Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


26.04.14
1631 5 Печатать

Обзор интернет-изданий (22.04.2014 - 27.04.2014)

Особливості оподаткування ПДФО дивідендів
Підприємство на загальній системі оподаткування виплачує дивіденди фізособам. Як оподатковувати такі виплати ПДФО у зв’язку зі змінами порядку оподаткування дивідендів? Далі
Працівник відмовився від ідентифікаційного коду: що з пенсією
Працівник у жовтні 2012 року відмовився від ідентифікаційного номеру та отримав у паспорті відмітку про можливість здійснювати операції за номером паспорта. Після звернення до органу Пенсійного фонду для призначення пенсії відділ персоніфікації відмовився надати дані про заробітну плату з 2000 по вересень 2012 і надав інформацію лише за період з жовтня 2012 по сьогодні. Чи правомірно вчинили у Пенсійному фонді, не врахувавши дані за заробітком за період, коли у працівника був індивідуальний податковий номер? Далі
Вартість ліцензії в бухгалтерському та податковому обліку
Комунальне підприємство придбало три ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії вартістю 1218 грн. кожна строком на 5 років. Як правильно відобразити в бухгалтерському та податковому обліку отримані ліцензії? Як правильно відобразити списання їх вартості? Далі
Строк використання придбаного автомобіля, що був у використанні
У майбутньому автомобіль можна списати раніше за рішенням платника податку Далі
 
Ремонты и улучшения полностью самортизированных основных средств
У предприятия есть объект основных средств (автомобиль), который полностью самортизирован. Однако предприятие продолжает использовать его в хозяйственной деятельности. Сейчас возникла необходимость отремонтировать такой объект. Можно ли расходы на его ремонт отразить в налоговом учете? Далее
Безвозвратная финпомощь для детей: облагаем правильно
Наш благотворительный фонд получил безвозвратную финансовую помощь от юрлица-резидента для выплаты благотворительной помощи детям-инвалидам (при этом указаны конкретные получатели). Будет ли такая помощь облагаться налогом на доходы физических лиц? Кто является налоговым агентом? Далее
 
Онлайн-каталог периодических изданий от Издательства "Фактор"
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛАГА
Как облагается налогом стоимость подарочных сертификатов, предоставленных предприятием к празднику своим работникам? Далее
 
Чи потрапляє реалізація товарів через термінал до підсумкової податкової накладної
Чи включати реалізацію товару за платіжними картками, проведеними через термінал, до підсумкової податкової накладної? Якщо так, то на яку суму: на продажну ціну товару чи на суму, що надійшла на рахунок (за винятком комісії банку)? Далі
Аванс на товар: як правильно виписати податкову накладну
Як правильно виписати податкову накладну на аванс, якщо частина товару не має відокремленої вартості? Далі
ЄС дав зелене світло українському експорту: опубліковано перелік товарних позицій
Звертаємо увагу українських експортерів! Учора в офіційному журналі ЄС Європарламент опублікував довгоочікуване рішення, що стосується відкриття ринків Європи для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму Далі
 
Правительство пересмотрело случаи предоплаты за бюджетные средства
Правительство утвердило постановление «Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства» от 23.04.2014 г. № 117. Она заменила аналогичное предыдущее постановление КМУ «Вопросы предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства» от 09.10.2006 г. № 1404. Далее
Зарегистрируют ли недвижимость на основании дубликатов документов
Выдача дубликата документов (например, договора купли-продажи недвижимости) не вызывает возникновение, переход или прекращение прав на недвижимое имущество, поскольку такие права уже были приобретены во время совершения нотариального действия, в результате которого был заверен документ, дубликат которого выдается. Далее
Когда контролирующие органы могут получить документы от налогоплательщиков
Контролирующие органы имеют право обратиться к налогоплательщикам и другим субъектам информационных отношений с письменным запросом о предоставлении информации (исчерпывающий перечень и основания предоставления которой установлены законом), необходимой для выполнения возложенных на контролирующие органы функций, задач, и ее документальном подтверждении (п. 73.3 НКУ). Далее
 
Как общественной организации получить статус саморегулируемой в сфере землеустройства?
Утверждена форма Заявления о признании статуса саморегулируемой организации в сфере землеустройства, а также Опись документов, прилагаемых к заявлению о признании статуса саморегулируемой организации в сфере землеустройства. Далее
 
Пересчитываем налоги за 2014 год для единщиков на 1-й и 2-й группе «за себя»
Как известно, Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» от 27.03.2014 г. № 1165-VII (далее — Закон № 1165) «заморожены» размеры зарплаты и прожиточных минимумов в 2014 году (их поэтапного увеличения в 2014 году не предусмотрено). Поэтому пересчитаем налоги для перво- и второгруппников исходя из новых соцпоказателей. Далее
ФЛП получил иностранный доход: нужно ли его декларировать и облагать?
В соответствии с п. 177.5 ст. 177 Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями (далее - Кодекс) физические лица - предприниматели подают в контролирующий орган налоговую декларацию по месту своего налогового адреса по результатам календарного года в сроки, установленные Кодексом для годового отчетного налогового периода, в котором также указываются авансовые платежи по налогу на доходы. Далее
 
Ставки сбора за воду – 2014
Уплату сбора за специальное использование воды регулирует р. ХVI НКУ. Плательщиками сбора являются предприниматели, использующие воду, полученную путем ее забора из водных объектов (первичные водопользователи) и/или от первичных и других водопользователей (вторичные водопользователи), и использующие воду для нужд рыбоводства и водного транспорта. Не уплачивают сбор предприниматели, использующие воду исключительно для удовлетворения питьевых и санитарно-гигиенических нужд. Далее
Ставки экологического налога – 2014
Напомним, что уплата экологического налога регулируется р. VIII Налогового кодекса Украины (НКУ). Плательщиками налога, в частности, являются предприниматели независимо от избранной системы налогообложения, при осуществлении деятельности которых на территории Украины производятся Далее
Ставки налога на землю – 2014
Изменились ставки налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена (п. 275.1 ст. 275 НКУ). Далее
Итоги интернет-конференции «Расчетные операции с использованием платежных терминалов»
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли предпринимателю-единщику, который установил платежный терминал, устанавливать РРО?
Все зависит от того, какую группу единого налога избрал предприниматель. Если у него вторая или третья группа, можно не применять регистраторы расчетных операций. На это прямо указано в п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины: «плательщики единого налога первой – третьей группы не применяют регистраторы расчетных операций». При этом он вполне может установить платежный терминал. Далее
Здравствуйте, слышала, что необязательно устанавливать терминалы в небольших магазинчиках. Это правда? И что значит небольшой?
Для ответа на вопрос следует обратиться к постановлению КМУ от 29.09.2010 г. № 878 «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств». Далее
У меня в магазине установлен терминал. Но он иногда не работает. Сервисную службу банка приходиться ждать по несколько дней. Могут ли оштрафовать за работу без терминала в этот период?
Если терминал установлен, но иногда по техническим причинам, от вас не зависящим, не работает, привлечь к ответственности не могут. Поскольку данный вопрос не урегулирован действующим законодательством. Далее
Подскажите пожалуйста, о чего зависит количество терминалов
Количество терминалов, которые обязан установить предприниматель, зависит от того, использует ли предприниматель при осуществлении наличных расчетов РРО, какой площади у него магазин, в каком населенном пункте он осуществляет свою деятельность Далее
Как по вашему мнению, правильно записывать в книгу учёта доходов и расходов выручку по терминалу - по продаже или по зачислению средств? В прессе слишком противоречивые мнения. Могут ли наказать за неправильное оприходование?
Действительно, разные консультанты высказывают разные точки зрения по этому вопросу. Редакция считает, что не будет нарушением, если выручку отразить в книге учета доходов и расходов по дате проведения расчетной операции, а не по дате зачисления средств по экварингу на расчетный счет. Далее
Наталия, а обязательно ли в книге учета расчетных операций указывать сумму оплаты платежными карточками?
Порядок ведения книги учета расчетных операций утвержден приказом Миндоходов от 28.08.2013 г. № 417. В нем определено, какие обязательные сведения должны быть указаны в книге учета расчетных операций. Далее
А турагентству терминал обязательно устанавливать?
Все зависит от того, какую систему налогообложения использует предприниматель. Так, плательщики единого налога первой – третьей группы могут работать без РРО, а соответственно, и платежный терминал им не нужен. Далее
 
Должен ли плательщик уведомить орган доходов и сборов об обжаловании его решения в орган высшего уровня или суд? Предусмотрена ли ответственность за такое неуведомление?
Согласно п. 56.5 ст. 56 НКУ налогоплательщик одновременно с подачей жалобы в контролирующий орган высшего уровня обязан в письменном виде уведомить контролирующий орган, которым определена сумма денежного обязательства или принято другое решение, об обжаловании его налогового уведомления-решения или любого другого решения. Такое уведомление составляется в произвольной форме, например: "Настоящим уведомляем, что нашим предприятием начата процедура обжалования налогового уведомления-решения от 28.02.2014 г. № 0002191508". Далее
Как заполняется строка "Форма проведенных расчетов" налоговой накладной, которая выписывается при осуществлении операции бесплатной поставки товаров/услуг?
Если расчеты за поставленные товары/услуги, основные средства не проводятся, в частности, при осуществлении операции бесплатной поставки товаров/услуг, то в строке "Форма проведенных расчетов" налоговой накладной, которая выписывается при осуществлении таких операций, налогоплательщик указывает: "без оплаты". Далее
Юридическое лицо - единоналожник 4 группы, уплачивающее налог по ставке 5 %, не предусматривающей уплату НДС, превысило установленный для 4 группы объем дохода (7 000 000 грн.). Имеем ли мы право перейти в 6 группу с уплатой налога по ставке 7 %, не предусматривающей уплату НДС, или необходимо регистрироваться в качестве плательщика НДС?
Единоналожник, превысивший установленный объем дохода для 4 группы, обязан: либо перейти в другую группу с большим объемом дохода, то есть в данном случае в 6 группу с уплатой налога по ставке 5 % и уплатой НДС или 7 % без уплаты НДС Далее
Нашим предприятием заключен с нерезидентом (РФ) импортный договор на поставку товара на условиях последующей оплаты. Цена договора определена в российских рублях. Товар по ГТД тоже оформлен в российских рублях, и, соответственно, задолженность перед нерезидентом - поставщиком в учете тоже числится в российских рублях. На данный момент нерезидент изъявил желание, чтобы мы ему перечислили задолженность за товар не в российских рублях, а в евро. Имеем ли мы на это право? Если да, то, как оформить документально операцию перевода задолженности в евро? Не отразится ли этот перевод на курсовой разнице?
По договоренности сторон можно изменить валюту договора, оформив это соответствующим дополнительным соглашением. В данной ситуации главное - определиться с курсом пересчета одной валюты в другую. Поэтому в дополнительном соглашении следует четко определить, как и на какую дату осуществляется перерасчет валютной задолженности. Рекомендуемые официальными органами валютно-ценовые оговорки указаны в приложении 2 к постановлению КМУ и НБУ от 21.06.95 г. № 444 "О типовых платежных условиях внешнеэкономических договоров (контрактов) и типовых формах защитных оговорок во внешнеэкономических договорах (контрактах), которые предусматривают расчеты в иностранной валюте". Далее
 
Рубрика:
Комментарии
  • людмила
27.04.14 19:35

спасибо за подборку по платежным терминалам.

Ответить
  • Леся
28.04.14 08:59

Спасибо

Ответить
  • Лана
28.04.14 11:44

СПАСИБО

Ответить
  • iren
28.04.14 13:21

Дякую!

Ответить
  • МАВ
04.05.14 08:28

Дякую!

Ответить
Комментирование новости отключено
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
60906 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти