лица является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной ), материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 НКУ. Далее

Уплата НДФЛ за подразделения
Предприятие находится на учете в Офисе крупных налогоплательщиков, при этом имеет в других городах подразделения, не уполномоченные к начислению доходов и уплате (перечислению) НДФЛ. Далее...

Уплата единого социального взноса заказчиками работ (услуг) по договорам гражданско-правового характера
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона о едином взносе плательщиками единого взноса являются юридические лица, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора или по договорам гражданско-правового характера. Далее

Как можно проиграть в суде, даже если контрагент действительно должен деньги
Некоторые коллеги, обращаясь в суд, не слишком внимательно относятся к документам, которые составляют, и к доказательствам, которые предоставляют. В результате рискуют проиграть. Далее

Кому дисконт, тому и доначисления
С 2017 года доход для целей налогообложения начал определяться по правилам бухгалтерского учета (пп. 134.1.1 НКУ), а налоговики получили возможность улучшать свои навыки в сфере бухгалтерского учета во время налоговых проверок налогоплательщиков. Далее

БП ВС о правовой природе требований инвестора к настройщику
Как быть, если относительно должника-застройщика еще не введена ликвидационная процедура и инвестиционный договор продолжает действовать, а инвестор в рамках дела о банкротстве просит признать его требования как денежные и включить их в реестр требований кредиторов? Далее

Выплата дивидендов ООО: организационные моменты
В 2018 году был принят новый Закон № 2275, который внес изменения в деятельность обществ с ограниченной ответственностью (ООО). В числе прочего, законодатели подкорректировали и вопросы, связанные с выплатой дивидендов. Новые "дивидендные" правила рассмотрим в статье. Далее

Уплата НДФЛ и военного сбора: нетипичные ситуации
В настоящей статье проанализируем разъяснения налоговиков относительно уплаты НДФЛ и военного сбора, а также выскажем собственное мнение по озвученным вопросам. Далее

Теги
Отключить рекламу
Комментарии
  • ***
25.03.19 10:34

БП ВС о правовой природе требований инвестора к настройщику/ Наверное, к застройщику?

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться