Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


17.11.19
1892 0 Печатать

Обзор интернет-изданий (11.11.2019 - 17.11.2019)

Звільнення працівника у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників
 Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (надалі КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в разі скорочення чисельності або штату працівників. Далі

Чи є базою нарахування єдиного внеску сума авансу за першу половину місяця?
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). Це визначено п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Далі

Відображення надходжень від оприбуткування активів, раніше не врахованих на балансі, та визначення коду доходів
Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектору. Далі…  

Вже час готуватися до щорічного декларування
Хоча на календарі лише листопад, але вже можна починати підготовку до щорічного декларування доходів та майна. З 1 січня розпочнеться новий етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік. Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» Далі

Порядок заповнення податкового розрахунку за ф. 1ДФ у разі наявності у фізичної особи двох ознак податкової соціальної пільги
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4. Далі

ДКСУ щодо визначення виконання завдань з інформатизації в паспорті бюджетної програми
Вимогами ст. 48 Бюджетного кодексу України встановлено, що розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. Далі

Топливо передает одно лицо, а АН на получателя регистрирует другое: является ли это нарушением
ГНС рассмотрела запрос хранителя топлива, на которого акцизные накладные регистрирует НЕ поклажедатель, а другой субъект хозяйствования, с которым он не имеет договорных отношений. Далее

Оштрафуют ли за уплату НДФЛ юрлицом вместо филиала
Обособленное подразделение, уполномоченное начислять, удерживать и уплачивать НДФЛ по своему местонахождению, платит НДФЛ на соответствующие счета. Такое правило содержит пп. 168.4.4 НКУ. Далее

Бензовоз заправляет технику на поле: нужна ли лицензия на хранение топлива
Сельхозпредприятия все больше беспокоят новые правила лицензирования хранения горючего. Ведь сейчас большое количество ИНК от налоговиков именно на эту тематику. Далее...

Как заполнить ф. 1ДФ при двух признаках НСЛ по одному признаку дохода
Налоговики разъяснили, как налоговым агентам заполнять графы ф. № 1 ДФ в случае, когда один работник в отчетном квартале в одном месяце пользовался одной налоговой соцльготой, в двух других – другой. Далее

Как будет работать система мониторинга земель
4 ноября состоялась презентация концепта системы мониторинга использования и оборота земли под председательством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Далее

За яких умов можна звільнити сезонного працівника
Сезонні працівники за наявності умов, визначених у статті 39 КЗпП, мають право достроково з власної ініціативи розірвати трудовий договір. Попередити роботодавця про своє звільнення потрібно за три дні. Далі

Не вчасно зареєстровано РК на зменшення вартості поставки: хто отримає штраф
У разі зменшення суму компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, постачальник складає на покупця-платника ПДВ розрахунок коригування (далі — РК). Даний РК надсилають отримувачу (покупцю), який повинен зареєструвати його в ЄРПН. Далі

Перенесення термінів проведення документальних планових перевірок у зв’язку з відпусткою посадової особи ПКУ не передбачено, але допускається
Перенесення терміну проведення перевірки, продовження строків її проведення та зупинення проведення перевірки є різними поняттями, мають різну юридичну природу та відмінні правові наслідки. Так, продовження строків проведення перевірок та зупинення їх проведення врегульовано ст. 82 ПКУ. Далі

Суди мають усі повноваження визначати період нарахування пені та розраховувати суму пені, належної до стягнення
Суд виходить з того, що нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження), тобто через 10 календарних днів, що настають за днем отримання ППР. Далі

Постачання послуг із техобслуговування внутрішньобудинкових систем: як визначати зобов’язання з ПДВ?
Платники податку (у тому числі оператори зовнішніх інженерних мереж), які постачають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, зокрема послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем (у тому числі встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання), вартість яких включається до складу квартирної плати… Далі

Заповнення звітів № 1-РС, № 2-РС: які одиниці виміру застосовуються?
Одиницею виміру, яка застосовується при складанні звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» (далі – Звіт № 1-РС) є декалітр у перерахунку на безводний спирт (далі —  б. с). У графах 3 — 10 розд. І «Рух спирту» та у графі 4 розд. II «Реалізація спирту» Звіту № 1-РС показники заповнюються з округленням до трьох знаків після коми. Далі

ЄСВ-штрафи не застосовуються до платників ЄСВ, які перебувають на обліку в податкових органах на території здійснення АТО
Верховний Суд переконаний, що Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не скасовує обов’язків платника ЄСВ, а дає можливість на період АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та у повному обсязі. Далі

Заповнення звіту № 3-РС : які одиниці виміру застосовувати
При складанні звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» відображаються показники: для сигарет з фільтром, сигарет без фільтра, цигарок, сигар та сигарил у мільйонах штук, для тютюну... Далі

Первинні документи, що містять недостовірну інформацію, не можуть бути підставою для відображення показників операції в податковому обліку
Положення ПКУ презумують реальний характер операцій з постачання. Наявність у покупця належно оформлених податкових накладних та первинних документів, виписаних для оформлення господарської операції з постачання, не є безумовною підставою, що породжує право на податковий кредит. Далі

Чи має право платник податків під час або після закінчення перевірки подати уточнюючу звітність за період, що перевірявся?
Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом. Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 ПКУ (п. 50.2 ПКУ). Далі

Збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів нерезидентом-юрособою: які податкові наслідки?
У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, зокрема, шляхом реінвестиції дивідендів нерезидентом — юридичною особою платник податку на прибуток — емітент корпоративних прав, який прийняв рішення щодо виплати дивідендів своїм засновникам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ПКУ. Далі

Як «спрощенцю» визначити кількість осіб, які можуть перебувати з ним у трудових відносинах?
Відповідно до пункту 291.4 ПКУ однією з умов застосування спрощеної системи оподаткування для фізичної особи – підприємець є: для платників єдиного податку першої групи – не використання праці найманих осіб… Далі

Примітки до фінзвітності: як подати у разі ведення обліку за МСФЗ?
Для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, не встановлено окремої форми приміток до фінансової звітності. Якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової звітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді … Далі…  

Передача майна за розподільчим балансом: чи є ПДВ?
Операція з передачі частини майна за розподільчим балансом внаслідок проведення реорганізації шляхом виділення не є об’єктом оподаткування. Податкові зобов’язання за такою операцією не нараховуються, податкова накладна не складається. Далі

Подаются ли, и каким именно образом, примечания к финансовой отчетности и проставляется ли в декларации по налогу на прибыль  отметка о представлении примечаний к финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности?
Для предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, не установлена отдельная форма примечаний к финансовой отчетности. Если финансовая отчетность составляется по международным стандартам, то примечания к финансовой отчетности могут подаваться в составе финансовых отчетов в дополнение к ним в самостоятельно выбранном виде (письменное пояснение, таблица, график и т.д.). Далее

При каких условиях у плательщика акцизного налога, прекращается обязанность по подаче деклараций?
Подпунктом 16.1.3 НКУ установлено, что налогоплательщики обязаны представлять в контролирующие органы в порядке, установленном налоговым и таможенным законодательством, декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов. Далее

Какие санитарно-гигиенические требования к выполнению работ на открытом воздухе в холодное время года с оборудованием, которое вибрирует?
Управление Гоструда в Кировоградской области разъясняет, что работы с оборудованием, которое вибрирует, следует проводить в закрытых отапливаемых помещениях при оптимальных параметрах температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха с учетом тяжести работы и периода года. Далее

Как в налоговом расчете по ф. 1ДФ заполняются графы 3, 3а и 4, 4а в случае наличия у физического лица в отчетном квартале двух признаков налоговой социальной льготы "02" и "04" по одному признаку дохода "101"?
В графе 5 "Ознака доходу" - указывается признак дохода согласно справочнику признаков доходов, приведенному в приложении к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, утвержденному приказом Минфина от 13.01.2015 г. № 4. Признак дохода определяется к начисленному доходу (п. 3.6 разд. III Порядка). Далее

Об оплате труда за время командировки
Управление Гоструда в Полтавской области напоминает, что в главе VIII КЗоТ Украины законодателем предусмотрен ряд норм по обеспечению гарантий и компенсаций наемным работникам. К таким гарантиям частности, относятся гарантии и компенсации работникам при служебных командировках. Статьей 121 КЗоТ Украины определено, что работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи со служебными командировками. Далее

"Работники" – физические лица – предприниматели: преимущества и недостатки. Как правильно оформить отношения и минимизировать риски
ФЛП – это неотъемлемая составная хозяйственной деятельности отечественных субъектов хозяйствования, которые довольно часто используют модель организации работы через ФЛП, учитывая их в налоговом планировании. Далее

NDA, или Как избежать Panama Papers в масштабах бизнеса
Ценность информации уже давно превысила стоимость материальных объектов, а в сфере информационных технологий и подавно. Из соцсетей, новостей мы слышим об утечке информации, которая приводит к крушению репутации и бизнеса. Зачем ходить далеко – Panama Papers. Далее

Законодательные инициативы по борьбе с рейдерством
Изменение политической и экономической ситуации в Украине, а также боевые действия на востоке страны повлекли за собой многочисленные конфликты бизнес-интересов, оказывающие негативное влияние на инвестиционный климат в целом. Далее

Рубрика:
Комментарии
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61056 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти