Подпишитесь!


22.05.20
8684 1 Печатать

Перевірки Держпраці: за якими критеріями визначатимуть ризиковість суб’єкта господарювання

Як ми вже писали, Урядом прийнято постанову, яка визначає єдиний механізм оцінювання ризиків від провадження господарської діяльності та механізм проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці. 

Так, Постановою від 20 травня 2020 р. № 383 визначено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності:

наявність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

здійснення суб’єктом господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

невиконання суб’єктом господарювання зауважень, які було надано під час проведення аудиту охорони праці та/або усунення порушень, що були виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю:

 • порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо порядку укладення та реалізації трудових договорів, виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • наявність порушень суб’єктом господарювання законодавства, що призвели до недотримання гарантій забезпечення права громадян на працю, гарантій найманого працівника та відхилень від норми робочого часу, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про оплату праці найманого працівника, виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 172 та/або статтею 173 Кримінального кодексу України;
 • за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України.

використання праці неповнолітніх осіб;

наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати;

виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;

невідповідність кількості найманих працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання органам державної влади;

порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення:

 • надання суб’єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • наявність виявлених порушень суб’єктом господарювання законодавства, що призвело до скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
 • невиплата суб’єктом господарювання заробітної плати іноземцям або особам без громадянства, що працюють у них на підставі отриманого дозволу, у розмірі, встановленому статтею 42¹ Закону України “Про зайнятість населення”, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • неподання (порушення встановленого порядку подання) або повторне неподання суб’єктом господарювання інформації про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
 • відмова суб’єктом господарювання у працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, під час невиконання квоти в розмірі, встановленому законодавством для їх працевлаштування, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю:

 • невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання за будь-який період впродовж останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • неподання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • несвоєчасна реєстрація суб’єктом господарювання (неправомірна відмова від реєстрації) у Фонді соціального захисту інвалідів, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • подання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю з недостовірними даними та/або помилками, що призвело до несплати суми адміністративно-господарських санкцій і пені або сплати їх не в повному обсязі, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • ненарахування та несплата суб’єктом господарювання адміністративно-господарських санкцій, пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів), виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працівника, особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються щодо суб’єкта господарювання, що віднесений до:

 • високого ступеня ризику — не частіше ніж один раз на два роки;
 • середнього ступеня ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
 • незначного ступеня ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

Шановні користувачі! Тепер ви можете дізнаватися всі останні новини порталу Бухгалтер 911 першими в TELEGRAM і VIBER спільнотах!

Комментарии
 • Инна
22.05.20 13:44

интересно и сколько же сотрудников должно быть на предприятии, что бы оно не вошло в рисковые

Ответить
  Оценить
 • 17
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд