Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


01.07.19
1483 0 Печатать

Вперше про КО: постійні представництва нерезидентів звітують за 2018 рік

"Вісник. Офіційно про податки".

З 01.01.2018 р. господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, вважаються контрольованими (за умови, що такі операції досягли критерію 10 млн грн протягом 2018 р. за даними бухобліку). Тому цього року постійні представництва нерезидентів в Україні мають подати перший звіт про контрольовані операції (далі — Звіт про КО) за 2018 р. У чому складність ідентифікації контрольованих операцій для постійних представництв нерезидентів та як заповнити неадаптований для постійних представництв Звіт про КО за 2018 р., розглянемо нижче.

АКЦЕНТИ

Розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні з минулого року вважаються контрольованими, якщо сумарно вони за даними бухобліку перевищують 10 млн грн за результатами року. Постійні представництва мають подати Звіт про КО до 1 жовтня 2019 р. Порядок заповнення Звіту про КО, затверджений Мінфіном, поки що не адаптований для відображення операцій між постійними представництвами нерезидента та нерезидентами.

Оскільки операції між постійним представництвом нерезидента в Україні та нерезидентом є внутрішньогосподарськими розрахунками в межах однієї юридичної особи і не мають як такого цивільно-правового оформлення, виникає питання, які ж внутрішньогосподарські розрахунки відображати у Звіті про КО та як правильно це робити.

Зважаючи на відсутність чітких роз’яснень та значні штрафи, передбачені ст. 120 ПКУ, вважаємо за необхідне декларувати як суми грошових коштів, які надходять від нерезидента, так і суми, які надходять на користь нерезидента від постійного представництва в Україні (за умови, що сумарно вони перевищують 10 млн грн за результатами 2018 р. за даними бухобліку — так званий сумовий критерій визнання операцій контрольованими).

Порядок заповнення Звіту про КО затверд­жено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8 (далі — Порядок). Він досі не адаптований для відображення операцій між постійними представництвами нерезидента та нерезидентами. Справді, ще 13.03.2019 р. на офіційних сайтах ДФС та Мінфіну з’явився проект наказу «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі — Проект). Тим не менш на календарі вже літо, однак анонсований проект так і не був у встановленому порядку затверджений, а декларувати операції слід обов’язково. Тому розглянемо, яким чином ми можемо внести дані до форми Звіту про КО, яка на сьогодні існує, та як слід заповнювати звіт, якщо анонсовані зміни все ж таки буде втілено в життя.

Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка до звіту та інформації до додатка.

Заголовна частина

У правому верхньому куті проставляємо позначку, що відповідає типу звіту. Якщо Звіт про КО за 2018 р. подається вперше, то проставляємо позначку «Х» у графі «Звітний». Якщо вже подавався, а звітний період ще не закінчився (до 1 жовтня) і було виявлено, що допущено помилки або задекларовано не всі операції, необхідно подавати звіт з позначкою «Звітний новий». Якщо період для подання Звіту про КО закінчився (після 1 жовтня), а необхідно відобразити уточнення, проставляємо позначку «Уточню­ючий».

Далі вказуємо повну назву постійного представництва, код за ЄДРПОУ, основний КВЕД, податкову адресу, найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку, в графі «Кількість додатків до звіту» проставляємо «1», оскільки кількість додатків залежить від кількості контрагентів.

Основна частина

Проставляємо порядковий номер, повне найменування нерезидента — засновника постійного представництва, його податковий код і вказуємо загальну суму контрольованих операцій за даними бухобліку (в гривнях, без копійок з відповідним округленням).

Додаток

Додаток складається з двох частин:

  • відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях;
  • відомості про контрольовані операції.

Частина перша міститиме інформацію про засновника — нерезидента постійного представництва.

У лівому верхньому куті проставляємо відповідну позначку «Звітний», «Звітний новий» або «Уточнюючий» (залежно від того, подається звіт вперше чи повторно, але в рамках передбачених термінів, або повторно, але після закінчення строків подання звіту). Ця позначка повинна збігатися з проставленою на заголовній частині звіту.

У правому верхньому куті зазначаємо номер додатка, який має відповідати порядковому номеру контрагента, що вказаний у заголовній частині Звіту про КО (в нашому випадку буде один додаток і тому проставляємо позначку «1»). Так само не забуваємо вказати рік, за який подаємо звітність.

Трохи нижче розташована графа, в якій має бути вказано номер порції. Якщо кількість операцій із засновником-нерезидентом перевищує 20 000 операцій, то слід робити кілька порцій і розмір кожної не має перевищувати 20 000 позицій. Тобто якщо було 66 666 операцій, то необхідно зробити чотири порції одного додатка до звіту.

Далі необхідно відобразити відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях. У відповідних графах слід вказати повне найменування засновника-нерезидента, його адресу, податковий код. Якщо протягом звітного року у контрагента змінювалися найменування/адреса, то необхідно зазначити як старі найменування/адресу, так і нові.

Праворуч вказуємо повну назву країни, в якій зареєстрований засновник-нерезидент, і код цієї країни. Для того щоб знайти код країни реєстрації контрагента, слід скористатися Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Держстату від 30.12.2013 р. № 426, та знайти відповідну країну.

Далі слід вказати код підстави віднесення операції до контрольованої та код пов’язаності осіб. Тут і виникають перші запитання. У Порядку не передбачено спеціальних кодів для операцій між постійними представництвами нерезидентів в Україні та їх засновниками-нерезидентами. У Проекті зазначено, що додаток 1 до Порядку буде розширено новим кодом підстави віднесення господарських операцій до контрольованих «050 — господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до підпункту «ґ» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України». Якщо Проект не зазнає змін та набере чинності до моменту закінчення компанії декларування контрольованих операцій, проставлятимемо позначку «050» у відповідній графі «код підстави віднесення операції до контро­льованої». Наразі ж залишаємо цю графу пустою. Щодо кодів пов’язаності осіб, то нерезидент та постійне представництво нерезидента в Україні не є пов’язаними особами в розумінні пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ, а тому підстави для заповнення інформації про пов’язаних осіб відсутні.

Далі приступаємо до найбільшої частини Звіту про КО — відомості про контрольовані операції (містить 25 граф).

Графа 1. Проставляємо порядковий номер операції.

Графа 2. Вказуємо код найменування операції (передбачено додатком 3 до Порядку). Оскільки жоден із кодів, перелічених додатком 3 Порядку, не відображає сутності операцій між постійним представництвом нерезидента в Україні та засновником-нерезидентом, тому проставляємо позначку «036 — інші операції, не передбачені кодами 001 — 035».

Графа 3. Код типу предмета операції (передбачено додатком 4 до Порядку). Проектом планується розширити додаток 4 кодом «208 — фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні». Наразі такий код у переліку відсутній, тому нічого не проставляємо.

Графа 4. Опис предмета операції. Такий опис має бути настільки повним, щоб давати можливість правильно ідентифікувати цю операцію. Порядок також містить вимогу, що опис предмета операції, наприклад, повинен здійснюватися за первинними документами. Зважаючи на ці положення, у звіті можемо відобразити операцію, наприклад, таким чином: «фінансування діяльності постійного представництва в Україні в сумі 20 000 000 гривень».

Графа 5. Код товару за УКТ ЗЕД. У нашому випадку в колонці 5 проставляємо «0».

Графа 6. Код послуги за Класифікацією зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), яка затверджена наказом Держстату від 27.02.2013 р. № 69. Кошти, які перераховуються нерезидентом на користь постійного товариства, надходять як фінансування господарської діяльності такого представництва, тому в зазначеній колонці ми також проставляємо позначку «0».

Графи 7, 8. Дата й номер контракту. Оскільки взаємовідносини між постійними представництвами та нерезидентами мають характер внутрішньогосподарських розрахунків та здійснюються на бездоговірній основі, колонки 7 та 8 не заповнюються. Проект містить вимогу, якщо операція здійснювалася без контракту (договору), зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.

Графа 9. Код сторони операції (передбачено додатком 5). Оскільки взаємовідносини здійснюються на бездоговірній основі, можливість визначити сторону відсутня, тому проставляємо позначку «144 — інше найменування сторони». Втім проектом планується, що додаток 5 буде розширено і в ньому з’являться господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні і коди «145», «146» для нерезидента та постійного представництва відповідно.

Графа 10. Код країни походження предмета операції. Оскільки в рамках операцій між постійними представництвами та нерезидентами відбуваються грошові перекази, в зазначеній колонці ми проставляємо позначку «0».

Графа 11. Умови поставки (Інкотермс). Проставляємо позначку «0» через їх відсутність.

Графа 12. Назва торгової марки товарів. Проставляємо позначку «0».

Графа 13. Виробник предмета операції. Проставляємо позначку «0».

Графи 14, 15. Дата операції. Передбачено, що в цих графах зазначається однакова дата — дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. У нашому випадку зазначаємо дату зарахування коштів. Проект містить таке положення: «У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва».

Графа 16. Ціна за одиницю виміру. В Проекті зазначено, що якщо фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні здійснюється у грошовій формі, то у графі проставляється «0». За аналогією можемо проставити позначку «0», заповнюючи звіт за старою формою.

Графа 17. Кількість. Проект вимагає, щоб у цій графі у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, зазначалася сума фінансування у валюті операції. Не бачимо перешкод заповнювати цю колонку таким чином і сьогодні.

Графа 18. Одиниця виміру. У графі 18 вказується код одиниці виміру предмета операції за Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 09.01.97 р. № 8. З огляду на відсутність кодів для фінансових операцій, рекомендуємо проставити код «2009 — штуки».

Графа 19. Код валюти. У цій графі зазначається код валюти за Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Нацбанку від 04.02.98 р. № 34. Вказуємо код «840», якщо грошові кошти були перераховані у доларах США, код «978», якщо — у євро, та «804» у разі перерахування в гривнях. Інші коди можна знайти у зазначеній постанові.

Графа 20. Загальна вартість операції. Вказується в національній валюті України — гривні за даними бухобліку постійного представництва, цілим числом з відповідним заокругленням без копійок.

Графа 21. Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (передбачено додатком 6 до Порядку). Для того щоб правильно вказати метод, слід провести аналіз своїх контрольованих операцій, визначитися з даними, які можна буде використовувати для обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», вибрати відповідний метод обґрунтування і вказати його у звіті.

Графа 22. Показник рентабельності (передбачено додатком 7 до Порядку). Якщо при аналізі контрольованої операції та наявної інформації ми дійшли висновку про необхідність застосування методів «ціни перепродажу», «витрати плюс», «чистого прибутку» для обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», в цій графі слід зазначити код показника рентабельності, обраний для проведення розрахунків. Якщо для обґрунтування відповідності умов операції принципу «витягнутої руки» використовували метод порівняльної неконтрольованої ціни або метод розподілу прибутку, то графу 22 не заповнюємо.

Графа 23. Цифрове значення показника рентабельності. У цій графі зазначаємо розрахований показник рентабельності з урахуванням двох знаків після коми. Якщо ми для обґрунтування відповідності умов операції принципу «витягнутої руки» використовували метод порівняльної неконтрольованої ціни або метод розподілу прибутку, то графу 23 не заповнюємо.

Графа 24. Інформація щодо групування контрольованих операцій. Особливості заповнення звіту при групуванні опишемо нижче. Якщо групування проводили, то у цій графі слід проставити «1». Якщо групування не застосовували, то графу 24 не заповнюємо.

Графа 25. Сторона, яка досліджується. Якщо при обґрунтуванні відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» було застосовано методи «ціни перепродажу», «витрати плюс», «чистого прибутку», в графі 25 слід вказати, яка зі сторін була досліджена (залежно від того, хто в контрольованій операції був визнаний слабкою стороною). Якщо для дослідження було обрано постійне представництво, то проставляємо позначку «1», якщо нерезидент, то проставляємо позначку «0».

Особливості заповнення додатка до Звіту про КО під час групування контрольованих операцій

Якщо інформація в графах 2 — 6 (код найменування операції, код типу предмета операції, опис предмета операції, код товару УКТ ЗЕД, код послуги), 9 — 11 (код сторони операції, код країни походження предмета операції, умови поставки (Інкотермс)), 21 (код методу), 22 (показник рентабельності) збігаються в кількох операціях, то ми можемо не зазначати кожну операцію окремо, а об’єднати їх.

При групуванні графи 7 (дата контракту/договору), 8 (номер контракту/договору), 12 (назва ТМ), 13 (виробник предмета контрольованої операції), 16 (ціна за одиницю) не заповнюються.

У графі 14 вказується дата першої операції в згрупованій масі, а в графі 15 — дата останньої операції.

У графі 17 підраховуємо загальну кількість предметів операції в згрупованій масі.

У графі 20 відображаємо загальну суму згрупованих операцій.

У графі 23 вказуємо цифрове значення показника рентабельності. Якщо відсутнє загальне значення показника рентабельності для згрупованих операцій, то дозволяється заповнити графи 22 і 23 в різних рядках.

Щодо інформації про пов’язаних осіб, то, як зазначалося вище, цей розділ не заповнюватиметься, оскільки нерезидент та постійне представництво нерезидента в Україні не є пов’язаними особами в розумінні пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ.

Звіт про КО має бути поданий до 1 жовтня 2019 р. Як бачимо, радикальних змін до форми Звіту про КО не планується, а тому радимо не зволікати з його підготовкою. Подається звіт винятково в електронній формі, та за результатами подання слід очікувати на отримання двох квитанцій.

Автор: Катерина РУССУ, юрист, провідний експерт з питань ТЦУ.

Комментарии
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
63463 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям