Подпишитесь!


21.04.19
1743 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (15.04.2019 - 21.04.2019)

Зміни до Положення про атестацію наукових працівників
Кабмін постановою від 03.04.2019 р. № 285 вніс зміни до Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого постановою КМУ від 13.08.99 р. № 1475. Далі

Щодо виплати грошової винагороди педагогічним працівникам закладу частинами протягом року
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.  Далі

Внесено зміни до умов оплати праці працівників державної служби зайнятості
Мінсоцполітики з метою упорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості, внесло зміни до наказу Мінсоцполітики від 22.03.2017 р. № 447 "Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості". Далі

Робочий час та обов'язок власника правильно організувати роботу працівників
Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в області Наталія Пащенко провела семінар з працівниками Дмитрівського комунального підприємства Дмитрівської сільської ради «Сількомунгосп» на тему: Робочий час та обов'язок власника правильно організувати роботу працівників. Далі

З якими документами треба ознайомити працівника при прийомі на роботу?
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний: роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору… Далі

5 етапів для отримання допомоги за лікарняними
Допомога по тимчасовій втраті працездатності надається Фондом соціального страхування України у разі настання страхового випадку у період роботи та повністю або частково компенсує втрачений за період хвороби заробіток. Фонд здійснює фінансування, починаючи з шостого дня непрацездатності й до відновлення здоров’я або встановлення інвалідності. Перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця.  Далі

Руководителю коммунального предприятия подняли зарплату: как рассчитать отпускные
Минсоцполитики предоставило некоторые разъяснения по оплате времени отпуска руководителя коммунального предприятия в ситуации, когда имело место увеличение его должностного оклада (письмо от 22.03.2019 г. № 383/0/206-19). Далее

Пилотный проект по электронным земельным торгам продлен до октября 2019 года
Правительство решило продлить до 1 октября 2019 года сроки реализации пилотного проекта по внедрению электронных земельных торгов и проведения полного анализа эффективности таких торгов. Далее

Единщик на первой группе при предоставлении собственного имущества в аренду должен перейти на общую систему
Налоговики в категории 107.12 ЗІР напомнили, что осуществление такого вида деятельности как предоставление услуг по аренде плательщиком единого налога первой группы, является нарушением условий применения указанной группы. Далее…

Можно ли получить статус единщика четвертой группы при подаче общей или отчетной декларации
Налоговики разъяснили, согласно пп. 298.8.1 НКУ сельхозтоваропроизводители для перехода на упрощенную систему налогообложения или ежегодного подтверждения статуса плательщика ЕН четвертой группы подают до 20 февраля текущего года… Далее

Получили субсидию из бюджета: будет ли база обложения НДС
Предприятие получило на счет бюджетные средства по коду бюджетной классификации расходов бюджета 2610 «Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)». Нужно ли на такую сумму начислять налоговые обязательства по НДС? Когда нужно регистрироваться плательщиком НДС? Далее

Облагаются ли ЕН группы 4 земучастки, которые используются на условиях эмфитевзиса
Земельные участки, которые предприятие - единщик группы 4 использует на условиях эмфитевзиса, являются объектом обложения единым налогом четвертой группы. Далее

Какой программой передавать документы с целью наполнения реестра расходомеров и уровнемеров-счетчиков
Любое программное обеспечение, предназначенное для представления отчетности, в котором его разработчиком будут реализованы электронные формы справок структуры и схемы их контроля, может использоваться для их формирования и направления ГФС электронными средствами связи, используемых для представления электронной отчетности (прямое соединение по протоколу SOAP, единственный адрес Информационного портала ГФСУ… Далее

Резидент продает акции за рубежом: что с НДФЛ и ВС?
Физлицо-резидент бесплатно получила акции иностранной компании, или продала такие акции за пределами Украины, соответственно, получила доход. Как быть с налогообложением? Далее

Единщик группы 3 получил грант: как его облагать?
ГО ГФС в Одесской области в своей ИНК от 12.04.2019 г. № 1575/ІПК/15-32-13-01-09 предоставила консультацию единщику группы 3 по налогообложению гранта, полученного от Украинского культурного фонда. Далее

Нардепы предлагают отменить НДС-льготу на импорт установок для солнечных и ветровых электростанций
Сейчас временно, до 31.12.2022, освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций (коды товаров 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 согласно УКТ ВЭД). Далее

 

Чи дозволено юрособі-«єдиннику» безоплатну передачу ОЗ та списання з балансу дебіторської заборгованості
Господарські операції безоплатної передачі основних засобів, які перебували на балансі юридичної особи платника єдиного податку третьої групи, та списання з балансу дебіторської заборгованості не є видами діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи. Далі

Нові вимоги до імпорту тварин та продукції
У Мін’юсті 04.04.2019 р. за № 1101/5 зареєстровано наказ Мінагрополітики від 16.11.2018 р. № 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки». Далі

Чи має право «єдинник» здійснювати обробку земельних ділянок
Обмежень щодо здійснення фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку третьої групи господарської діяльності у галузі сільськогосподарського виробництва нормами п. 291.5 ПКУ не передбачено. Далі

Чи виникають різниці при амортизації вартості незавершених капітальних інвестицій
ДФСУ пояснила, що незавершені капітальні інвестиції не є основними засобами, обліковуються в окремій групі, а також їх вартість не підлягає амортизації. Далі

Отражает ли юридическое лицо в налоговом расчете по ф. № 1ДФ сумму списанной в пользу физического лица задолженности, по которой истек срок исковой давности и размер которой не превышает сумму, составляющую 50 % месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года?
Согласно п.п. 164.2.7 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика  включается сумма задолженности налогоплательщика по заключенному им гражданско-правовому договору, по которой истек срок исковой давности и которая превышает сумму, составляющую 50 % месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, кроме сумм налоговой задолженности, по которым истек срок исковой давности согласно разд. II НКУ, который устанавливает порядок взыскания задолженности по налогам, сборам и погашения налогового долга. Далее

Какими документами могут быть подтверждены расходы граждан, в том числе нерезидентов, на приобретение ценных бумаг при расчете инвестиционной прибыли?
Документами, подтверждающими фактически понесенные расходы на предварительное приобретение ценных бумаг физическим лицом - налогоплательщиком, в том числе нерезидентом, являются договоры купли-продажи ценных бумаг, выписки хранителей под каждый заказ, заверенные печатями хранителей, акты приема-передачи ценных бумаг, кассовые документы при наличных расчетах через кассу или расчетные документы при безналичных расчетах. Далее

Как в Отчете о суммах налоговых льгот указывается срок пользования льготой по налогу на прибыль (в т.ч. при применении норм международного договора об избежании двойного налогообложения), и какая ответственность применяется при его неправильном заполнении?
Учитывая, что расчет льготы по налогу на прибыль (в т.ч. при применении норм международного договора об избежании двойного налогообложения) осуществляется на основании показателей налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, которая заполняется нарастающим итогом с начала года, то в подграфах "дата початку" и "дата закінчення" графы "Строк користування податковими пільгами у звітному періоді" Отчета о суммах налоговых льгот отмечается период с первого по последний календарный день квартала (полугодия, трех кварталов, года), в котором плательщик пользовался данной льготой. Далее

Соглашение о конфиденциальности (NDA): как это работает и работает ли в Украине
Соглашения о конфиденциальности (NDA, CA или CDA) и односторонние обязательства о неразглашении (CU) чаще всего подписывают стороны договорных / потенциально договорных (например, при тендерных процедурах) и трудовых отношений. За последние два десятилетия документы такого рода (далее – NDA) стали обыденностью, которой уже никого не удивить.  Далее

Как построить функцию корпоративной безопасности: дорожная карта и кейсы из собственного опыта
Великий стратег Уинстон Черчилль сказал: "За безопасность необходимо платить, а при ее отсутствии – расплачиваться". Это выражение, уже ставшее крылатым, максимально подходит к реалиям деловой сферы. Многие бизнесмены считают, что построение функции корпоративной безопасности – дело не обязательное, не срочное и обычно ситуативное. Далее

Иностранная валюта vs национальная: обзор судебной практики
Практика показывает, что государство неуклонно стремится к тому, чтобы на национальном рынке более активно использовалась национальная валюта, расширяя возможности ее применения и несколько ограничивая возможности использования иностранных валют. Далее

Исправление ошибок в "прибыльной" декларации: общая процедура и представление декларации
Если плательщик выявляет ошибки, допущенные в налоговой декларации по налогу на прибыль, их необходимо исправить. Сделать это можно двумя способами: в текущей декларации или в уточняющей декларации. В данной статье мы напомним общую процедуру такого исправления. Далее

Переоценка ОС в бюджетных учреждениях: процедурные аспекты и учетные нюансы
Несмотря на то что переоценка ОС для бюджетных учреждений – мероприятие добровольное, все же уметь это делать для бухгалтера будет совсем не лишним навыком. Соответственно, предлагаем вместе с нами разобраться в дебрях данной процедуры и особенностях ее отражения в учете. Далее

 

Рубрика:
Теги:
Комментарии
  • Олесь
22.04.19 15:35

Дякую!!!

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
В фокусе фото автора
Винокуров Дмитрий 50 главных изменений в НКУ [1210 воскрес]...
99698 66
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд